Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán 7

Cho đơn thức A=

Rút gọn đơn thức A.

Tính giá trị của đơn thức A tại x=0, y=1, z=1/2

 

 

ppt6 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán 7, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014MÔN: TOÁN - LỚP 7Thời gian làm bài: 90 phút(Đề bài gồm 01 trang) Bài 1 Cho bảng số liệu thống kê số kg gạo bán trong 10 ngày: 26	 50	26	 26	 50 32	 50	32	 50	 32 Lập bảng tần số. Tính trung bình cộng. Tìm Mốt. Bài 2 Cho đơn thức A= Rút gọn đơn thức A. Tính giá trị của đơn thức A tại x=0, y=1, z=1/2 Bài 3 Cho đa thức M(x)= và N(x)= Tính M(x)+N(x) Tính N(x)-M(x) Bài 4 Tìm nghiệm của đa thức: a) b) c) Bài 5 Cho ΔABC cân tại A, phân giác AM a) Chứng minh M là trung điểm BC. b) Vẽ ΔBCD, F là trung điểm của BD. Chứng minh ΔBCF= ΔDCF. c) Vẽ BI cắt AC tại I và BI ┴ BD tại B. Chứng minh BI//FC. d) Vẽ CG ┴ AB. Chứng minh BC>AB. e) Chứng minh CD-CF<BF. 

File đính kèm:

  • pptDE KIEM TRA HOC KY II.ppt