Đề ôn tập Toán 12 ban khoa học tự nhiên

Bài 4 :

 Trong không gian tọa độ (Oxyz) cho mặt phẳng (P) : 2x – z + 1 = 0 .

 1. Chứng minh (P) vuông góc mp(Oxz) .

 2. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I(2,-1,-1) và tiếp xúc (P) . Tìm tiếp điểm

 của (S) và (P) .

Bài 5 :

Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC là tam giác đều . Mặt phẳng (ABC)

tạo với mặt (ABC) góc 300 và diện tích tam giác ABC là 8 .

 1. Tính thể tích khối lăng trụ .

 2. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ

 

doc10 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề ôn tập Toán 12 ban khoa học tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 1
Bài 1 : 
 Cho hàm số (Cm)
Chứng minh hàm số luôn đạt cực đại , cực tiểu với mọi m .
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi .
Dùng đồ thị (C) biện luận theo k nghiệm phương trình :
Bài 2 :
Giải hệ phương trình :
Tìm phần thực và phần ảo của số phức 
Bài 3 :
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) :, trục hoành và hai đường thẳng x = - 2 ; x = 4 
Tính các tích phân :
 và 
Bài 4 :
 Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) :
Gọi A , B , C khác gốc tọa độ O lần lượt là giao điểm của (S) và các trục Ox , Oy , Oz . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A , B , C .
Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
Bài 5 :
 Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đều bằng a , ba góc ở đỉnh A cùng 
 bằng 600 .
Kẻ A’H vuông góc (ABCD) tại H . Xác định H .
Tính diện tích mặt chéo ACC’A’và thể tích khối hộp . 
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 2
Bài 1 : 
 Cho hàm số (C)
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
Dùng đồ thị biện luận theo m số nghiệm phương trình :
Bài 2 :
Giải phương trình :
Tìm điểm trên mặt phẳng tọa độ biễu diễn số phức : 
Bài 3 :
Tính các tích phân :
I = và 
Bài 4 :
 Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng :
(P) : và(Q) : .
Viết phương trình đường thẳng d qua M(1,4,-1) và song song với (P) và (Q) .
Viết phương trình mặt phẳng (R) qua M và vuông góc với (P) và (Q) .
Viết phương trình tham số giao tuyến của (P) và (Q) .
Bài 5 :
 Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a , góc giữa cạnh bên
 và đáy là 300 . Hình chiếu vuông góc của A lên (A’B’C’) trùng với trung điểm H 
 của B’C’.
Tính thể tích khối lăng trụ .
Tính góc giữa BC và AC’ . 
Tính góc giữa (ABB’A’) và (ABC)
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 3
Bài 1 : 
 Cho hàm số 
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) qua A(3,-1) .
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), tiệm cận ngang của (C) và hai đường thẳng x = 0 , x = 1
Bài 2 :
 Tính các tích phân :
Bài 3 :
 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C , BC = a , góc BAC là 
 . Mặt bên SAB vuông góc với đáy . Hai mặt bên SBC và SAC cùng tạo với đáy 
 góc 450 . Tính thể tích khối chóp .
Bài 4 :
 Cho 3 điểm A(1,0,0) , B(0,-2,0) , C(0,0,3) .
Tìm tọa độ điểm D để cho ABCD là hình bình hành . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A , B , C .
Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
Bài 5 :
Tính trong tập số phức . Từ đó suy ra giá trị và 
Giải phương trình . 
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 4
Bài 1 : 
 Cho hàm số có đồ thị (C) .
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Biện luận theo k nghiệm phương trình : 
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) qua O . Chỉ rõ tọa độ tiếp điểm .
Bài 2 : 
Giải phương trình : 
Giải phương trình :.
Giải phương trình trên tập số phức :
Bài 3 :
Tính các tích phân sau :
 và 
Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Bài 4 : 
 Cho đường thẳng và mặt phẳng (P) : 3x + 5y – z – 2 = 0 .
Viết phương trình đường thẳng d’ là hình chiếu vuông góc của d lên (P) .
Viết phương trình đường thẳng d” đối xứng d qua mặt phẳng (P) .
Bài 5 : 
 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a , SA vuông góc mặt 
 phẳng (ABCD) . Biết SA = a .
Tính thể tích hai khối chóp S.ABC và S.ABCD .
Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD .
Tính góc giữa (SBC) và (SDC) .
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 5
Bài 1 : 
 Cho hàm số 
Chứng minh hàm số luôn có cực đại , cực tiểu và tổng tung độ của hai cực đại và cực tiểu là 0 với mọi giá trị m .
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1 .
Tìm a để đường thẳng y = a ( x – 3 ) cắt (C) tại hai điểm phân biệt .
Bài 2 : 
Tìm số n nguyên dương và để số phức là số thực .
Giải phương trình :
Bài 3 :
Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .
Cho hàm số . Giải phương trình (x+3)y’’-y’.
Tính các tích phân sau :
 và 
Bài 4 : 
 Cho mặt cầu (S) : và hai đường thẳng 
d : ; d’ : .
1. Chứng minh d và d’ chéo nhau .
2. Viết phương trình tiếp diện (P) của mặt cầu song song với d và d’ .
Bài 5 :
 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A . 
 Đường chéo A’B của mặt bên A’B’BA tạo với (ABC) góc . Cho AB = a
Chứng minh góc B’AB = .
Tính thể tích khối hộp ABC.A’B’C’ .
Tính diên tích tam giác B’AC .
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 6
Bài 1 : 
 Cho hàm số có đồ thị (C) 
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Dùng đồ thị (C) tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt :.
Suy ra đồ thị hàm số 
Bài 2 :
Giải hệ phương trình : 
Giải phương trình :
Bài 3 : 
Cho hàm số . Chứng minh .
Chứng minh .
Cho và .
Tính I + J và I – J suy ra giá trị của I và J .
Bài 4 : 
 Trong không gian tọa độ (Oxyz) cho mặt phẳng (P) : 2x – z + 1 = 0 .
 1. Chứng minh (P) vuông góc mp(Oxz) .
 2. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I(2,-1,-1) và tiếp xúc (P) . Tìm tiếp điểm 
 của (S) và (P) .
Bài 5 :
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều . Mặt phẳng (A’BC) 
tạo với mặt (ABC) góc 300 và diện tích tam giác A’BC là 8 . 
 1. Tính thể tích khối lăng trụ . 
 2. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 7
Bài 1 : 
 Cho hàm số 
Định m để hàm số luôn tăng trên miền xác định của nó .
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 2 .
Tìm những điểm M trên (C) cách đều hai trục tọa độ .
Bài 2 : 
 1. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
 2. Chứng minh 
Bài 3 : 
1. Giải bất phương trình : .
2. Giải phương trình trong tập số phức : .
3. Tính các tích phân sau :
	 và 
Bài 4 :
 Trong không gian tọa độ (Oxyz) cho mp(P) : 6x + 3y +2z – 6 = 0 và đường thẳng
 d : 
Chứng tỏ d vuông góc (P) . Tìm giao điểm của d và (P) .
(P) cắt các trục Ox , Oy , Oz lần lượt tại I , J và K . Chứng tỏ d qua trọng tâm tam giác IJK . Tìm điểm O’ đối xứng điểm O qua mặt phẳng (IJK) .
Bài 5 : 
 Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a và A’ cách đều A,B,C .
 Cạnh AA’ hợp với (ABC) góc 600 .
Chứng minh BCC’B’ là hình chữ nhật .
Tính thể tích khối lăng trụ .
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 8
Bài 1 : 
 Cho hàm số (Cm)
1. Định m để (Cm) tiếp xúc với trục hồnh .
2. Định m để hàm số cĩ cực trị .
3. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 .
Bài 2 : 
1. Tính các tích phân sau :
	 và 
 2. Tính thể tích vật thể trịn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường 
 , trục hồnh và đường thẳng x = 2 khi quay quanh trục hồnh .
Bài 3 : 
1. Giải phương trình : .
2. Cho z và z’là hai số phức bất kỳ . Chứng minh 
Bài 4 :
 Trong không gian tọa độ (Oxyz) , cho điểm S(3,1,-2) , A(5,3,-1) , B(2,3,-4) , 
 C(1,2,0) .
	1. Chứng minh SABC là hình chóp đều và SABC là tam diện vuông ở S. 
2. Tìm trực tâm H của tam giác ABC .
3. Viết phương trình mặt cầu tâm S và tiếp xúc mặt phẳng (ABC) . Chỉ rõ tọa độ tiếp điểm của mặt cấu và mặt phẳng (ABC)
Bài 5 : 
 Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a , góc BAC là 1200, các cạnh bên đều tạo với 
 đáy góc nhọn.
	1. Tính thể tích hình chóp .
	2. Tính thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp và thể tích khối cầu ngoại tiếp 
 hình nón trên .
---/---
ĐỀ ÔN TẬP 12 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ 9
Bài 1 : 
 Cho hàm số (C)
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , tiệm cận xiên , trục tung và đường thẳng x = 1 .
Bài 2 : 
1. Tính các tích phân sau :
	 và 
 2. Tính trong tập số phức .
Bài 3 : 
1. Giải bất phương trình : .
2. Tìm tập xác định hàm số 
Bài 4 :
 Trong không gian tọa độ (Oxyz) , cho điểm M(1,1,1) .
	1. Viết phương trình mặt cầu tâm M bán kính OM . 
2. Gọi O’ là điểm đối xứng của O qua M . Viết phương trình mặt phẳng qua O’và tiếp xúc mặt cầu đã cho .
Bài 5 : 
 Cho hình chóp S.ABC có mặt đáy là tam giác đều cạnh bằng a . Các mặt bên SAB , 
 SAC cùng vuông góc với mặt đáy .
	1. Chứng minh SA vuông góc với mặt phẳng đáy .
	2. Biết SA = a , tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .
---/---

File đính kèm:

  • docDeonTNPT 12banA.doc