Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Toán 12

II.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ đượcchọn phần dành riêng cho chương trình đó.(Phần 1 hoặc phần 2)

1.Theo chương trình chuẩn:

Câu 4a. (2,0 điểm).

Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một.Biết OA= .

a.Tính thể tích của khối tứ diện OABC

b.Tính R mặt cầu tâm O và tiếp xúc với mp(ABC)

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Toán 12, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GD-ĐTTT-HUẾ. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I
ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN
 Thời gian làm bài :90 phút 
I.PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7,0 điểm).
Câu 1 (3,0 điểm).
Cho hàm số: (C )
1.Khão sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
2.Tìm các giá trị của m để đường thẳng y=2x+m cắt ( C ) tại hai điểm phân biệt mà hai tiếp tuyến của ( C ) tại hai điểm đó song song nhau. 
 Câu 2 (3,0 điểm).
1.Giải phương trình : 
2. Giải phương trình :
3.Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn
Câu 3 (1,0 điểm).
Cho lăng tru tam giác ABC.A’B’C’có đáy tam giác ABC đều cạnh a và a’ cách đều ba điểm A,B,C Cạnh bên AA’ tạo với đáy một góc .Tính 
II.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ đượcchọn phần dành riêng cho chương trình đó.(Phần 1 hoặc phần 2)
1.Theo chương trình chuẩn:
Câu 4a. (2,0 điểm).
Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một.Biết OA=.
a.Tính thể tích của khối tứ diện OABC
b.Tính R mặt cầu tâm O và tiếp xúc với mp(ABC)
Câu 5a (1,0 điểm ): Giải bất phương trình:
2. Theo chương trình nâng cao:
Câu 4b. (2,0 điểm).
Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc mp(ABC) ,SA=2a .Đáy ABC là tam gaics đều cạnh a.
a.Tính thể tích của khối chóp S.ABC
b.Tính R mặt cầu tâm S và tiếp xúc với BC
Câu 5b. (1,0 điểm ) :Giải hệ phương trình:

File đính kèm:

  • docDE_THI_HOC_KY_ItRUONG_NGUYEN_SINH_CUNGTTHUEE.doc
Bài giảng liên quan