Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 24

Câu 3(1 điểm):

Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông

góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 120o, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 24, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ÔN THI TNPT 2009-2010(Đề 11) 
GV;Nguyễn Thanh Trung Page 1 4/19/2010 
ĐỀ THI THỬ 11 TỐT NGHIỆP THPTDL 
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2009-2010 
Môn thi: TOÁN 
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) 
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu 1(3 điểm): Cho hàm số 2x 1y
x 2



. 
 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C),biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5. 
Câu 2(3 điểm): 
 1) Giải phương trình: 25x – 6.5x + 5 = 0 
2) Tính tích phân: 
0
I x(1 cos x)dx

  . 
3) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 2f (x) x ln(1 2x)   trên 
đoạn [-2; 0]. 
Câu 3(1 điểm): 
 Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông 
góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 1200, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a. 
II. PHẦN RIÊNG 
1. Theo chương trình Chuẩn : 
Câu 4a(2 điểm):Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương 
trình: 
     2 2 2(S) : x 1 y 2 z 2 36 và (P) : x 2y 2z 18 0          . 
 1) Xác định tọa độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến 
mp(P). 
 2) Viết p.trình đường thẳng d đi qua T và vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm 
Câu 4b(1 điểm): Giải phương trình : 8z2 – 4z + 1 = 0 trên tập số phức. 
2. Theo chương trình Nâng cao: 
Câu 5a(2 điểm):Cho điểm A(1; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình 
x 1 y 2 z 3
2 1 1
  
 

 1) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường 
thẳng d. 
 2) Tính khoảng cách từ điểm A đến d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với 
d. 
Câu 5b(1 điểm): Giải phương trình 22z iz 1 0   trên tập số phức. 

File đính kèm:

  • pdfDE THI THU 1 TNTHPTDLCHAU A THAI BINH DUONG.pdf
Bài giảng liên quan