Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 27

B. Theo chương trình Nâng cao.

Câu IV.b (2 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;-1;2), B(1;3;0), C(-3;4;1), D(1;2;1).

1.Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B.

2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đồng thời khoảng cách từ điểm C đến mp(P) bằng khoảng cách từ điểm D đến mp(P).

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 27, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN 	 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU 	 Môn: Toán
 Thời gian làm bài: 150phút, không kể thời gian giao đề.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (3 điểm). Cho hàm số , có đồ thị (C).
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2.
Câu II (3 điểm)
	1. Giải bất phương trình sau: .
2. Tính tích phân: .
3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số .
Câu III (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa SC và mặt phẳng (SAB) bằng 300.
1. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
2. Xác định tâm và tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).
A. Theo chương trình Chuẩn.
Câu IV.a (2 điểm) Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;0;1), B(1;1;3) và mặt cầu (S) có phương trình: .
1. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B.
2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đồng thời cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là đường tròn có diện tích bằng .
Câu V.a (1 điểm) Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Tính giá trị biểu thức .
B. Theo chương trình Nâng cao.
Câu IV.b (2 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;-1;2), B(1;3;0), C(-3;4;1), D(1;2;1).
1.Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B.
2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đồng thời khoảng cách từ điểm C đến mp(P) bằng khoảng cách từ điểm D đến mp(P).
Câu V.b (1 điểm) Cho số phức thỏa mãn: . Tính .
.............................. Hết ................................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:......................................................................; Số báo danh: ...................

File đính kèm:

  • docDe thi thu TN Toan 12.doc