Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 9

II. PHẦN DÀNH RIÊNG:

* Theo chương trình chuẩn:

Câu 4a: ( 2 điểm). Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm:

 A. ( 1; 0; 0) ; B. ( 0; - 2; 0) ; C. ( 0; 0; 3 ).

Câu 5a: ( 1 điểm).

 Tính biết: Z = -2 + i

* Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 4b (2điểm): Cho A (1 ; 0 ; 0) B(0 ; -2 ; 0) C(0 ; 0 ; 3)

Tìm toạ độ điểm M đối xứng với N(-1 ; 3 ; 2) qua (ABC).

Câu 5b (1điểm): Giải phương trình.

2z3 - 9z2 + 14z - 5 = 0

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 14/08/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 9, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Đề thi TNTHPT
 ( Đề tham khảo)
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh ( 7 điểm).
Câu 1: ( 3 điểm)
1. ( 2 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:
 y = - x2 - 
2. ( 1 điểm) Dựa vào đồ thị của hàm số y = x3 + 3x2, hãy biện luận số nghiệm của phương trình x3 + 3 x2 + m = 0 tuỳ theo giá trị của tham số m.
Câu 2: ( 3 điểm)
1. ( 1,5 điểm) Giải phương trình.
Log2 x + log2 ( x – 2) = 3
2. ( 1,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:
	Y = x3 – 3x2 – 9x + 35 trên đoạn 
Câu 3: ( 1 điểm). Cho hình lập phương ABCD, A’B’C’D’ cạnh a hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình lập phương.
II. Phần dành riêng:
* Theo chương trình chuẩn:
Câu 4a: ( 2 điểm). Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm: 
	A. ( 1; 0; 0) ;	B. ( 0; - 2; 0) ; C. ( 0; 0; 3 ).
Câu 5a: ( 1 điểm).
	Tính biết: Z = -2 + i
* Dành cho chương trình nâng cao: 
Câu 4b (2điểm): Cho A (1 ; 0 ; 0)	B(0 ; -2 ; 0)	C(0 ; 0 ; 3)
Tìm toạ độ điểm M đối xứng với N(-1 ; 3 ; 2) qua (ABC).	
Câu 5b (1điểm): Giải phương trình.	
2z3 - 9z2 + 14z - 5 = 0
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Đề cương ôn tập môn toán thi TNTHPT
 Tổng số tiết ( 40 tiết)
1. Chủ đề 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( 8 tiết).
 3 tiết
 * Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = ax3 + b x3 + c x + d
* Bài toán liên quan đến hàm số: Tìm GTLN, GTNN; PT tiếp tuyến.
 3 tiết
* Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = a x4 + l x2 + c
* Bài toán liên quan đến hàm số.
* Tìm GTLN; GTNN; PT tiếp tuyến
2 tiết
* Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = 
* Bài toán liên quan đến hàm số.
2. Chủ đề 2: Hàm số luỹ thừa, Hàm số mũ và Hàm số lô garit ( 4 tiết)
	* Hàm số Luỹ Thừa, phương trình mũ và Phương trình lôgarit ( 2 tiết).
	* Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit ( 2 tiết).
3. Chủ đề 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng ( 6 tiết).
	* Tìm nguyên hàm, tích phân ( 3 tiết)
	* ứng dụng của tích phân ( 3 tiết)
4. Chủ đề 4: Số phức. ( 4 tiết)
5. Chủ đề 5: Khối đa diện và thể tích của chúng ( 6 tiết).
* Tính diện tích, thể tích của hình đa diện, hình lăng trụ, chóp ( 3 tiết).
* Tính diện tích, thể tích hình tròn xoay: cầu, trụ, hình nón ( 3 tiết).
6. Chủ đề 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón ( 6 tiết).
Mặt nón: ( 2 tiết).
Mặt trụ: ( 2 tiết).
Mặt cầu: ( 2 tiết)
Chủ đề 7: Phương pháp toạ độ Trong không gian ( 6 tiết).
1. Hệ toạ độ trong không gian: ( 2 tiết).
2. Phương trình mặt phẳng ( 2 tiết)
3. Phương trình đường thẳng. ( 2 tiết)

File đính kèm:

  • docHANH-TRAM TAU.doc