Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Lịch sử - Trung học phổ thông phân ban

II. PHầN dành cho thí sinh từng ban (3,0 điểm)

A. Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc câu 3b

Câu 3a (3,0 điểm). Nội dung cơ bản của đường lối cải cách ở Trung Quốc và

những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000.

Câu 3b (3,0 điểm). Trình bày những nét chính về Liên bang Nga trong những năm 1991-2000.

 

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Lịch sử - Trung học phổ thông phân ban, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bộ giáo dục và đào tạo 
Đề thi chính thức 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 
Môn thi: lịch sử - Trung học phổ thông phân ban 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. Phần chung cho thí sinh cả 2 ban (7,0 điểm) 
Câu 1 (4,0 điểm). Âm m−u của Pháp - Mĩ trong việc chiếm đóng, xây dựng tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
 Tại sao ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Chiến dịch đã diễn ra và thắng lợi 
nh− thế nào? ý nghĩa của thắng lợi đó. 
Câu 2 (3,0 điểm). Trình bày những điểm giống nhau và khác nhau về âm m−u và 
thủ đoạn giữa hai chiến l−ợc “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của 
Mĩ ở miền Nam Việt Nam. 
II. PHầN dành cho thí sinh từng ban (3,0 điểm) 
A. Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc câu 3b 
Câu 3a (3,0 điểm). Nội dung cơ bản của đ−ờng lối cải cách ở Trung Quốc và 
những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt đ−ợc trong những năm 1978-2000. 
Câu 3b (3,0 điểm). Trình bày những nét chính về Liên bang Nga trong những 
năm 1991-2000. 
B. Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc câu 4b 
Câu 4a (3,0 điểm). Xu thế toàn cầu hoá ngày nay đ−ợc biểu hiện chủ yếu nh− 
thế nào? Vì sao nói: Toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với Việt 
Nam? 
Câu 4b (3,0 điểm). Trình bày những biến đổi chính của tình hình thế giới sau 
khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt. Tr−ớc tình hình đó Đảng ta đã có những chủ 
tr−ơng cơ bản nào trong công cuộc đổi mới? 
.........Hết......... 
Họ và tên thí sinh: ................................................................... . Số báo danh:....................................................................... 
Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: .......................................... 

File đính kèm:

  • pdfDe thi Lich su.pdf
  • pdfHuong dan cham Lich su.pdf
Bài giảng liên quan