Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 môn thi: Địa lí − Giáo dục thường xuyên

Câu III (3,5 điểm)

1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên 3 loại đất có diện tích lớn nhất ở

Đồng bằng sông Cửu Long và nêu sự phân bố của chúng ở vùng này.

2. Tại sao nói Bắc Trung Bộ đã khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp

của trung du, đồng bằng ?

3. Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản của

Duyên hải Nam Trung Bộ.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 môn thi: Địa lí − Giáo dục thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 
Môn thi: ĐỊA LÍ − Giáo dục thường xuyên 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
Câu I (3,0 điểm) 
1. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua thành phần sông ngòi nước ta 
như thế nào ? 
2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động có việc làm nước ta phân theo các ngành 
kinh tế từ năm 2000 đến nay. 
Câu II (3,5 điểm) 
1. Cho bảng số liệu : 
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế 
(Đơn vị : %) 
 Năm 
Thành phần kinh tế 2000 2006 
Nhà nước 41,80 31,64 
Ngoài Nhà nước 22,26 30,52 
Có vốn đầu tư nước ngoài 35,94 37,84 
Hãy : 
a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta 
phân theo thành phần kinh tế năm 2000 và năm 2006. 
b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo 
thành phần kinh tế năm 2006 so với năm 2000. 
c) Tính giá trị sản xuất công nghiệp của mỗi thành phần kinh tế nước ta 
năm 2006, biết rằng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước năm đó là 487,49 nghìn tỉ đồng 
(theo giá so sánh 1994). 
2. Tại sao ở nước ta việc đẩy mạnh sản xuất lương thực lại có tầm quan trọng 
đặc biệt ? 
Câu III (3,5 điểm) 
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên 3 loại đất có diện tích lớn nhất ở 
Đồng bằng sông Cửu Long và nêu sự phân bố của chúng ở vùng này. 
2. Tại sao nói Bắc Trung Bộ đã khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp 
của trung du, đồng bằng ? 
3. Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản của 
Duyên hải Nam Trung Bộ. 
------ Hết ------ 
Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh........................................... Số báo danh.................................................... 
Chữ ký của giám thị 1................................... Chữ ký của giám thị 2................................... 

File đính kèm:

  • pdfDe_Dia_GDTX.pdf
Bài giảng liên quan