Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Lịch sử − Giáo dục thường xuyên

Câu 1. (3,0 điểm)

Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng khoa học – công

nghệ trên thế giới trong nửa sau thế kỉ XX.

Câu 2. (3,0 điểm)

Nêu hoàn cảnh lịch sử của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước

ta. Trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Lịch sử − Giáo dục thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 
Môn thi: LỊCH SỬ − Giáo dục thường xuyên 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
Câu 1. (3,0 điểm) 
 Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng khoa học – công 
nghệ trên thế giới trong nửa sau thế kỉ XX. 
Câu 2. (3,0 điểm) 
 Nêu hoàn cảnh lịch sử của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước 
ta. Trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 
Hà Nội. 
Câu 3. (4,0 điểm) 
 Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, Đảng ta đã đề ra chủ trương, kế hoạch giải 
phóng hoàn toàn miền Nam như thế nào ? Tóm tắt diễn biến và nêu ý nghĩa của 
chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 
---------Hết-------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Số báo danh:.........................................................................
Chữ kí của giám thị 1: ................................................................... Chữ kí của giám thị 2: .................................................

File đính kèm:

  • pdfDeCtSu_GDTX_TN_K10.pdf
  • pdfHdcCtSu_GDTX_TN_K10.pdf
Bài giảng liên quan