Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Lịch sử − Giáo dục trung học phổ thông

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt

Nam đầu năm 1930. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị trên.

Câu 2. (3,0 điểm)

Vì sao Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực

dân Pháp ? Tóm tắt cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong những tháng đầu

toàn quốc kháng chiến (từ ngày 19 – 12 – 1946 đến ngày 17 – 2 – 1947).

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Lịch sử − Giáo dục trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 
Môn thi: LỊCH SỬ − Giáo dục trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu 1. (4,0 điểm) 
Trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam đầu năm 1930. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị trên. 
Câu 2. (3,0 điểm) 
Vì sao Đảng và Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống thực 
dân Pháp ? Tóm tắt cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong những tháng đầu 
toàn quốc kháng chiến (từ ngày 19 – 12 – 1946 đến ngày 17 – 2 – 1947). 
II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b) 
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) 
Trình bày sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên 
hợp quốc. 
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) 
Toàn cầu hoá là gì ? Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá 
trong nửa sau thế kỉ XX. 
---------Hết--------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Số báo danh:.........................................................................
Chữ kí của giám thị 1: ................................................................... Chữ kí của giám thị 2: .................................................

File đính kèm:

  • pdfDeCtSu_GDTHPT_TN_K10.pdf
  • pdfHdcCtSu_GDTHPT_TN_K10.pdf
Bài giảng liên quan