Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Mã đề thi 312

Câu 20: Sĩ quan biệt phái là?

A. Là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở các cơ quan, tổ chức ngoài quân đội

B. Là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ trong quân đội

C. Là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ và lực lượng dự bị động viên ngoài quân đội

D. Là sĩ quan được cử đi làm làm công tác đặc biệt trong quân đội

Câu 21: Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân việt nam là:

A. 19/05 B. 22/12 C. 21/12 D. 19/08

Câu 22: Ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. 03/ 02 B. 19/ 08 C. 21/ 12 D. 22/ 12

Câu 23: Sĩ quan được chia thành mấy ngạch?

A. 5 ngạch B. 2 ngạch C. 3 ngạch D. 4 ngạch

Câu 24: Cơ quan, tổ chức nào quản lý lực lượng vũ trang nhân dân việt nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Bộ quốc phòng

C. Nhà nước CHXHCN Việt Nam D. Bộ Công an

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 9213 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Mã đề thi 312, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Mã đề thi 312
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN GDQP
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(30 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Đơn vị, tổ chức trong quân đội được thiết lập để tác chiến theo chiến dịch, chiến dịch - chiến thuật gọi là?
A. Quân khu	B. Quân chủng	C. Binh chủng	D. Quân đoàn
Câu 2: Công an nhân dân bao gồm lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát được tổ chức?
A. Theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.
B. Tập trung thống nhất theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.
C.Theo chức năng nhiệm vụ và theo thể thống nhất từ trung ương đến cơ sở.
D. Tập trung thống nhất từ trung ương đến cơ sở.
Câu 3: Luật Sĩ quan quân đội nhân dân được quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào?
A. 19/ 08/ 2000	B. 22/ 12/ 1999	C. 22/ 12/ 2000	D. 21/ 12/ 1999
Câu 4: Là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cần có những tiêu chuẩn nào?
A. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước
B. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước : có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
C. Có bản lĩnh chính trị vững vàng,: có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
D. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước : có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Câu 5: Cán bộ chỉ huy đứng đầu ban chỉ huy quân sự Huyện ,quận, thị xã tương đương với:
A. Trung đoàn trưởng	B. Sư đoàn trưởng	C. Lữ đoàn trưởng	D. Tiểu đoàn trưởng
Câu 6: Bộ phận quân đội hoạt động ở những môi trường địa lí nhất định được gọi là?
A. Quân chủng	B. Quân đoàn	C. Quân khu	D. Binh chủng
Câu 7: Cấp chuẩn đô đốc hải quân trong quân đội tương đương với?
A. Thượng tướng	B. Thiếu tướng	C. Trung tướng	D. Đại tướng
Câu 8: Cấp bậc hàm sĩ quan chuyên môn kĩ thuật Công An nhân dân gồm :
A. 2 cấp 8 bậc	B. 3 cấp 9 bậc	C. 3 cấp 12 bậc	D. 2 cấp 7 bậc
Câu 9: Cấp Đô đốc hải quân trong quân đội tương đương với?
A. Đại tướng	B. Thượng tướng	C. Trung tướng	D. Thiếu tướng
Câu 10: Ngày hội toàn dân bảo vệ tổ quốc là ngày nào?
A. 19/08	B. 22/12	C. 30/04	D. 03/02
Câu 11: Nhóm ngành của sĩ quan gồm có:
A. Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu , sĩ quan chính trị, Sĩ quan hậu cần, sĩ quan kĩ thuật
B. Sĩ quan hậu cần, sĩ quan kĩ thuật
C. Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan chính trị, sĩ quan tham mưu, Sĩ quan hậu cần
D. . Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu
Câu 12: Cơ quan, tổ chức nào lãnh đạo quân đội nhân dân việt nam?
A. Đảng cộng sản Việt Nam	B. Chính phủ	C. Bộ Quốc Phòng
Câu 13: Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam được sửa đổi và bổ sung vào?
A. 12/2006	B. 10/2007	C. 06/2005	D. 06/2008
Câu 14: Nước ta hiện nay gồm có?
A. 7 quân khu và 1 Binh đoàn	B. 8 quân khu và 1 Binh đoàn
C. 9 quân khu và 1 Binh đoàn	D. 10 quân khu và 1 Binh đoàn
Câu 15: Ai là người có quyền chỉ huy cao nhất trong quân đội nhân dân việt nam
A. Tổng bí thư Đảng Cộng sản việt nam	B. chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
C. Bộ trưởng Bộ quốc Phòng	
Câu 16: Cơ quan nào trực tiếp điều hành chỉ huy quân đội ?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam	B. Bộ quốc phòng	C. Chính phủ
Câu 17: Cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội gồm:
A. 4cấp 12 bậc	B. 2 cấp 8 bậc	C. 3cấp 9 bậc	D. 3 cấp 12 bậc
Câu 18: Ngày nào sau dây được lấy làm ngày hội quốc phòng toàn dân?
A. 19/ 08	B. 22/ 12	C. 19/ 05	D. 21/ 12
Câu 19: Tổ chức quân sự được bố trí theo vùng, lãnh thổ được gọi là:
A. Binh chủng	B. Quân chủng	C. Quân đoàn	D. Quân khu
Câu 20: Sĩ quan biệt phái là?
A. Là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở các cơ quan, tổ chức ngoài quân đội
B. Là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ trong quân đội
C. Là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ và lực lượng dự bị động viên ngoài quân đội
D. Là sĩ quan được cử đi làm làm công tác đặc biệt trong quân đội
Câu 21: Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân việt nam là:
A. 19/05	B. 22/12	C. 21/12	D. 19/08
Câu 22: Ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?
A. 03/ 02	B. 19/ 08	C. 21/ 12	D. 22/ 12
Câu 23: Sĩ quan được chia thành mấy ngạch?
A. 5 ngạch	B. 2 ngạch	C. 3 ngạch	D. 4 ngạch
Câu 24: Cơ quan, tổ chức nào quản lý lực lượng vũ trang nhân dân việt nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam	B. Bộ quốc phòng
C. Nhà nước CHXHCN Việt Nam	D. Bộ Công an
Câu 25: Mỗi học sinh THPT thì cần phải làm gì để góp phần xây dựng lực lượng sĩ quan QĐNDVN?
A. Tự nguyện tham gia vào lực lượng sĩ quan.	B. Không cần thiết tham gia
C. Có nghĩa vụ tham gia vào lực lượng sĩ quan	D. Có trách nhiệm tham gia lực lượng sĩ quan
Câu 26: Hạ sĩ quan trong quân đội có:
A. 4 bậc	B. 5 bậc	C. 3 bậc	D. 2 bậc
Câu 27: Luật sĩ quan Công An nhân dân Việt Nam được quốc hội thông qua vào?
A. 11/ 2005	B. 06/2003	C. 09/ 2004	D. 05/2002
Câu 28: Đối tượng nào là nguồn bổ sung cho sĩ quan tại ngũ trong quân đội nhân dân việt nam
A. Nam thanh niên trong và ngoài quân đội
B. Là học sinh tốt nghiệp THPT
C. Hạ sĩ quan binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc đại học ngoài quân đội
Câu 29: Quân nhân là gì?
A. Là sĩ quan quân đội nhân dân việt nam.
B. Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và ngạch dự bị động viên trong quân đội nhân dân việt nam.
C. Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam.
D. Là người hoạt động trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Câu 30: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là?
A. Cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được nhà nước phong quân hàm từ cấp hạ sĩ quan, cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng.
B. Cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được nhà nước phong quân hàm cấp Uý, cấp Tá, Cấp Tướng.
C. Quân nhân phục vụ trong lực lượng vũ trang có quân hàm từ thiếu uý trở lên.
D. Là cán bộ chỉ huy trong quân đội nhân dân Việt Nam có quân hàm từ thiếu uý trở lên .
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docMã đề thi 312.doc