Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Mã đề thi 312

Câu 20: Sĩ quan biệt phái là?

A. Là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở các cơ quan, tổ chức ngoài quân đội

B. Là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ trong quân đội

C. Là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ và lực lượng dự bị động viên ngoài quân đội

D. Là sĩ quan được cử đi làm làm công tác đặc biệt trong quân đội

Câu 21: Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân việt nam là:

A. 19/05 B. 22/12 C. 21/12 D. 19/08

Câu 22: Ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

A. 03/ 02 B. 19/ 08 C. 21/ 12 D. 22/ 12

Câu 23: Sĩ quan được chia thành mấy ngạch?

A. 5 ngạch B. 2 ngạch C. 3 ngạch D. 4 ngạch

Câu 24: Cơ quan, tổ chức nào quản lý lực lượng vũ trang nhân dân việt nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Bộ quốc phòng

C. Nhà nước CHXHCN Việt Nam D. Bộ Công an

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 11156 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Mã đề thi 312, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Mã đề thi 312
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN GDQP
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(30 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Đơn vị, tổ chức trong quân đội được thiết lập để tác chiến theo chiến dịch, chiến dịch - chiến thuật gọi là?
A. Quân khu	B. Quân chủng	C. Binh chủng	D. Quân đoàn
Câu 2: Công an nhân dân bao gồm lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát được tổ chức?
A. Theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.
B. Tập trung thống nhất theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.
C.Theo chức năng nhiệm vụ và theo thể thống nhất từ trung ương đến cơ sở.
D. Tập trung thống nhất từ trung ương đến cơ sở.
Câu 3: Luật Sĩ quan quân đội nhân dân được quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào?
A. 19/ 08/ 2000	B. 22/ 12/ 1999	C. 22/ 12/ 2000	D. 21/ 12/ 1999
Câu 4: Là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cần có những tiêu chuẩn nào?
A. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước
B. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước : có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
C. Có bản lĩnh chính trị vững vàng,: có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
D. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước : có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Câu 5: Cán bộ chỉ huy đứng đầu ban chỉ huy quân sự Huyện ,quận, thị xã tương đương với:
A. Trung đoàn trưởng	B. Sư đoàn trưởng	C. Lữ đoàn trưởng	D. Tiểu đoàn trưởng
Câu 6: Bộ phận quân đội hoạt động ở những môi trường địa lí nhất định được gọi là?
A. Quân chủng	B. Quân đoàn	C. Quân khu	D. Binh chủng
Câu 7: Cấp chuẩn đô đốc hải quân trong quân đội tương đương với?
A. Thượng tướng	B. Thiếu tướng	C. Trung tướng	D. Đại tướng
Câu 8: Cấp bậc hàm sĩ quan chuyên môn kĩ thuật Công An nhân dân gồm :
A. 2 cấp 8 bậc	B. 3 cấp 9 bậc	C. 3 cấp 12 bậc	D. 2 cấp 7 bậc
Câu 9: Cấp Đô đốc hải quân trong quân đội tương đương với?
A. Đại tướng	B. Thượng tướng	C. Trung tướng	D. Thiếu tướng
Câu 10: Ngày hội toàn dân bảo vệ tổ quốc là ngày nào?
A. 19/08	B. 22/12	C. 30/04	D. 03/02
Câu 11: Nhóm ngành của sĩ quan gồm có:
A. Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu , sĩ quan chính trị, Sĩ quan hậu cần, sĩ quan kĩ thuật
B. Sĩ quan hậu cần, sĩ quan kĩ thuật
C. Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan chính trị, sĩ quan tham mưu, Sĩ quan hậu cần
D. . Sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu
Câu 12: Cơ quan, tổ chức nào lãnh đạo quân đội nhân dân việt nam?
A. Đảng cộng sản Việt Nam	B. Chính phủ	C. Bộ Quốc Phòng
Câu 13: Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam được sửa đổi và bổ sung vào?
A. 12/2006	B. 10/2007	C. 06/2005	D. 06/2008
Câu 14: Nước ta hi