Đội ngũ đơn vị

Bước 1: Tập hợp đội hình

Khẩu lệnh; “Tiểu đội X thành 1,(2) hàng dọc tập hợp”

Bước 2: Điểm số

(Riêng đội hình 2 hàng dọc không điểm số). Khẩu lệnh “ Điểm số” không có dự lệnh. Chiến sĩ cuối cùng hô hết.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

 Khẩu lệnh “ Nghiêm” “ nhìn trước thẳng”. Sau đó hô “thôi”

Bước 4: Giải tán

 Khẩu lệnh “ Giải tán” không có dự lệnh.

Trong từng bước GV nêu khẩu lệnh của tiểu đội trưởng, sau đó giới thiệu động tác của người chỉ huy và động tác của từng chiến sĩ trong tiểu đội. GV nói đến đâu học sinh làm động tác đến đó.

 

doc10 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 24471 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung Đội ngũ đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Ngày soạn:13/08/2011
đội ngũ đơn vị
Phần 1: ý định giảng bài
mục tiêu bài học
Kiến thức:
Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội
Kỹ năng:
Thực hiện thành thạo động tác tập hợp đội hình và động tác đội ngũ từng người. Biết cách vận dụng vào trong quá trình học tập và sinh hoạt.
Thái độ:
Xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ nền nếp sinh hoạt và học tập tại nhà trường.
nội dung trọng tâm.
nội dung.
Đội hình tiểu đội: 
Đội hình tiểu đội hàng ngang
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng, về vị trí
Đội hình trung đội
Đội hình trung đội hàng ngang
Đội hình trung đội hàng dọc
trọng tâm: 
cả 2 nội dung.
Thời gian
Thời gian toàn bài: 2 tiết
Thực hành: 2 tiết
Tổ chức và phương pháp 
Tổ chức
Lấy lớp học làm đơn vị giảng bài
Từng người luyện tập trong đội hình tổ học tập
Phương pháp 
Đối với giáo viên: 
Khi giảng từng loại đội hình giáo viên nêu ý nghĩa và thứ tự các bước, dùng hình vẽ để giới thiệu đội hình cho học sinh năm khái quát. Giáo viên dùng học sinh để thực hành xếp đội hình theo thứ tự các bước.
Đối với học sinh:
 Nghe kết hợp với quan sát đội mẫu nắm ý nghĩa, động tác
 Từng người trong đội hình tổ để luyện tập .
Địa điểm
Tại sân vận động của trường
Vật chất
Tranh vẽ 2 bộ
Tài liệu tham khảo
Giáo trình GDQP Đại học – cao đẳng tập 3
Sách Giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 12 NXBGD 2008
Phần 2: Thực hành giảng bài
Ngày giảng:......................................
TIếT 1: - Đội hình tiểu đội
Tổ chức giảng bài: 10ph
Tập hợp lớp kiểm tra:
Phổ biến một số quy định:
Trong quá trình học tập chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên
Luyện tập tích cực không nói chuyện cưới đùa...
Công bố ý định giảng bài
Nêu tên bài: “Đội ngũ đơn vị”
Tiết 1: Đội hình tiểu đội
Mục đích, yêu cầu
Mục đích: Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa, nắm chắc được thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản tiểu đội.
Yêu cầu: Nắm được ý nghĩa, thực hiện thành thạo động tác tập hợp đội hình tiểu đội
Nội dung, trọng tâm
 Đội hình tiểu đội hàng ngang
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng, về vị trí
Thời gian: 1 tiết
Tổ chức, phương pháp
Thực hành giảng nội dung:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động
của người dạy
và người học
Vật chất
đội hình tiểu đội.
Đội hình tiểu đội hàng ngang

3- 5 bước
q p o n m l k j 
Tiểu đội 1 hàng ngang

 3- 5 bước
p n l j 
 q o m k
Tiểu đội 2 hàng ngang
Bước 1: Tập hợp đội hình
Khẩu lệnh; tiểu đội ( X ) thành 1, 2 hàng ngang tập hợp; 
Bước 2: Điểm số 
(Riêng đội hình 2 hàng ngang). Khẩu lệnh “ Điểm số” không có dự lệnh. Chiến sĩ cuối cùng hô hết.
Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh “ Nghiêm” “ nhìn bên phải- thẳng”. Hoặc “đồng chí X làm chuẩn nhìn giữa. “Thẳng”. sau đó “ Thôi”.
Bước 4: Giải tán
 Khẩu lệnh “ Giải tán” không có dự lệnh.
Trong từng bước GV nêu khẩu lệnh của tiểu đội trưởng, sau đó giới thiệu động tác của người chỉ huy và động tác của từng chiến sĩ trong tiểu đội. GV nói đến đâu học sinh làm động tác đến đó.
Đội hình tiểu đội hàng dọc
 
 3- 5 bước

j
k
l
m
n
o
p
q
Tiểu đội 
1 hàng dọc
  
 3-5 bước 

j
l
n
p
k
m
o
q
Tiểu đội
 2 hàng dọc
Bước 1: Tập hợp đội hình
Khẩu lệnh; “Tiểu đội X thành 1,(2) hàng dọc tập hợp”
Bước 2: Điểm số 
(Riêng đội hình 2 hàng dọc không điểm số). Khẩu lệnh “ Điểm số” không có dự lệnh. Chiến sĩ cuối cùng hô hết.
Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh “ Nghiêm” “ nhìn trước thẳng”. Sau đó hô “thôi”
Bước 4: Giải tán
 Khẩu lệnh “ Giải tán” không có dự lệnh.
Trong từng bước GV nêu khẩu lệnh của tiểu đội trưởng, sau đó giới thiệu động tác của người chỉ huy và động tác của từng chiến sĩ trong tiểu đội. GV nói đến đâu học sinh làm động tác đến đó.
Tiến, lùi, qua phải, qua trái
Động tác tiến, lùi
Khẩu lệnh: Tiến (lùi) X bước – Bước” (X<=5)
Nghe dứt động lệnh “bước” toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người không có súng, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, chỉnh đốn hàng ngũ, sau đó trở về tư thế đừng nghiêm.
Động tác qua phải, qua trái
Khẩu lệnh: “Qua phải(trái) X bước – Bước” (X<=5)
Nghe dứt động lệnh “bước” toàn tiểu đội đồng loạt qua phải(trái) X bước như phần đội ngũ từng người không có súng, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, chỉnh đốn hàng ngũ, sau đó trở về tư thế đừng nghiêm.
Giãn đội hình, thu đội hình
Trước khi giãn đội hình phải điểm số: Nếu giãn sang bên trái thì điểm số từ phải sang trái. Khẩu lệnh: “Từ phải sang trái - điểm số”. Nếu giãn sang bên phải thì ngược lại.
Giãn đội hình hàng ngang
Thu đội hình hàng ngang
Giãn đội hình hàng dọc
Thu đội hình hàng dọc
Ra khỏi hàng, về vị trí
Khẩu lệnh: “Đồng chí (số).......ra khỏi hàng” “Về vị trí”
Giáo viên: 
Giáo viên nêu ý nghĩa của từng loại đội hình và thứ tự các bước
Giáo viên dùng học sinh xếp đội hình theo thứ tự các bước
B1: Làm nhanh
B2: Làm chậm và phân tích
B3: Làm tổng hợp
Học sinh:
Nghe kết hợp với quan sát đội mẫu nắm ý nghĩa, động tác
 Từng người trong đội hình tổ để luyện tập .
GV: Giáo án, sách GV
HS: sách, vở, quân tư trang đầy đủ.
PHần 3: Kết thúc giảng bài.
Hệ thống nội dung đã giảng dạy trong bài:
Đội hình tiểu đội: 
Đội hình tiểu đội hàng ngang
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng, về vị trí
Hướng dẫn nội dung ôn tập
- Toàn bộ nội dung đã học
Nhận xét, đánh gia buổi học
Kiểm tra vật chất, chuyển nội dung buổi học.
(Hết tiết 1)
Ngày giảng:......................................
TIếT 2: - Đội hình trung đội
Tổ chức giảng bài: 10ph
Tập hợp lớp kiểm tra:
Phổ biến một số quy định:
- Như tiết 1
Kiểm tra bài cũ
- Gọi 1 tiểu đội lên tập hợp đội hình tiểu đội
Công bố ý định giảng bài
Nêu tên bài: “Đội ngũ đơn vị”
Tiết 2: Đội hình trung đội
Mục đích, yêu cầu
Mục đích: Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa, nắm chắc được thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản trung đội
Yêu cầu: Nắm được ý nghĩa, thực hiện thành thạo động tác tập hợp đội hình trung đội
Nội dung, trọng tâm
 Đội hình trung đội hàng ngang
Đội hình trung đội hàng dọc
Thời gian: 1 tiết
Tổ chức, phương pháp
Thực hành giảng nội dung:
Nội dung
Thời gian
Hoạt động
của người dạy
và người học
Vật chất
Đội hình trung đội
Đội hình trung đội hàng ngang
 
 5 – 8 bước
3

2

1



(Trung đội 1 hàng ngang)
 
 5- 8 bước 
1
  
2

3

(Trung đội 3 hàng ngang)
Bước 1: Tập hợp đội hình
Khẩu lệnh; “Trung đội X thành 1, (2, 3) hàng ngang tập hợp”. 
Bước 2: Điểm số
( Riêng đội hình 2 hàng ngang, không có điểm số) Khẩu lệnh: “Điểm số”
Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh “ Nghiêm” “ nhìn bên phải- thẳng”.
Bước 4: Giải tán
 Khẩu lệnh “ Giải tán” không có dự lệnh.
Trong từng bước GV nêu khẩu lệnh của trung đội trưởng, sau đó giới thiệu động tác của người chỉ huy và động tác của từng chiến sĩ trong trung đội. GV nói đến đâu học sinh làm động tác đến đó.
Đội hình trung đội hàng dọc






 5 – 8 bước
(Trung đội
1 hàng dọc)







( Trung đội
3 hàng dọc)
 






(trung đội 2 hàng dọc)
Bước 1: Tập hợp đội hình
Khẩu lệnh; “Trung đội X thành 1, (2, 3) hàng dọc tập hợp”. 
Bước 2: Điểm số
( Riêng đội hình 2 hàng dọc không có điểm số) Khẩu lệnh: “Điểm số”
Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh “ Nghiêm” “ nhìn trước - thẳng”.
Bước 4: Giải tán
 Khẩu lệnh “ Giải tán” không có dự lệnh.
Trong từng bước GV nêu khẩu lệnh của trung đội trưởng, sau đó giới thiệu động tác của người chỉ huy và động tác của từng chiến sĩ trong trung đội. GV nói đến đâu học sinh làm động tác đến đó.
Giáo viên: 
Giáo viên nêu ý nghĩa của từng loại đội hình và thứ tự các bước
Giáo viên dùng học sinh xếp đội hình theo thứ tự các bước
B1: Làm nhanh
B2: Làm chậm và phân tích
B3: Làm tổng hợp
Học sinh:
Nghe kết hợp với quan sát đội mẫu nắm ý nghĩa, động tác
 Từng người trong đội hình tổ để luyện tập .
GV: Giáo án, sách GV
HS: sách, vở, quân tư trang đầy đủ.
PHần 3: Kết thúc giảng bài.
Hệ thống nội dung đã giảng dạy trong bài:
Đội hình trung đội
Đội hình trung đội hàng ngang
Đội hình trung đội hàng dọc
Hướng dẫn nội dung ôn tập
- Đội hình trung đội
Nhận xét, đánh gia buổi học
Kiểm tra vật chất, chuyển nội dung buổi học.
(Hết tiết 2)

File đính kèm:

  • docdoingudonvi.doc
Bài giảng liên quan