Giáo án Âm nhạc 8 - Đoàn Thị Mỹ Hiền - Bài 8, Tiết 30: Học hát bài Tuổi đời mênh mông

- Ông sinh năm 1939 mất năm 2001. Là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng.

 Sáng tác của ông có hơn 600 bài hát.

 Ông viết một số bài hát cho lứa tuổi học trò và được các em rất yêu thích như : Em là bông hồng nhỏ, Tiếng ve gọi hè, Tuổi đời mênh mông.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 2953 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Âm nhạc 8 - Đoàn Thị Mỹ Hiền - Bài 8, Tiết 30: Học hát bài Tuổi đời mênh mông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Câu 1: Em hãy đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 7? Câu 2: Em hãy cho biết bài hát “Tuổi đời mênh mông” tác giả là ai? Đáp án câu 1: HS đọc đúng giai điệu và ghép chính xác lời ca của bài TĐN số 6. Đáp án câu 2: Bài hát “Tuổi đời mênh mông” tác giả là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. I/Giới thiệu tác giả và bài hát: 1/ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: - Ông sinh năm 1939 mất năm 2001. Là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng. Sáng tác của ông có hơn 600 bài hát. Ông viết một số bài hát cho lứa tuổi học trò và được các em rất yêu thích như : Em là bông hồng nhỏ, Tiếng ve gọi hè, Tuổi đời mênh mông. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN MỘT SỐ BÀI HÁT QUEN THUỘC CỦA NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN - Em laø boâng hoàng nhoû - Khaên quaøng thaép saùng bình minh - Tieáng ve goïi heø - Noái voøng tay lôùn - Huyeàn thoaïi meï - Bieát ñaâu nguoàn coäi I/Giới thiệu tác giả và bài hát: 1/ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: 2/ Phân tích bài hát: - Nhịp C (4/4). - Giọng Rê trưởng (D). - Kí hiệu âm nhạc: Dấu nối nhịp, dấu nối trường độ, dấu luyến, dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu hóa bất thường. Bài hát: Tuổi đời mênh mông Thiết kế bài giảng: PHẠM VĂN ĐỘ Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC II TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG A A B B A’ A’ / / ♪♫♪♫ Häc h¸t I/Giới thiệu tác giả và bài hát: 1/ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: 2/ Phân tích bài hát: - Nhịp C (4/4). - Giọng Rê trưởng (D). - Kí hiệu âm nhạc: Dấu nối nhịp, dấu luyến, dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu hóa bất thường. II/ Học hát: ?: Em hãy nêu nội dung của bài hát? - Ca ngợi những cảnh đẹp của quê hương đất nước và những tình cảm vô tư, trong sáng của lứa tuổi học trò ?: Bài hát có tính giáo dục như thế nào? - Giáo dục chúng ta tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống tươi đẹp xung quanh chúng ta. - Đối với bài học ở tiết học này: + HS ôn hát thuộc lời ca theo đúng giai điệu bài hát “Tuổi đời mênh mông”. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + HS tìm hiểu về cao độ, trường độ của bài TĐN số 8. + HS tìm hiểu các kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 8. 

File đính kèm:

  • ppt30 lop 8.ppt