Giáo án Âm nhạc Lớp 7 - Đoàn Thị Mỹ Hiền - Tiết 9: Học hát bài Chúng em cần hòa bình

3. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc thường gặp nào?

• Dấu nhắc lại, dấu nối, khung thay đổi.

• Dấu nối, khung thay đổi, dấu lặng đen.

• Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu lặng đen, dấu lặng đơn, dấu nối, hoá biểu, dấu chấm dôi, nhịp 2/4.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 2460 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Âm nhạc Lớp 7 - Đoàn Thị Mỹ Hiền - Tiết 9: Học hát bài Chúng em cần hòa bình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Câu 1: Hóy đọc nhạc và ghộp lời bài TĐN số 1? Cõu 2: Em hóy kể tờn một số bài hỏt do nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lõn sỏng tỏc mà em biết? Đỏp ỏn cõu 1: HS đọc đỳng cao độ, trường độ và ghộp lời bài TĐN số 1. Đỏp ỏn cõu 2: Tửứ rửứng xanh chaựu veà thaờm laờng Baực, Baực Hoà Ngửụứi cho em taỏt caỷ, Nhửừng boõng hoa- nhửừng baứi ca, ẹi hoùc veà…. Em thấy được những điều gì qua mỗi bức tranh trên? Học sinh vui ca đến trường Hạnh phúc gia đình Hoa lá cười vui Cảnh chiến tranh 	cùng sinh ngày 18/ 6/ 1942 tại Vĩnh Phú. Hoàng Long chào đời trước Hoàng Lân 15 phút. Hai nhạc sĩ đều có những sáng tác đầu tay khi mới 17 tuổi. Cùng tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Hoàng Long tốt nghiệp Đại học lý luận, Hoàng Lân tốt nghiệp Đại học sáng tác. Hai nhạc sĩ đã nhận được nhiều giải thưởng về sáng tác cho thiếu nhi của Uỷ ban thiếu niên nhi đồng Trung ương, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam,Bộ giáo dục, Hội nhạc sĩ Việt Nam. Năm 1986 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng huy chương “Vì thế hệ trẻ” cho hai nhạc sĩ. Tiết 9. 	Chúng em cần hoà bình Hoàng Long – Hoàng Lân I. Giới thiệu nhạc sĩ và bài hát: 1. Nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân : Tiết 9. Chúng em cần hoà bình Hoàng Long – Hoàng Lân Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau đây: 1. Bài hát được viết theo thể loại gì? A.Trữ tình. B. Hành khúc. C. Dân ca. 2. Thể loại hành khúc có giai điệu như thế nào? Nhẹ nhàng, tình cảm. Mượt mà, sâu lắng. C. Vui tươi, sôi nổi.	 3. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc thường gặp nào? Dấu nhắc lại, dấu nối, khung thay đổi. Dấu nối, khung thay đổi, dấu lặng đen. Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu lặng đen, dấu lặng đơn, dấu nối, hoá biểu, dấu chấm dôi, nhịp 2/4. Tiết 9. 	 Chúng em cần hoà bình Hoàng Long – Hoàng Lân Bài hát có thể chia thành mấy đoạn, mỗi đoạn mấy câu? 	Bài hát có 2 đoạn Đoạn a có 4 câu: Câu 1: từ “để loài người...hoà bình”. Câu 2: từ “để đàn em...học hành”. ? 2. Tìm hiểu bài hát: 1. Tác giả Đoạn b gồm 2 câu: Câu 1: từ “chúng em...chiến tranh”. Câu 2: từ “đấu tranh…hành tinh”. Câu 3: từ “để ngàn cây...mầm xanh”. Câu 4: từ ”bạn bè sống...yêu thương”. 	Bài hát có 2 đoạn Nhịp 2/4 cú ý nghĩa như thế nào? . Tiết 9. Chúng em cần hoà bình Hoàng Long – Hoàng Lân ? - Chú ý: + Hình tiết tấu: Nghịch phách + Hình tiết tấu: Chấm dôi (móc giật) + Ngân dài: = 3 phách Nhịp 2/4: trong mỗi ụ nhịp gồm cú 2 phỏch, mỗi phỏch tương ứng bằng 1 nốt đen; trong đú phỏch thứ nhất là phỏch mạnh và phỏch thứ hai là phỏch nhẹ. ẹeồ loaứi ngửụứi chung soỏng trong hoứa bỡnh. ẹeồ ủaứn em ủửụùc vui ca hoùc haứnh. ẹeồ ngaứn caõy laự hoa vửụn maàm xanh. Baùn beứ soỏng vụựi nhau trong tỡnh yeõu thửụng. Chuựng em caàn baàu trụứi hoứa bỡnh, chuựng em caàn baàu trụứi hoứa bỡnh. Treõn traựi ủaỏt khoõng coứn chieỏn tranh. ẹaỏu tranh vỡ moọt neàn hoứa bỡnh, ủaỏu tranh vỡ moọt neàn hoứa bỡnh, khoõng coứn tieỏng suựng tieỏng bom treõn haứnh tinh. Moọt nuù cửụứi em beự khi chaứo ủụứi. Moọt gioùng haựt laứm say meõ loứng ngửụứi. Lụứi meù ru thieỏt tha treõn vaứnh noõi. Moọt cuoọc soỏng meỏn thửụng bao ngửụứi mụ ửụực. Chuựng em caàn baàu trụứi hoứa bỡnh, chuựng em caàn baàu trụứi hoứa bỡnh. Treõn traựi ủaỏt khoõng coứn chieỏn tranh. ẹaỏu tranh vỡ moọt neàn hoứa bỡnh, ủaỏu tranh vỡ moọt neàn hoứa bỡnh, khoõng coứn tieỏng suựng tieỏng bom treõn haứnh tinh. Em có suy nghĩ gì sau khi học xong bài hát? Bài hát có nội dung mong ước của tuổi thơ có một cuộc sống hoà bình, tình thân ái với mọi người, biết yêu quý và bảo vệ nền hoà bình trên thế giới. CÂU HỎI CỦNG Cễ́ Đối với bài học ở tiết học này: + HS ụn hỏt thuộc lời ca theo đỳng giai điệu bài hỏt: Chỳng em cần hũa bỡnh. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + HS tỡm hiểu về cao độ, trường độ của bài TĐN số 4 sgk/24. 

File đính kèm:

  • pptTIET 9 LOP 7.ppt