Giáo án Âm nhạc Lớp 7 - Tiết 29: Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Gam trưởng là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa theo công thức cung và nữa cung như sau:

 

ppt16 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 5246 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Âm nhạc Lớp 7 - Tiết 29: Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng Quí thầy giáo, cô giáo về dự giờ, thăm lớp! Môn: Âm nhạc - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi Tiết 29: - Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng LỚP 7 Tiết 29 -Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 -Nhạc lí: Gam trưởng-giọng trưởng -ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi A. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 ÑOÏC THANG AÂM-GAM ÑOÂ TRÖÔÛNG II / TAÄP ÑOÏC NHAÏC SOÁ 8 CHUÙ CHIM NHOÛ DEÃ THÖÔNG Nhaïc :Phaùp Lôøi Vieät : HOAØNG ANH Tiết 29 -Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 -Nhạc lí: Gam trưởng-giọng trưởng -ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi A. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 B. Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng Gam trưởng là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa theo công thức cung và nữa cung như sau: I. Gam trưởng: I II III IV V VI VII (I) 1c 1c 1/2c 1c 1c 1c 1/2c Ví dụ: gam Đô trưởng 1c 1c 1/2c 1c 1c 1c 1/2c I II III IV V VI VII (I) 2. Giọng trưởng: Các bậc âm trong gam trưởng được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát (hoặc một bản nhạc),người ta gọi đó là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ. Ví dụ: Bài TĐN số 4 lớp 6 Bản nhạc được viết ở giọng Đô trưởng, âm chủ là nốt đô, hóa biểu không có dấu thăng, giáng MÙA XUÂN VỀ Nhạc và lời: Phan Trần Bảng Vừa phải CHỈ CÓ MỘT TRÊN ĐỜI Nhạc và lời: Trương Quang Lục (Trích) Tiết 29 -Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 -Nhạc lí: Gam trưởng-giọng trưởng -ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi A. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 B. Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng C. ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi I. Nhạc sĩ Huy Du: Nhạc sĩ Huy Du Tiết 29 -Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 -Nhạc lí: Gam trưởng-giọng trưởng -ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi A. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8 B. Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng C. ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi I. Nhạc sĩ Huy Du: II. Bài hát: Đường chúng ta đi Bài hát: Đường chúng ta đi (năm 1968) Anh vẫn hành quân – Bản thu năm 1965 

File đính kèm:

  • pptTIET29LOP7.ppt