Giáo án Đại số lớp 11 nâng cao - Bài 3: Cấp số cộng (tiết 1)

I.Mục tiêu

1.Kiến thức: Giúp cho học sinh

 - Nắm được khái niệm cấp số cộng;

 - Nắm được một số tính chất cơ bản về ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng

 - Nắm được công thức xác định số hạng tông quát của một cấp số cộng

2.Kĩ năng: Giúp học sinh:

 - Biết dựa vào định nghĩa để nhận biết một cấp số cộng

 - Xác định được các số hạng,công sai va số hạng tổng quát của một cấp số cộng

3.Thái độ,tư duy

 -Tự giác, tích cực trong học tập

 -Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể

 -Tư duy các vấn đề toán học một cách logic và hệ thống;

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên

 -SGK, giáo án, các câu hỏi gợi mở

 -Chuẩn bị phấn màu,một số đồ dùng khác và bảng biểu(nếu có)

2.Học sinh

 -Ôn lại một số kiến thức hai bài đã học

 - Đọc trước bài này ở nhà.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 23/08/2018 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Đại số lớp 11 nâng cao - Bài 3: Cấp số cộng (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Giáo án đại số lớp 11 nâng cao
 Chương III: DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
 Bài 3: CẤP SỐ CỘNG
 (Tiết 1)
--------------------------------------------***--------------------------------------------
I.Mục tiêu
1.Kiến thức: Giúp cho học sinh
 - Nắm được khái niệm cấp số cộng;
 - Nắm được một số tính chất cơ bản về ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng
 - Nắm được công thức xác định số hạng tông quát của một cấp số cộng
2.Kĩ năng: Giúp học sinh:
 - Biết dựa vào định nghĩa để nhận biết một cấp số cộng
 - Xác định được các số hạng,công sai va số hạng tổng quát của một cấp số cộng
3.Thái độ,tư duy
 -Tự giác, tích cực trong học tập
 -Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể
 -Tư duy các vấn đề toán học một cách logic và hệ thống;
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên
 -SGK, giáo án, các câu hỏi gợi mở
 -Chuẩn bị phấn màu,một số đồ dùng khác và bảng biểu(nếu có)
2.Học sinh
 -Ôn lại một số kiến thức hai bài đã học
 - Đọc trước bài này ở nhà.
III.Phưong pháp giảng dạy: gợi mỏ vấn đáp kết hợp với các hoạt động 
IV.Tiến trình dạy học (Tiết 1:mục 1,2,3)
 1.Kiểm tra bài cũ;
 a,Nêu định nghĩa dãy số? Cho Ví dụ?
 b,Cho 	
 Xét tính đơn điệu và bị chặn của dãy số trên.
 2.Bài mới;
 1.Hoạt động 1: Định nghĩa
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
+ Em có nhạn xét gì về các số hạng của dãy số trên?
 + Dãy trên là một cấp số cộng.Vậy, tổng quát CSC là một dãy số như thế nào? 
Số hạng sau hơn số hạng trước 2 đơn vị.
Giáo viên nêu định nghĩa trong sgk và ví dụ
Mở rộng: Nếu là CSC với công sai d, ta có công thức truy hồi: 
Đặc biệt khi d=0 thì CSC là một dãy số không đổi ( tất cả các số hạng đều bẳng nhau )
Thực hiên H1:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
+ a)Hãy so sánh :
+ b)Hãy so sánh 
+ Các hiệu đều bằng 3.
 Dãy trên là CSC.
+ .Dãy trên không là CSC.
2.Hoạt động 2: Tính chất
GV đặt vấn đề: với CSC ở phần a) H1, hãy so sánh
GV phát biểu định lí 1 và hướng dẫn HS chứng minh:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
+ Tính theo k và d
+ Tìm mối quan hệ giữa 	
Thực hiện H2:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
+ Tính 
+ Tính 	
3.Hoạt động 3: Số hạng tổng quát
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+ Đặt vấn đề :CSC có u1 và d. Hình thành công thức tính un bất kỳ.
+ Gọi HS làm tại chỗ
+ u1= u1+ 0.d
 u2=u1+ d
 u3=u2+ d=u1+2d
 u4=u3+ d=u1+4d
 un=u1+(n-1)d.
Chứng minh lại bằng quy nạp.
GV nêu định lí 2.
Thực hiện H3
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
+Để tính ta áp dụng định lí nào?
+ Tính 	
+ Ta áp dụng định lí 2.
+
4.Củng cố 
 -Lí thuyết: Nhắc lại các công thức và cách áp dụng
 -Bài tập: Cho CSC u1=1011,d=200.Tính u6.
 Kết quả bài toán này có lien quan đến ngày kỷ niệm nào trong năm?
5.Bài tập về nhà: Bài 19,20,21,24,25 trang 114,115 SGK

File đính kèm:

  • doccap so cong.doc