Giáo án Giải tích 12 nâng cao tiết 50: Hệ phương trình mũ - Lôgarit

Hoạt động của giáo viên

GV phát phiếu học tập số 1 cho HS.

GV gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.

GV theo dõi, kiểm tra, chỉnh sửa bài giải.

Hoàn thiện bài giải.

Đặt u= 3x-3, v= 2y thì u, v có đk gì không?

Dùng pp gì để giải hệ phương trình theo u, v ?

Nhấn mạnh : để giải hệ phương trình mũ ta có thể dùng phương pháp đổi biến số.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 11/08/2018 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Giải tích 12 nâng cao tiết 50: Hệ phương trình mũ - Lôgarit, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 11/09/2009 – Tiết 50
Bài dạy: HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LÔGARIT
I. Mục tiêu:
 1. Về kiến thức: Giúp HS biết cách giải một số dạng hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit.
 2. Về kỹ năng: Vận dụng các phương pháp biến đổi để giải hệ phương trình mũ, hệ phương trình lôgarit. Kỹ năng biến đổi các biểu thức mũ, logarit thành thạo để từ đó việc giải hệ phương trình mũ, hệ phương trình lôgarit được đơn giản.
 3. Về tư duy và thái độ: cẩn thận, chính xác. Lôgic, linh hoạt, độc lập, sáng tạo
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
 1. Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập.
 2. Học sinh: Kiến thức về hàm số mũ, hàm số logarit.
III. Tiến trình bài học:
 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện, kiểm tra vệ sinh, điều kiện học tập; tâm thế học sinh,..
 2. Kiểm tra bài cũ: (08 phút)
	HS nhắc lại các phương pháp giải pt mũ, pt logarit.
Giải các phương trình sau:
a) .
b) .
c) .
( Nhằm mục đích củng cố cho HS chú ý khi đặt t=ax, t= loga x, điều kiện xác định của y=ax, y= loga x, tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hàm số logarit ).
 3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giải hệ phương trình mũ ( bằng pp đặt ẩn phụ ).
T.gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
12’
GV phát phiếu học tập số 1 cho HS.
GV gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
GV theo dõi, kiểm tra, chỉnh sửa bài giải.
Hoàn thiện bài giải.
Đặt u= 3x-3, v= 2y thì u, v có đk gì không?
Dùng pp gì để giải hệ phương trình theo u, v ?
Nhấn mạnh : để giải hệ phương trình mũ ta có thể dùng phương pháp đổi biến số. 
HS thảo luận theo nhóm.
HS trình bày bài giải.
HS cả lớp theo dõi bài giải của HS.
HS góp ý bài giải.
Đk: u>0 , v>0 
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình mũ:
Đặt u= 3x-3, v= 2y
Đk: u>0 , v>0 
Hoạt động 2: Giải hệ phương trình ( bằng pp thế)
T.gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
12’
GV phát phiếu học tập số 2 cho HS.
GV gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
Chú ý đặt đk cho hệ phương trình ? 
GV theo dõi, kiểm tra, chỉnh sửa bài giải.
Hoàn thiện bài giải.
Nhấn mạnh : để giải hệ phương trình mũ, logarit ta có thể dùng phương pháp thế. 
HS thảo luận theo nhóm.
HS trình bày bài giải.
HS cả lớp theo dõi bài giải của HS.
HS góp ý bài giải.
Ví dụ 2: Giải hệ phương trình :
ĐK: x2-y > 0 
 Rút y từ phương trình (2) thay vào phương trình (1)
Hoạt động 1: Giải hệ phương trình logarit ( bằng pp cộng )
T.gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
10’
GV phát phiếu học tập số 3 cho HS.
GV gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
Chú ý đặt đk cho hệ phương trình ? 
GV theo dõi, kiểm tra, chỉnh sửa bài giải.
Hoàn thiện bài giải.
Đặt u= , v= thì u, v có đk gì không?
Nhấn mạnh : để giải hệ phương trình mũ ta có thể dùng phương pháp cộng. 
HS thảo luận theo nhóm.
HS trình bày bài giải.
Đk: x0
 y>0
HS cả lớp theo dõi bài giải của HS.
HS góp ý bài giải.
Ví dụ 3: Giải hệ phương trình logarit :
Đk: 
 4.Củng cố tiết dạy:2’
	Giáo viên tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học. Để giải hệ phương trình mũ, logarit ta có thể dùng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, phương pháp đặt ẩn phụ...
 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà:1’
- Học thuộc các khái niệm, định lí
- Giải các bài tập trong sách giáo khoa. Xem lại các ví dụ đã làm.
- Làm bài tập 72, 73/ SGK trang 127.
	Nhận xét, bổ sung sau tiết dạy:
V. Phụ lục: Các phiếu học tập. 
Phiếu học tập số 1: Giải hệ phương trình mũ:
Phiếu học tập số 2: Giải hệ phương trình :
Phiếu học tập số 3: Giải hệ phương trình logarit :

File đính kèm:

  • docT 50.doc
Bài giảng liên quan