Giáo án Giải tích 12 nâng cao tiết 9: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

 1. Giáo viên: Bảng phụ hình 15 SGK

 2. Học sinh: Ôn lại định nghĩa đồ thị hàm số- Định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ.

III. Tiến trình bài học:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện, kiểm tra vệ sinh, điều kiện học tập; tâm thế học sinh,.

 2. Kiểm tra bài cũ: (07 phút) Nêu lại định nghĩa đồ thị hàm số y=f(x) xác định trên tập D? Nêu định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ của hàm số y=f(x) xác định trên tập D.

 3. Bài mới:

Hoạt động 1: Phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức chuyển hệ toạ độ

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 11/08/2018 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Giải tích 12 nâng cao tiết 9: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 11/08/2008 – Tiết 09
Bài dạy: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TOẠ ĐỘ 
I. Mục tiêu:
 1. Về kiến thức: Hiểu được phép tịnh tiến hệ toạ độ theo một véc tơ cho trước- Lập các công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến và viết phương trình đường cong đối với hệ toạ độ mới. Xác định tâm đối xứng của đồ thị một số hàm số đơn giản
 2. Về kỹ năng: Viết các công thức chuyển hệ toạ độ. Viết phương trình của đường cong đối với hệ toạ độ mới. Áp dụng phép tịnh tiến hệ toạ độ tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số đa thức bậc 3 và các hàm phân thức hửu tỉ.
 3. Về tư duy và thái độ:
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
 1. Giáo viên: Bảng phụ hình 15 SGK
 2. Học sinh: Ôn lại định nghĩa đồ thị hàm số- Định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ.
III. Tiến trình bài học:
 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện, kiểm tra vệ sinh, điều kiện học tập; tâm thế học sinh,..
 2. Kiểm tra bài cũ: (07 phút) Nêu lại định nghĩa đồ thị hàm số y=f(x) xác định trên tập D? Nêu định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ của hàm số y=f(x) xác định trên tập D.
 3. Bài mới:
Hoạt động 1: Phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức chuyển hệ toạ độ
T.gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
13’
-GV treo bảng phụ hình 15 Sgk.
-GV giới thiệu hệ toạ độ Oxy, IXY, toạ độ điểm M với 2 hệ toạ độ.
-Phép tịnh tiến hệ toạ độ theo vec tơ công thức chuyển toạ độ như thế nào?
-Nêu được biểu thức theo qui tắc 3 điểm O, I, M = +
-Nêu được biểu thức giải tích: 
-Kết luận được công thức:
-Với điễm 
- Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vec tơ 
Hoạt động 2: Phương trình cuả đường cong đối với hệ toạ độ mới
T.gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
20’
Oxy: y=f(x) (C)
IXY: y=f(x) → Y=F(X) ?
-GV cho HS tham khảo Sgk.
-GV cho HS làm HĐ trang 26 Sgk
y= 2x2-4x
-GV cho HS giải BT 31/27 Sgk
-Học sinh nhắc lại công thức chuyển hệ toạ độ
-Thay vào hàm số đã cho
Kết luận: Y=f(X+x0) –y0
-Nêu được đỉnh của Parabol
-Công thức chuyển hệ toạ độ
-PT của của (P) đối với IXY
+
+ 
Ví dụ: (sgk)
a,Điểm I(1,-2) là đỉnh của Parabol (P)
b, Công thức chuyển hệ toạ độ theo 
PT của (P) đối với IXY Y=2X2
 4.Củng cố tiết dạy:2’
	Giáo viên tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Công thức chuyển hệ toạ độ.
Chú ý HS đối với hàm hửu tỉ ta thực hiện phép chia rồi mới thay công thức vào hàm số để bài toán đơn giản hơn.
 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà:3’
- Học thuộc các khái niệm, định lí
- Giải các bài tập trong sách giáo khoa BT 29/27 , 30/27 Hướng dẫn câu (c),BT 32/28 Hướng dẫn câu (b)
	Nhận xét, bổ sung sau tiết dạy:

File đính kèm:

  • docT 09.doc