Giáo án Giáo dục quốc phòng 10 - Tiết 25 - Trường THPT Lấp Vò I

a/ Băng vết thương

· Mục đích băng

- Bảo vệ vết thương không bị ô nhiễm

- Cầm máu tại vết thương

- Giảm đau đớn cho nạn nhân

· Nguyên tắc băng

- Băng kín, băng hết vết thương

- Băng chắc (đủ độ chặc)

- Băng sớm băng nhanh

· Các loại băng

- Băng cá nhân

- Băng cuộn

- Băng tam giác

b/ Kỹ thuật băng

· Các kiểu băng cơ bản

- Băng vòng xoắn

- Băng số 8

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Giáo dục quốc phòng 10 - Tiết 25 - Trường THPT Lấp Vò I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỚNG THPT LẤP VÒ I
GIÁO ÁN SỐ :25
 Tuần :25
 -------oOo------- Tiết :25
 Ngày dạy:
 Dạy lớp:10
Bài: BĂNG VẾT THƯƠNG
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY:
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 - Huấn luyện cho học sinh nắm được ý nghĩa, mục đích động tác băng vết thương. 
 - Học sinh cần nắm rõ ý nghĩa từng động tác, nắm chắc các nội dung đã học.
 - Luyện tập thành thạo biết vận dụng phù hợp với mọi điều kiện.
 - Đảm bảo an toàn luyện tập và chấp hành đúng qui định trong học tập.
1/Mục Đích:
 - Huấn luyện cho học sinh nắm được ý nghĩa mục đích động tác băng vết thương. 
 - Học sinh cần nắm rõ ý nghĩa từng động tác, nắm chắc các nội dung đã học
2/Yêu cầu: 
 - Luyện tập thành thạo biết vận dụng phù hợp với mọi điều kiện.
 - Đảm bảo an toàn luyện tập và chấp hành đúng qui định trong học tập
II/NỘI DUNG: BĂNG VẾT THƯƠNG.
III/THỜI GIAN: 45phút
IV/TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:
1/Tổ chức:
 - Lấy đội hình lớp học để lên lớp, cá nhân trong đội hình lớp để ôn luyện.Tổ trưởng quản lý.
 - Giáo viên quản lý chung.
2/Phương pháp:
- Người dạy: Dùng phương pháp thuyết trình kết hợp làm mẫu theo 3 bước:
 + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác.
 + Bước 2: Làm chậm có phân tích.
 + Bước 3: Làm tổng hợp có phân chia cử động.
- Người học:
 + Lắng nghe quan sát động tác của giáo viên .
 + Bước 1: Từng học sinh tự nghiên cứu động tác vừa học.
 + Bước 2: Thay nhau tập, từng người tập , có người bình tập để bổ xung sửa chửa động tác.
 + Bước 3: Cả nhóm cùng luyện tập, thay nhau tập xoay vòng.
V/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường 
VI/ BẢO ĐẢM:
- Người dạy:Theo tài liệu sách giáo khoa “GDQP”của bộ giáo dục và đào tạo. Băng cuộn
- Người học : Đảm bảo trang phục khi học tập, tập viết để ghi chép.
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY:
Thời gian
Nội Dung
Hoạt động của GV
Hoạt động củaHS
3phút
10phút
5phút
20phút
5phút
2phút
1/ổn địnhlớp:
 -Kiểm tra bài cũ
2/Giới thiệu đ/t mới
a/ Băng vết thương
Mục đích băng
Bảo vệ vết thương không bị ô nhiễm
Cầm máu tại vết thương
Giảm đau đớn cho nạn nhân
Nguyên tắc băng
Băng kín, băng hết vết thương
Băng chắc (đủ độ chặc)
Băng sớm băng nhanh
Các loại băng
Băng cá nhân
Băng cuộn
Băng tam giác
b/ Kỹ thuật băng
Các kiểu băng cơ bản
Băng vòng xoắn
Băng số 8
3/luyện tập chung cả lớp
4/Tổ chức luyện tập:
a/Tổ chức:Lấy lớp học để ôn
luyện,cá nhân trong lớp để tập
luyện.
b/Phươnp pháp:
Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.
Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)
Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.
c/ vị trí tập luyện:
 +Tiểu đội 1:Phía bên phải phòng giáo viên.(phòng 1, 2, 3)
 +Tiểu đội2 :Phía bên trái phòng giáo viên. (phòng 4, 5, 6)
 +Tiểu đội3:Phía đường đi vào từ cột cờ trở ra.
+Tiểu đội 4:Phía đường đi vào từ cột cờ trở vào.
d/kí tín hiệu luyện tập:
-Một tiếng còivề vị trí tập luyện. 
-Hai tiếng còi đổi nội dung tập luyện.
-Một hồi còi dài về vị trí tập trung.
5/củng cố:
+Gọi đại diện từng tổ lên để kiểm tra nhận xét sửa sai cho các em.
+ Dặn Dò Nội Dung Về Nhàluyện tập:
-Giới thiệu nội dung mới
-Xuống lớp
-Nhận lớp
-GV thị phạm theo ba bước
-Tập nhanh khái quát động tác
-Tập chậm có phân tích
-Tập tổng hợp có phân chia cử động
-GV hướng dẫn tập luyện
-GV tổ chức chia nhóm
-GV chỉ định vị trí tập luyện.
 +Tiểu đội 1:Phía bên phải phòng giáo viên.(phòng 1, 2, 3)
 +Tiểu đội2 :Phía bên trái phòng giáo viên. (phòng 4, 5, 6)
 +Tiểu đội3:Phía đường đi vào từ cột cờ trở ra.
+Tiểu đội 4:Phía đường đi vào từ cột cờ trở vào.
Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.
Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)
Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.
-GV quan sát sửa sai chung.
-GV qui ước:Bằng tiếng còi,hồi còi
-GV kiểm tra nhận thức của HS.
-Chốt lại ý chính nội dung bài.
 Kỹ thuật băng
Các kiểu băng cơ bản
Băng vòng xoắn
Băng số 8
-GV phổ biến, nội dung về nhà ôn tập.
-Cán sự báo cáo sỉ số lớp
-Hs quan sát làm cơ sở luyện tập.
 GV€
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
-HS về vị trí tập luyện
-Luyện tập theo các bước. 
+Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.
+Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)
+Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.
 GV€
ƒƒ ‚‚
ƒƒ € ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ € ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ ‚‚
-HS thực hiện theo qui ước GV
-HS Luyện tập theo yêu cầu của GV
-HS lắng nghe 
 GV€
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
-HS chú ý lắng nghe 
 GV€
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚

File đính kèm:

  • docGDQP10.t25.doc