Giáo án Giáo dục quốc phòng 10 - Tiết 26 - Trường THPT Lấp Vò I

4/Tổ chức luyện tập:

a/Tổ chức:Lấy lớp học để ôn

luyện,cá nhân trong lớp để tập

luyện.

b/Phươnp pháp:

Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.

Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)

Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.

c/ vị trí tập luyện:

 +Tiểu đội 1:Phía bên phải phòng giáo viên.(phòng 1, 2, 3)

 +Tiểu đội2 :Phía bên trái phòng giáo viên. (phòng 4, 5, 6)

 +Tiểu đội3:Phía đường đi vào từ cột cờ trở ra.

+Tiểu đội 4:Phía đường đi vào từ cột cờ trở vào.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 980 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Giáo dục quốc phòng 10 - Tiết 26 - Trường THPT Lấp Vò I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỚNG THPT LẤP VÒ I
GIÁO ÁN SỐ :26
 Tuần :26
 -------oOo------- Tiết :26
 Ngày dạy:
 Dạy lớp:10
Bài: LUYỆN TẬP BĂNG VẾT THƯƠNG
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY:
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 - Huấn luyện cho học sinh nắm được ý nghĩa, mục đích động tác băng vết thương. 
 - Học sinh cần nắm rõ ý nghĩa từng động tác, nắm chắc các nội dung đã học.
 - Luyện tập thành thạo biết vận dụng phù hợp với mọi điều kiện.
 - Đảm bảo an toàn luyện tập và chấp hành đúng qui định trong học tập.
1/ Mục Đích:
 - Huấn luyện cho học sinh nắm được ý nghĩa mục đích động tác băng vết thương. 
 - Học sinh cần nắm rõ ý nghĩa từng động tác, nắm chắc các nội dung đã học
2/ Yêu cầu: 
 - Luyện tập thành thạo biết vận dụng phù hợp với mọi điều kiện.
 - Đảm bảo an toàn luyện tập và chấp hành đúng qui định trong học tập
II/ NỘI DUNG: LUYỆN TẬP BĂNG VẾT THƯƠNG.
III/ THỜI GIAN: 45phút
IV/ TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:
1/ Tổ chức:
 - Lấy đội hình lớp học để lên lớp, cá nhân trong đội hình lớp để ôn luyện.
 - Tổ trưởng quản lý.
 - Giáo viên quản lý chung.
2/Phương pháp:
-Người dạy: Dùng phương pháp thuyết trình kết hợp làm mẫu theo 3 bước:
 + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác.
 + Bước 2: Làm chậm có phân tích.
 + Bước 3: Làm tổng hợp có phân chia cử động.
-Người học:
 + Lắng nghe quan sát động tác của giáo viên .
 + Bước 1: Từng học sinh tự nghiên cứu động tác vừa học.
 + Bước 2: Thay nhau tập, từng người tập , có người bình tập để bổ xung sửa chửa động tác.
 + Bước 3: Cả nhóm cùng luyện tập, thay nhau tập xoay vòng.
V/ĐỊA ĐIỂM: Sân trường 
VI/BẢO ĐẢM:
- Người dạy:Theo tài liệu sách giáo khoa “GDQP”của bộ giáo dục và đào tạo. Băng cuộn
- Người học : Đảm bảo trang phục khi học tập, tập viết để ghi chép.
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY:
Thời gian
Nội Dung
Hoạt động của GV
Hoạt động củaHS
3phút
10phút
5phút
20phút
5phút
2phút
1/ổn địnhlớp:
 -Kiểm tra bài cũ
2/Giới thiệu đ/t mới
a/ Kỹ thuật băng
Các kiểu băng cơ bản
Băng vòng xoắn
Băng số 8
3/luyện tập chung cả lớp
4/Tổ chức luyện tập:
a/Tổ chức:Lấy lớp học để ôn
luyện,cá nhân trong lớp để tập
luyện.
b/Phươnp pháp:
Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.
Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)
Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.
c/ vị trí tập luyện:
 +Tiểu đội 1:Phía bên phải phòng giáo viên.(phòng 1, 2, 3)
 +Tiểu đội2 :Phía bên trái phòng giáo viên. (phòng 4, 5, 6)
 +Tiểu đội3:Phía đường đi vào từ cột cờ trở ra.
+Tiểu đội 4:Phía đường đi vào từ cột cờ trở vào.
d/kí tín hiệu luyện tập:
-Một tiếng còivề vị trí tập luyện. 
-Hai tiếng còi đổi nội dung tập luyện.
-Một hồi còi dài về vị trí tập trung.
5/củng cố:
+Gọi đại diện từng tổ lên để kiểm tra nhận xét sửa sai cho các em.
+ Dặn Dò Nội Dung Về Nhàluyện tập:
-Giới thiệu nội dung mới
-Xuống lớp
-Nhận lớp
-GV thị phạm theo ba bước
-Tập nhanh khái quát động tác
-Tập chậm có phân tích
-Tập tổng hợp có phân chia cử động
-GV hướng dẫn tập luyện
-GV tổ chức chia nhóm
-GV chỉ định vị trí tập luyện.
 +Tiểu đội 1:Phía bên phải phòng giáo viên.(phòng 1, 2, 3)
 +Tiểu đội2 :Phía bên trái phòng giáo viên. (phòng 4, 5, 6)
 +Tiểu đội3:Phía đường đi vào từ cột cờ trở ra.
+Tiểu đội 4:Phía đường đi vào từ cột cờ trở vào.
Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.
Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)
Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.
-GV quan sát sửa sai chung.
-GV qui ước:Bằng tiếng còi,hồi còi
-GV kiểm tra nhận thức của HS.
-Chốt lại ý chính nội dung bài.
+ Kỹ thuật băng
Các kiểu băng cơ bản
Băng vòng xoắn
Băng số 8
-GV phổ biến, nội dung về nhà ôn tập.
-Cán sự báo cáo sỉ số lớp
-Hs quan sát làm cơ sở luyện tập.
 GV€
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
-HS về vị trí tập luyện
-Luyện tập theo các bước. 
+Bước1:5 phút đầu từng người tự tư duy lại động tác.
+Bước2: Từng người tập trong đội hình của tổ(có bình tập)
+Bước3: Lúc đầu tập chậm đúng động tác, sau đó nhanh dần cho đến khi thành thạo động tác.
 GV€
ƒƒ ‚‚
ƒƒ € ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ € ‚‚
ƒƒ ‚‚
ƒƒ ‚‚
-HS thực hiện theo qui ước GV
-HS Luyện tập theo yêu cầu của GV
-HS lắng nghe 
 GV€
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
-HS chú ý lắng nghe 
 GV€
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚
 ‚‚‚‚‚ ‚

File đính kèm:

  • docGDQP10.t26.doc