Giáo án Giáo dục quốc phòng 10 - Tiết 7 - Trường THPT Lấp Vò I

 Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các thời kỳ. Qua đó quân đội ta đã phát huy tốt tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến đấu, tronng lao động sản xuất và công tác với tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, góp phần tô thắm truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 2081 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Giáo dục quốc phòng 10 - Tiết 7 - Trường THPT Lấp Vò I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG THPT LẤP VÒ I
GIÁO ÁN SỐ :7
 Tuần: 7 
 Tiết :7
 Ngày dạy:
 Dạy lớp:10
Bài2: LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐND VIỆT NAM.
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY:
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 1/ Mục Đích:
 Bồi dưỡng cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐND. Giúp học sinh có cơ sở tìm hiểu lịch sử truyền thống QĐND tự hào về truyền thống đó.
2/ Yêu cầu:Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài tiếp tục học tập góp phần giữ gìn, kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của của QĐND và CAND VN trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
II/NỘI DUNG: TRUYỀN THỐNG CỦA QĐND VIỆT NAM.
TIẾT 7
 1/ Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, ngiêm minh.
 2/ Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội,xây dựng đất nước.
 3/Nêu cao tinh thần quốc tế vô sảntrong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
III/ THỜI GIAN: 45phút
IV/ TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:
 1/ Tổ chức:
 + Lên lớp lý thuyết 
 + Trao đổi giáo viên và học sinh ở lớp.
 + Trao đổi mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình.
 2/ Phương pháp:
 - Người dạy: Sử dụng phương pháp giảng giải, minh họa,thông qua tư liệu lịch sử.
 - Người học: Giờ lên lớp ghi chép đầy đu ûcác nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày, trả lời những vấn đề mà giáo viên đặt ra.
V /ĐỊA ĐIỂM
 + Sân trường (phòng học nếu có)
VI/ BẢO ĐẢM:
- Người dạy:
 + Giáo án của giáo viên, sổ điểm danh, sổ đầu bài, Sách giáo khoa GDQP. 
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY:
 A/LÝ THUYẾT:
 II/TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.
 1/ Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, ngiêm minh
 Sức mạnh củaquân đội nhân dân Việt Namđược xây dựng bởi nội bộ đoàn kết và kỷ luật tự giác nghiêm minh. Trên 60 mươi năm xây dựng và trưởng thành, quân đội ta luôn giải quyết tốt các mối quan hệ nội bộ qiữa cán bộ với chiến sỉ, giữa cán bộ với cán bộ, giữa chiến sĩ và chiến sĩ và giữa lãnh đạo với chỉ huy “Đoàn kết chặc chẽû với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí”.Hệ thống điều lệnh, điều lệ và những quy định trong quân đội chặt chẽ, thống nhất được cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành.
2/ Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội,xây dựng đất nước
 Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các thời kỳ. Qua đó quân đội ta đã phát huy tốt tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến đấu, tronng lao động sản xuất và công tác với tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, góp phần tô thắm truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
3/Nêu cao tinh thần quốc tế vô sảntrong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
 QĐND VN chiến đấu không những giải phóng dân tộc mình mà còn góp phần làm nhiệm vụ quốc tế. Biểu hiện tập trung cho truyền thống đó là sự liên minh chiến đấu giữa quân tình nguyện Việt Nam với quân đội Pathét lào và bội đội yêu nước Campuchia trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chiến dịch “Thập vạn đại sơn” làbằng chứng về sự liên minh chiến đấu QĐNDVN với QĐND Trung Quốc, để lại trong lòng nhân dân hai nước những ký ức đẹp.
 3: KẾT THÚC GIẢNG DẠY
 1/ Hệ Thống nội dung đã giảng dạy trong bài 
 1/ Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh. 
 2/ Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước
 3/ Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
2/ Hướng dẫn nội dung cần nghiên cứu
 1/ Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh.
 2/ Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội,xây dựng đất nước
 3/Nêu cao tinh thần quốc tế vô sảntrong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
+Nêu vắn tắc
 1/ Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh. 
 2/ Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội,xây dựng đất nước
 3/ Nêu cao tinh thần quốc tế vô sảnhtrong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
3/ Nhận xét đánh giá buổi học.
 * Củng Cố:
 - GV khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh trọng tâm bài
 - Kiểm tra đặt câu hỏi gợi ý cho các em nắm chắc bài.
 * Dặn Dò
 - Học sinh nghiên cứu nội dung bài học trước ở nhà
 - GV nhận xét đánh giá kết quả buổi học.

File đính kèm:

  • docGDQP7.doc