Giáo án Hình học lớp 12 tiết 7: Luyện tập về khái niệm về thể tích khối đa diện

HOẠT DỘNG CỦA GV

GV yêu cầu HS lên vẽ hình và gợi mở ho HS làm bài

 Ta có AB = AC = AD => ?

Do BCD là tam giác đều =>?

BI = ?

BH=?

=>AH=?

=> V(H) = ?

Gợi ý cho HS trình bày

Chia khối bát diện đều cạnh a thành hai khối tứ diện đều cạnh a. Gọi h là chiều cao của khối chóp thì h = ?

Gợi ý: Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB’D’ và bốn khối chóp A.A’B’D’, C.C’B’D’, B’.BAC và D’.DAC

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 16/08/2018 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Hình học lớp 12 tiết 7: Luyện tập về khái niệm về thể tích khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tuần 7 
 Tiết : 07 LUYỆN TẬP VỀ KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Mục tiêu
Về kiến thức: Học sinh nắm được : khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp.
Về kĩ năng: HS biết cách tính thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp.
Về tư duy: Biết qui lạ về quen, tư duy các vấn đề của toán học một cách logic và hệ thống. 
Về thái độ: Cẩn thận chính xác trong lập luận , tính toán và trong vẽ hình.
PHƯƠNG PHÁP, 
Phương pháp: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề
Công tác chuẩn bị:
Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, 
Học sinh: Sgk, vở ghi, dụng cụ học tập, 
TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
Ổn định lớp: 1 phút
Kiêm tra bài cũ: ( 2 phút ) Nêu lại các công thức tính thể tích khối đa diện
NỘI DUNG
HOẠT DỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TG
Bài 1: sgk
Đáp án: AB =AC=AD => HB = HC = HD
Do BCD là tam giác đều =>H là trọng tâm của tam giác BCD 
 =>BH =BI=
 => AH2 = a2 – BH2 =a2
 =>V(H) = a3
Bài 2: SGK
h2 = a2 - 
Vậy thể tích của khối bát diện đều là:
V = 
Bài 3: Sgk
Đáp án: bốn khối chóp A.A’B’D’, C.C’B’D’, B’.BAC và D’.DAC đều có diện tích đáy bằng và chiều cao h nên tổng các thể tích của chúng bằng:
4h = Sh
=> Thể tích của khối tứ diện ACB’D’ bằng: Sh
Do đó tỉ số thể tích của khối hộp và thể tích của khối tứ diện ACB’D’ bằng 3
GV yêu cầu HS lên vẽ hình và gợi mở ho HS làm bài 
 Ta có AB = AC = AD => ?
Do BCD là tam giác đều =>?
BI = ?
BH=?
=>AH=?
=> V(H) = ?
Gợi ý cho HS trình bày
Chia khối bát diện đều cạnh a thành hai khối tứ diện đều cạnh a. Gọi h là chiều cao của khối chóp thì h = ?
_
D'
_
C'
_
B'
_
A'
_
D
_
C
_
B
_
A
Gợi ý: Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB’D’ và bốn khối chóp A.A’B’D’, C.C’B’D’, B’.BAC và D’.DAC
_
I
_
H
_
1
_
D
_
C
_
B
_
A
HS vẽ hình và lên bảng trình bày theo gợi ý của GV
HS theo dõi GV gợi ý và lên bảng trình bày
HS theo dõi GV phân tích và làm bài tập
30’
25’
30’
 3 . Củng cố: ( 2’) Củng cố lại các kiến thức đã học trong bài
 Bài tập về nhà: 4,5,6 ( trang 25 , 26 , sgk ) 
	 Kí duyệt , ngày 04 / 10 / 2008
	 Tuần 7 , tiết 7 .
HPCM
Dương Thu Nguyệt
TTCM
Đinh Thị Hà
VD4: Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a

File đính kèm:

  • docTiet 7 HH 12.doc
Bài giảng liên quan