Giáo án môn Đại số lớp 11 - Tiết 42: Bài tập

II- Chuẩn bị của GV và HS

1.GV: chuẩn bị 1 số ví dụ để làm tại lớp

2.HS: Làm bài tập vầ nhà, đọc trước bài mới ở nhà.

 

III- Phương pháp giảng dạy:

Sử dụng phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp - gợi mở, lấy VD minh hoạ.

IV- Tiến trình bài dạy:

 1. Ổn định tổ chức lớp

 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu ĐN cấp số cộng?Nêu công thức tính tổng Sn?

 

doc2 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 13/09/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Đại số lớp 11 - Tiết 42: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn:.....................
Tiết: 42 
 Bài tập
I- Mục tiêu: HS nắm được
	1.Về kiến thức:
	ĐN, tính chất, số hạng tổng quát, tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng.
	2. Về kĩ năng:
	-Vận dụng để tính đước số hạng đầu, số hạng cuối, tổng Sn
 -Vận dụng làm bài tập SGK.
	3.Về tư duy thái độ:
	- Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn
	- Rèn luyện tư duy lôgíc.
 -Hứng thú trong học tập, cẩn thận,chính xác.
II- Chuẩn bị của GV và HS
1.GV: chuẩn bị 1 số ví dụ để làm tại lớp
2.HS: Làm bài tập vầ nhà, đọc trước bài mới ở nhà.
III- Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp - gợi mở, lấy VD minh hoạ.
IV- Tiến trình bài dạy:
	1. ổn định tổ chức lớp
	2. Kiểm tra bài cũ: Nêu ĐN cấp số cộng?Nêu công thức tính tổng Sn?
 3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
-GV: Nêu đề bài
-HS: Lên bảng làm
-GV: Xét un+1 – un
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá, cho điểm.
 -GV: Nêu đề bài
-HS: Lên bảng làm
-GV: u5 = u1 + 4d
u3 = u1 + 2d;u6 = u1 + 5d
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá, cho điểm. 
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá, cho điểm.
 -GV: Nêu đề bài
-HS: Lên bảng làm
-GV: áp dụng 
Tương tự
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá, cho điểm. 
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá, cho điểm.
 -GV: Nêu đề bài
-HS: Lên bảng làm
-GV: áp dụng công thức ở câu a
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá, cho điểm.
Bài 1T97
a,Ta có:
un+1 – un = 5 - 2(n+1) – (5-2n) = -2
Vậy (un) là cấp số cộng với d =-1, 
u1= 3
b, Ta có:
un+1 – un = 
Vậy (un) là cấp số cộng với d =, 
u1= -
Bài 2T97
a,
b,
Vậy hoặc 
Bài 3T97
a,Cần phải biết ít nhất 3 đại lượng thì sẽ tính được các đại lượng còn lại.
b,Ta có: 
 Ta có:
u1
d
un
n
Sn
-2
 3
55
20
 530
36
-4
-20
15
120
3
7
28
140
-5
2
17
12
72
2
-5
-43
10
-205
B ài 4T98
a,Gọi hn là chiều cao của bậc thứ n so với mặt sàn, ta có: un = 0,5 + 0,18.n
b,áp dụng công thức ở câu a với n = 21, ta có: u21 = 0,5 + 0,18.21 = 4,28 m
*Củng cố – dặn dò:
-Nắm chắc ĐN, tính chất, số hạng tổng quát, tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng.
 -Xem lại các ví dụ.
-BTVN 1->5T98

File đính kèm:

  • docchuong III bai 3tiet42.doc