Giáo án môn Toán học 10 - Bài tập về hàm số bậc hai

Bài tập về nhà:

I.Giải các bài tập còn lại trong phần ôn tập chương II.

Bài tập làm thêm:Xác định tọa độ của đỉnh và giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi Parabol

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán học 10 - Bài tập về hàm số bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôKIỂM TRA BÀI CŨĐể tính tọa độ đỉnh I của một hàm số bậc hai ta phải tính tọa độ của x và y như thế nào?*Tọa độ đỉnh:Để tính tọa độ đỉnh I của một hàm số bậc hai ta phải tính tọa độ của x và y như thế nào?Để xác định tọa độ giao điểm của Parabol với trục tung và trục hoành ta phải làm như thế nào?*Giao điểm với trục tung: Cho x=0=> giá trị của y*Giao điểm với trục hoành: Cho y=0=> giá trị của x(Nếu có)Bài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôBÀI TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC HAIXác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi Parabol sau:Bài tập 1/49Bài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôBÀI TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC HAIBài tập2:Xác định hàm số bậc hai Biết đồ thị của nó đi qua các điểm A(0;2),B(1;5),C(-1;3)Đồ thị đi qua A(0;2) suy ra c=2Đồ thị đi qua B(1;5) và C(-1;3) suy ra a + b = 3 (1)và a – b = 1 (2)Giải hệ pt gồm pt(1)&pt(2) suy ra a= ? &b=?Đáp số: y= ?Hướng dẫn giải:Bài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôBÀI TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC HAIBài tập 3:Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau:Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ta phải lần lượt làm những gì?Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lần lượt ta làm như sau:1.Tìm tập xác định2.Tìm tọa độ đỉnh của đồ thị3.Lập bảng biến thiên4.Tìm giao điểm với trục tung và trục hoành (Nếu có)5.Vẽ đồ thịBài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôBÀI TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC HAIParabol có đỉnh làPhần củng cốCâu1Bài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôBÀI TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC HAIPhần củng cốCâu2Hàm số A.Đồng biến trên khoảngB.Đồng biến trên khoảngC.Nghịch biến trên khoảngD.Nghịch biến trên khoảngBài tập 2Bài tập 3Câu1Củng cố:Câu2Bài tập1/49Bài tập về nhàTrường PTDTNT Đắk TôBÀI TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC HAIBài tập về nhà:I.Giải các bài tập còn lại trong phần ôn tập chương II.Bài tập làm thêm:Xác định tọa độ của đỉnh và giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi Parabol sau:II.Xem trước bài 1 của chương III

File đính kèm:

  • pptbai_day_thu_10.ppt