Giáo án môn Toán - Tiết 10: Phân tích đa thức thàn nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

A. Much tiêu:

 - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

 - HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử.

B. Chuản bị :

 - Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.

C. Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.

D. Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 10: Phân tích đa thức thàn nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 10
Ngày soạn:17/09/2008
Ngày giảng:19/09/2008
Đ7. Phân tích đa thức thàn nhân tử
Bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
A. Much tiêu:
	- HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.	
	- HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử.
B. Chuản bị : 
	- Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình dạy học:
GV
HS
Nội dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
? Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ?
- Lam bài tập: Phân tích đa thứ sau thành nhân tử:
12x +8x2y - 6x3.
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn, GV cho điểm.
- 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm bài vào vở.
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
12x +8x2y - 6x3 = 2x(6 + 4xy - 3x2).
Hoạt động 2: Bài mới
- GV treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung sau:
- Hãy viết các hđt sau dưới dạng
 A2 + 2AB + B2 =
A2 - 2AB + B2 =
A2 - B2 =
A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 =
A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 =
A3 + B3 =
A3 + B3 =
- Việc áp dụng hằng đẳng thức cũng cho ta biến đổi đa thức thành một tích đó là nội dung bài học hôm nay.
- Yêu cầu HS vận dụng các hằng đẳng thức để tính.
- GV: Cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử băng pp dùng hằng đẳng thức.
- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm ?1.
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm ?2.
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- Hãy phân tích đa thức
(2x + 5)2 - 25 thành nhân tử. 
- 1 HS lên bảng điền .
- HS vận dụng hằng đẳng thức để tính.
- 2 HS lên bảng làm ?1
HS dưới lớp làm bài vào vở.
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- 1 HS lên bảng làm ?2
HS dưới lớp làm bài vào vở.
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- 1 HS lên bảng làm.
(A + B)2 
(A - B)2 
(A + B)(A - B)
 (A + B)3 
(A - B)3 
(A + B)(A2 - AB + B2)
(A - B)(A2 + AB + B2)
1. Ví dụ:
- Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a, x2 - 6x +9 = x2 - 2.x.3 + 32
 = (x - 3)2.
?1. 
a, 
b, 
?2.Tính nhanh:
2. áp dụng: CMR (2x + 5)2 - 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.
Giải
Ta có:
Nên 2x + 5)2 - 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cho HS làm bài tập 43.
- 1 HS lên bảng làm, HS dươi lớp làm bài vào vở.
a, 
b,10x2 - 25 - x2 = - (x2 - 10x + 25)
 = -(x - 5)2.
Hoạt động 4: Dặn dò:
	- Về nhà làm bài tập 43, 44, 45 Sgk.

File đính kèm:

  • docT10.doc