Giáo án môn Toán - Tiết 12: Luyện tập

A. Mục tiêu:

- HS củng cố các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

- Học sinh phân tích đa thức thành nhân tử một cáh thành thạo bằng các

phương pháp phân tích đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức và nhóm các hạng tử.

B. Chuẩn bị:

- Bảng phụ hoạt động nhóm.

C. Phương pháp:

 - Hoạt dộng cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.

D. Tiến trình dạy học:

 I. Tổ chức lớp: (1')

 II. Kiểm tra bài cũ: (') Kết hợp luyện tập

 III. Tiến trình bài giảng:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 12: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 12
Ngày soạn: Ngày dạy: 
 Luyện tập 
A. Mục tiêu:
- HS củng cố các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
- Học sinh phân tích đa thức thành nhân tử một cáh thành thạo bằng các
phương pháp phân tích đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức và nhóm các hạng tử.
B. Chuẩn bị:
- Bảng phụ hoạt động nhóm.
C. Phương pháp: 
 	- Hoạt dộng cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
D. Tiến trình dạy học:
	I. Tổ chức lớp: (1')
	II. Kiểm tra bài cũ: (') Kết hợp luyện tập 
	III. Tiến trình bài giảng:
GV 
HS
 Nội dung
 Hoạt đọng 1: Luyện tập
- Giáo viên yêu cầu cả lớp làm bài tập 47.
 - yêu cầu HS dưới lớp nhận xét .
- GV cho điểm.
- GV: trong mỗi bài tập trên chúng ta phải sử dụng mấy phương pháp phân tích ?
- Giáo viên chốt cách làm, kết quả.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm làm bài tập 48 sgk.
- Giáo viên có thể gợi ý:
a) 
b) 
c) 
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Giáo viên kiểm tra và chốt kết quả.
- Yêu cầu làm bài tập 50
- Giáo viên uốn nắn cách làm, cách trình bày, kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- GV chốt lại bài.
- 3 học sinh lên bảng trình bày
HS dưới lớp nhận xét.
- Học sinh trả lời
- HS chú ý lắng nghe.
- HS hoạt động nhóm.
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS chú ý lắng nghe.
- Cả lớp làm nháp
- Hai học sinh khá lên trình bày
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- HS chú ý lắng nghe.
 Bài tập 47 (tr22-SGK)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 
Bài tập 48 (tr22-SGK)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
Bài tập 50 (tr23-SGK) Tìm x:
 	Hoạt động 2: Củng cố: (2')
- Lưu ý học sinh: nhóm các hạng tử mà đằng trước có dấu trừ
- Chú ý: A.B = 0 
	Hoạt động 3. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Xem lại các bài tập đã chữa
- Làm bài tập: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2+xy+x+y 
b) 3-3xy+5x-5y 
c) ++2xy-x-y.

File đính kèm:

  • docT12.doc
Bài giảng liên quan