Giáo án môn Toán - Tiết 14: Luyện tập

A. Mục tiêu:

- Học sinh được rèn luyện về các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (3 phương pháp cơ bản).

- Học sinh biết thêm phương pháp '' Tách hạng tử'' cộng, trừ thêm cùng một số hoặc cùng một hạng tử vào biểu thức.

B. Chuẩn bị:

- Bảng phụ các cách làm bài tập 57a (tr25-SGK).

C. Phương pháp:

 - Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

D. Tiến trình dạy học:

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 14: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 14 
 Ngày soạn:04/10/2008 
 Ngày dạy:06/10/2008 
 Luyện tập 
A. Mục tiêu:
- Học sinh được rèn luyện về các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (3 phương pháp cơ bản).
- Học sinh biết thêm phương pháp '' Tách hạng tử'' cộng, trừ thêm cùng một số hoặc cùng một hạng tử vào biểu thức.
B. Chuẩn bị:
- Bảng phụ các cách làm bài tập 57a (tr25-SGK).
C. Phương pháp: 
	- Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
D. Tiến trình dạy học:
 GV
HS
 Nội dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7')
- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng phân tích đa thức thành nhân tử :
a, x2 - 2xy + x.
b, x2 - xy + x - y.
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- GV cho điểm.
- 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét bài làm của bạn.
Hoạt động 2: Luyện tập (31').
- Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu bài toán.
? Nêu các làm
- Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài tập.
 - Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- Giáo viên chốt lại cách làm.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 56 theo nhóm
- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Giáo viên chốt kết quả, cách trình bày.
- Giáo viên treo bảng phụ lời giải câu a
? Bài toán làm như thế nào ?
- Học sinh: tách - 4x = -x-3x
- Giáo viên nêu cách tách và mục đích của việc tách các hạng tử.
- Giáo viên nêu ra cách tách khác, cách thêm bớt: -4x+3 = -4x+4-1
Cách khác: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm câu b, c
 - Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- HS nghiên cứu bài toán.
- Nêu cách làm.
- Cả lớp làm bài, 3 học sinh trình bày trên bảng.
- Lớp nhận xét, bổ sung
- Các nhóm thảo luận và làm bài
- HS treo bảng nhóm.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Học sinh chú ý theo dõi
- 2 HS lên bảng làm câu b, c. cả lớp làm bài vào vở.
- Nhân xét bài làm của bạn.
Bài tập 55 (tr25-SGK) 
 Vậy x = 4 hoặc 
Bài tập 56 (tr25-SGK)
Tính nhanh giá trị của đa thức:
Khi x = 49,75 ta có:
Khi x = 93; y = 6 ta có:
Bài tập 57 (tr25-SGK) (12')
Hoạt đọng 3: Củng cố: (5').
- Để tìm x khi biểu thức bằng 0 thì ta đưa biểu thức đó về dạng tích các nhân tử. Sau đó cho mỗi nhân tử bằng 0 và tìm x.
- đối với bài toán phân tích đa thức thành nhân tử. Trường hợp biểu thức không có dạng của 3 bài toán đã học thì ta phải nghĩ ngay đến việc tách hạng tử, thêm bớt hạng tử hoặc cộng trừ hạng tử để đưa về bài toán quen thuộc.
Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà:(2').
- Xem lại các bài tập đã chữa, ôn tập về khái niệm chia hết (lớp 6)
- Làm bài 57d; 58 (tr25-SGK); bài tập 35; 36 (tr7-SBT)
HD 58: Ta chứng minh biểu thức: và vì (3; 2) = 1

File đính kèm:

  • docT14.doc
Bài giảng liên quan