Giáo án môn Toán - Tiết 15: Chia đơn thức cho đơn thức

A. Mục tiêu:

- Học sinh hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B.

- Nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B.

- Học sinh làm thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức.

B. Chuẩn bị:

 - Bảng phụ , bút dạ.

C: Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.

C. Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 15: Chia đơn thức cho đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Ngày soạn:06/10/2008 
 Ngày dạy:08/10/2008 
Tiết 15 
 Đ10: chia đơn thức cho đơn thức
A. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B.
- Nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B.
- Học sinh làm thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức. 
B. Chuẩn bị:
 - Bảng phụ , bút dạ.
C: Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
C. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thày, trò
 Nôi dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7')
- Học sinh 1; 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) 
b) 
 - GV yêu cầu HS nhận xét.
- HS nhận xét,.
- GV cho điểm.
a) = x(x2 - 2xy + y2)
b) = x2 + 2x + 1 + x + 1
 = (x + 1)2 + (x + 1)
 = (x + 1)( x + 2).
Họa động 2: Tìm hiểu quy tắc (23')
? Nhắc lại định nghĩa về một số nguyên a chia hết cho 1 số nguyên b.
- Học sinh : a = b.q
- Giáo viên phân tích: Khi đó a:b = q.
Trong đa thức cũng như vậy
? Nêu định nghĩa 
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1
- Cả lớp làm bài ít phút sau đó học sinh đứng tại chỗ đọc kết quả.
? Nêu cách làm ?
- Học sinh trả lời
- Giáo viên chốt lại: Khi chia đơn thức 1 biến cho đơn thức đơn thức 1 biến ta chia phần hệ số cho phần hệ số, phần biến cho phần biến. Rồi nhân kết quả với nhau.
- Yêu cầu học sinh làm ?2 theo nhóm
- Cac nhóm thảo luận và làm bài vào bảng phụ.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm treo bảng nhóm.
? Nhận xét các biến và số mũ của các biến trong đơn thức chia và bị chia.
- Các nhóm nhận xét.
- Giáo viên chốt lại: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi:
+ Các biến trong B phải có mặt trong A.
+ Số mũ của mỗi biến trong B không được lớn hơn số mũ của A.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?3
- Cả lớp làm bài, 2 học sinh lên trình bày.
- Cho 2 đa thức A và B (B0). Nếu tìm được một đa thức Q sao cho A = B.Q thì nói rằng AB
A gọi là đa thức bị chia
B gọi là đa thức chia
Q gọi là đa thức thương. Q= 
1. Qui tắc: (15')
?1 Làm tính chia
?2 Thực hiện phép tính
* Chú ý: SGK 
* Qui tắc: SGK 
2. áp dụng (7')
?3
Khi x = -3; y = 1,005
Ta có: 
Hoạt động 3: Củng cố(13')
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 59 (tr26-SGK)
- Một HS lên bảng làm bài trên bảng, HS dưới lớp làm bài vào vở.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
Làm tính chia (3 học sinh lên làm)
a) (Vì ) 
b) 
c)
Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học kĩ bài
- Làm các bài tập 61; 62 (tr27-SGK); bài tập 40; 42 (tr7-SBT).

File đính kèm:

  • docT15.doc
Bài giảng liên quan