Giáo án môn Toán - Tiết 16: Chia đa thức cho đơn thức

A. Mục tiêu:

- Học sinh nắm được điều kiện đủ để đa thức A chia hết cho đơn thức B khi tất cả các hạng tử của đa thức A chia hết cho B

- Nắm vững qui tắc chia đa thức cho đơn thức .

- Học sinh vận dụng qui tắc vào giải thành thạo các bài toán và biết trình bày một cách ngắn gọn.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung ?2a

 Bảng phụ ghi nội dung bài tập 66 (tr29-SGK)

C. Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.

D. Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 16: Chia đa thức cho đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tiết 16
Ngày soạn:12/10/08 
Ngày dạy:14/10/08 
chia đa thức cho đơn thức
A. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được điều kiện đủ để đa thức A chia hết cho đơn thức B khi tất cả các hạng tử của đa thức A chia hết cho B
- Nắm vững qui tắc chia đa thức cho đơn thức .
- Học sinh vận dụng qui tắc vào giải thành thạo các bài toán và biết trình bày một cách ngắn gọn.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung ?2a 
	 Bảng phụ ghi nội dung bài tập 66 (tr29-SGK)
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
D. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động của thày và trò
 Nội dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
? Thực hiện các phép tính sau:
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV chốt lại, cho điểm.
Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc (8')
- Giáo viên xuất phát từ bài kiểm tra của học sinh 
? Nếu ta cộng các biểu thức trên lại ta có biểu thức nào ?
- GV: Bài toán trở thành chia 1 đa thức cho đơn thức.
? Muốn chia 1 đa thức cho 1 đơn thức ta làm như thế nào ?
- Giáo viên đưa ra bảng phụ nội dung ví dụ trong SGK 
- Học sinh chú ý theo dõi và nêu ra các bước làm.
- Giáo viên đưa ra chú ý.
- Học sinh theo dõi giáo viên hướng dẫn làm.
1. Qui tắc 
* QT: SGK 
* Ví dụ: Thực hiện phép tính
* Chú ý: Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt 1 số phép tính trung gian.
Hoạt động 3: áp dụng (10')
- Giáo viên treo bảng phụ có nội dung ?2a
? áp dụng cách giải trên để làm câu b.
- Các em trong cả lớp làm bài vào vở. 1 học sinh lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- GV chốt lại.
- HS chú ý lắng nghe.
2. áp dụng 
?2
a) Bạn Hoa làm đúng.
Hoạt động 4: Củng cố (18')
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 63 (tr28-SGK), cho học sinh thảo luận nhóm
Không làm tính chia hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không
- Làm bài tập 64 (3hs lên bảng làm)
- Làm bài tập 66 (tr29-SGK) Giáo viên treo bảng phụ bài 66 lên bảng, học sinh thảo luận theo nhóm
- Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo giữa các nhóm.
- HS nhận xét giữa các nhóm.
Bài tập 63:Đa thức A có chia hết cho đa thức B vì:
Bìa 64.
a) 
b)
c) 
Bài tập 66; (Quang nói đúng).
Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà:(3')
- Học theo SGK . Nắm chắc qui tắc chia đa thức cho đa thức 
- Làm bài tập 65 (tr29-SGK 
- Các bài tập 45; 46; 47 (SBT)

File đính kèm:

  • docT16.doc
Bài giảng liên quan