Giáo án môn Toán - Tiết 19: Ôn tập chương I

A. Mục tiêu:

* Kiến thức: - Hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong chương I: phép nhân và chia các đa thức

*Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập trong chương.

* Thái độ: - Yêu thích môn học.

B. Chuẩn bị:

* Giáo viên: Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.

 *Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân .

* Học sinh: Ôn tập và trả lời 5 câu hỏi SGK -tr32

 C. Tiến trình bài giảng:

 

I. Tổ chức lớp: (1')

II. Kiểm tra bài cũ: (') Kết hợp ôn tập.

III. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 19: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 19
Ngày soạn:25/10/08 
Ngày dạy:27/10/08 
 ôn tập chương I
A. Mục tiêu:
* Kiến thức: - Hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong chương I: phép nhân và chia các đa thức 
*Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập trong chương.
* Thái độ: - Yêu thích môn học.
B. Chuẩn bị:
* Giáo viên: Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
	*Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân .
* Học sinh: Ôn tập và trả lời 5 câu hỏi SGK -tr32
 C. Tiến trình bài giảng:
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (') Kết hợp ôn tập.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS 
? Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đơn thức, đa thức với đa thức. 
- Giáo viên đưa ra bảng phụ ghi 7 hằng đẳn thức đáng nhớ.
? Hãy phát biểu bằng lời các hđt trên.
? Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B; đa thức A chia hết cho đơn thức B; đa thức A chia hết cho đa thức B?
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 75.
- Cả lớp làm bài, 2 học sinh lên bảng trình bày.
- HS đưới lớp nhận xét bài làm của bạn .
- Giáo viên chốt lại: Thông thường ta bỏ các bước trung gian.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 77
? Nêu cách làm của bài toán.?
- Giáo viên nhận xét, chốt lại và đưa ra cách làm chung
+ Bước 1: Biến đổi BT về dạng gọn nhất
+ Bước 2: Thay các giá trị của biến và tính.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 78
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 79
Để gải bài này ta làm thế nào?
Có mấy cách phân tích đa thức thành nhân tử?
- Giáo viên chốt kết quả và nêu ra các cách để phân tích đa thức thành nhân tử 
I. Ôn tập lí thuyết (15')
1. Nhân đơn thức với đa thức 
 - Học sinh đứng tại chỗ trả lời 
 A(B + C) = A.B + A.C
2. Nhân đa thức với đa thức 
(A + B)(C + D) = AC + BD + BC + BD
3. Hằng đẳng thức đáng nhớ
- HS trả lời.
4. Phép chia đa thức A cho B
- HS trả lời.
II. Luyện tập (27').
Bài tập 75 (tr33-SGK)
Bài tập 77 (tr33-SGK)
- Cả lớp suy nghĩ trả lời.
- 1 học sinh lên bảng trình bày
Khi x = 18; y = 4 M = (18-8)2 = 100
Bài tập 78 (tr33-SGK) Rút gọn BT:
- Cả lớp làm bài
-1 học sinh lên bảng trình bày
 - HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
Bài tập 79 (tr33-SGK) Phân tích các đa thức thành nhân tử 
- Cả lớp làm nháp
- 2 học sinh trình bày trên bảng
- Lớp nhận xét bổ sung.
IV. Củng cố: (')
	- Qua bài học hôm nay chung ta cần nắm vững điều gì ?
	- HS trả lời.
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo nội dung đã ôn tập
- Làm các bài tập còn lại ở trang 83-SGK 

File đính kèm:

  • docT19.doc
Bài giảng liên quan