Giáo án môn Toán - Tiết 21: Kiểm tra chương I

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:- Kiểm tra kiến thức của HS về.

 + Các hằng đẳng thức đáng nhớ.

 + Nhân đơn thức với đa thức.

 + Phân tích đa thức thành nhân tử.

 + Chia đa thức cho đa thức.

 - Khắc sâu cho học sinh về kiến thức trong chương I

* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán về đa thức

* Thái độ: - Có ý thức áp dụng kiến thức đã học vào giải bài toán

B. Chuẩn bị:

 - Mỗi HS một đề kiểm tra.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 21: Kiểm tra chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 21
Ngày soạn: 26/10/08 .
Ngày dạy: 28/10/08 .
Kiểm tra chương I
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:- Kiểm tra kiến thức của HS về.
	+ Các hằng đẳng thức đáng nhớ.
	+ Nhân đơn thức với đa thức.
	+ Phân tích đa thức thành nhân tử.
	+ Chia đa thức cho đa thức.
 - Khắc sâu cho học sinh về kiến thức trong chương I
* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán về đa thức 
* Thái độ: - Có ý thức áp dụng kiến thức đã học vào giải bài toán
B. Chuẩn bị:
	- Mỗi HS một đề kiểm tra.
C. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra: (44') 
Đề bài
Câu 1: (3đ'). Điền dấu 'x' vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
1
(a - b)(b - a) = a2 - b2
2
- 16(x + 2) = - 16x + 32
3
x2 - 6x + 9 = (x - 3)2
4
a3 + b3 = a3 + 3 a2b + 3ab2 + b3
5
(x - 5)2 (5 - x)2 = x(y - 3).
6
xy - 3x = x(y - 3)
Câu 2: (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử.
 a, x2 - y2 - x + y
b, x3 - 4x2y - 4yx2 
Câu 3: (2đ) Làm tính nhân.
a, 4x(x2 - 6x + 3)
b, (x + 3)(3xy + y + 1)
Câu 4: (2đ) Làm tính chia:
(x3 - 3x2 + x - 3):( x - 3).
Câu 5 (1đ) Chứng minh rằng:
III. Đáp án - biểu điểm
 Câu 1: Mỗi ý đúng (0,5 đ').
1
2
3
4
5
6
S
S
Đ
S
Đ
Đ
Bài 2:
Bài 3:
a, 
Bài 4 : Đặt và chia đúng (1,5đ')
Vậy (x3 - 3x2 + x - 3):( x - 3) = x2 +1. (0,5đ').
Bài 5: Ta có:
Có với mọi x (0,25 đ')
Hay với mọi x. (0,25đ')
Hay x2 - x +1 > 0 với mọi x.

File đính kèm:

  • docT21.doc
Bài giảng liên quan