Giáo án môn Toán - Tiết 24: Rút gọn phân thức

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

 - HS nắm vững và vận dụng được qui tắc rút gọn phân thức

- Biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu

* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân thức

* Thái độ: Say mê học toán, cẩn thận trong tính toán.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ nội dung ví dụ 1 (tr39-SGK) và ?5 (tr35-SGK), bài tập 8 -SGK

- Học sinh: Học bài cũ, làm bài tập

C. Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt dộng cá nhân.

C. Tiến trình bài giảng:

I. Tổ chức lớp: (1')

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 24: Rút gọn phân thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 24
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Đ3: Rút gọn phân thức 
A. Mục tiêu:
* Kiến thức: 
	- HS nắm vững và vận dụng được qui tắc rút gọn phân thức 
- Biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu
* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân thức 
* Thái độ: Say mê học toán, cẩn thận trong tính toán.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bảng phụ nội dung ví dụ 1 (tr39-SGK) và ?5 (tr35-SGK), bài tập 8 -SGK 
- Học sinh: Học bài cũ, làm bài tập 
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt dộng cá nhân.
C. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (7') 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- Yc học sinh làm ?1
- Cả lớp làm bài 
- 1 học sinh lên bảng.
? So sánh và 
- GV thuyết trình và ghi bảng.
- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Lớp thảo luận nhóm
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày.
- Cả lớp nhận xét bài làm của bạn.
? Để rút gọn một phân thức ta phải làm như thế nào ?
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.
- GV chốt lại và ghi bảng.
- GV treo bảng phụ nội dung ?1: Một bạn làm bài toán như sau: 
Bạn làm đúng hay sai? Vì sao?
 - GV nhân xét, HS ghi vở.
- Yêu cầu học sinh làm ?3.
- GV treo bảng phụ nội dung vd 2
- Cả lớp chú ý theo dõi.
- GV đưa ra chú ý.
- Yêu cầu học sinh làm ?4
- 1 học sinh lên bảng làm
?1
Phân thức 
a) Nhân tử chung 
b) 
- phân thức đơn giản hơn phân thức ban đầu cách biến đổi đó gọi là rút gọn phân thức đại số 
?2
* Nhận xét: để rút gọn 1 phân thức ta có thể:
+ Phân tích cả mẫu và tử thành nhân tử (nếu cần)
+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Ví dụ 1:
?3
Ví dụ 2:
* Chú ý: SGK 
 ?4
IV. Củng cố: (10')
- GV treo bảng phụ bài tập 8 lên bảng, cả lớp thảo luận nhóm.
+ Câu đúng a - chia cả tử và mẫu cho 3y
+ Câu đúng d - chia cả tử và mẫu cho 3(y+1)
+ Câu sai: b, c.
- Yêu cầu 4 học sinh lên bảng làm bài tập 7 (tr39-SGK)
Rút gọn phân thức:
a) 
b) 
c) 
d) 
Ta có: 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Nắm chắc cách rút gọn phân thức 
- Làm bài tập 9, 10 (tr40-SGK)
- Làm bài tập 9, 10, 12 (tr17, 18 - SBT)
HD 10:
Phân tích tử = 

File đính kèm:

  • doct24.doc
Bài giảng liên quan