Giáo án môn Toán - Tiết 26: Qui đồng mấu thức của nhiều phân thức

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

 - HS biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử.

- Nắm được qui trình qui đồng mẫu thức

- Biết cách tìm hân tử phụ và cách làm bài để đưa về mẫu thức chung.

* Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, tìm mẫu chung.

Rèn tính cẩn thận trong tính toán

* Thái độ : Say mê học toán, tự giác học tập.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: + Bảng phụ ghi bảng trang 41 - SGK

+ Phiếu học tập phần ví dụ 2:

Qui đồng mẫu thức hai phân thức: và

a) Phân tích các mẫu thành nhân tử

= . ; = .

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 26: Qui đồng mấu thức của nhiều phân thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 26
Ngày soạn:16/11/2008 
Ngày dạy:18/11/2008 
Đ4: Qui đồng mấu thức của nhiều phân thức
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
	- HS biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử.
- Nắm được qui trình qui đồng mẫu thức
- Biết cách tìm hân tử phụ và cách làm bài để đưa về mẫu thức chung.
* Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, tìm mẫu chung.
Rèn tính cẩn thận trong tính toán
* Thái độ : Say mê học toán, tự giác học tập.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + Bảng phụ ghi bảng trang 41 - SGK 
+ Phiếu học tập phần ví dụ 2: 
Qui đồng mẫu thức hai phân thức: và 
a) Phân tích các mẫu thành nhân tử
= .............. ; = ..........
b) Tìm mẫu thức chung của hai phân thức
MTC = ...........
c) Chia MTC cho từng mẫu thức riêng của hai phân thức:
MTC : ....... = ..........
MTC : ....... = ..........
ta gọi kết quả của phép chia đó là nhân tử phụ
d) Nhân cả tử và mẫu của hai phân thức với nhân tử phụ vừa tìm được
- Học sinh: Bút dạ, thước thẳng, ôn tập lại cách qui đồng mẫu số nhiều phân số.
C. Phườn pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
 D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (6') 
Rút gọn các phân thức sau
HS 1: HS 2: 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV, HS
 Nội dung
- Yêu cầu học sinh tự nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi: Qui đông mẫu thức nhiều phân thức là gì ?
- HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi của GV.
- Yêu cầu học sinh làm ?1
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.
- GV: có nhiều MTC nhưng phải chọn MTC nào đơn giản nhất.
- GV đưa bảng trang 41 và phân tích cho học sinh cách tìm MTC
- HS chú ý theo dõi.
? Để tìm MTC ta làm như thế nào?
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV
- GV chốt lại .
- HS chú ý và ghi bài.
? Tìm MTC của các phân thức 
 và 
- HS đứng tại chỗ trả lời. (MTC:)
- Yêu cầu HS thực hiện VD
? Vậy để qui đồng MT nhiều phân thức ta làm như thế nào ? .
- 1 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của GV
- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
? Nhận xét với bài ?2 từ đó rút ra cách làm bài
- Đổi dấu của phân thức: 
(3')
1. Tìm mẫu chung (15')
?1
- NTC là 
* Để tìm MTC ta có thể làm như sau:
- Phân tích MT của các phân thức thành nhân tử.
- MTC là một tích gồm:
+ Nhân tử bằng số ở các mẫu
+ Với mỗi luỹ thừa của một biểu thức có mặt trong mẫu thức ta chọn luỹ thừa có số mũ cao nhất.
2. Qui đồng mẫu thức (10')
VD: Qui đồng mẫu thức hai phân thức: 
 và 
MC = 
* Các bước qui đồng ( SGK)
?2
 ; 
MTC = 2x(x-5)
?3
IV. Củng cố: (8')
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 15a, b (Cả lớp thảo luận nhóm và làm bài ra giấy trong)
a) ; ta có: ; 
 MTC = 
; 
b) ; MTC = 
; 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo SGK 
	- Làm bài tập 14; 16 (tr43- SGK); 13; 14; 16 (tr18 - SBT)

File đính kèm:

  • docT26.doc
Bài giảng liên quan