Giáo án môn Toán - Tiết 27: Luyện tập

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Biết áp dụng qui tắc đổi dâu trong quá trình tìm MTC

* Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng tìm MTC và qui đồng các phân thức

 - Rèn tính cẩn thận trong quá trình qui đồng phân thức

* Thái độ:

 - Tích cực, tự giác trong học tập.

B. Chuẩn bị:

 * GV: - Bảng nhóm, bút dạ.

 * HS: - Bút dạ.

C. Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 27: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 27
Ngày soạn:21/11/08 
Ngày dạy: 24/11/08.
 Luyện tập 
A. Mục tiêu:
* Kiến thức: 
- Biết áp dụng qui tắc đổi dâu trong quá trình tìm MTC
* Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng tìm MTC và qui đồng các phân thức
	 - Rèn tính cẩn thận trong quá trình qui đồng phân thức 
* Thái độ:
	- Tích cực, tự giác trong học tập.
B. Chuẩn bị:
	* GV: - Bảng nhóm, bút dạ.
	* HS: - Bút dạ.
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
C. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (7') 
Qui đồng mẫu thức các phân thức sau
HS1: và HS 2: và 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- GV giới thiệu bài tập 18 là bài kiểm tra đầu giờ.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 19a, b
- 2 học sinh lên bảng làm
? Mẫu thức chung là gì ?Hãy tìm nhân tử phụ của từng phân thức?
- GV hướng dẫn học sinh làm câu c:
? Phân tích các mẫu thành nhân tử.
- Yêu cầu học sinh làm tiếp
- Cả lớp làm bài vào vở
- 1 học sinh lên bảng làm.
- GV yêu cầu học sinh làm bài tập 20
- Cả lớp thảo luận theo nhóm
? MTC và MT của từng phân thức có mối quan hệ với nhau như thế nào ?
? Phân tích MTC thành nhân tử có chứa các mẫu thức của phân thức đã cho.
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm
- Cả lớp thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày
- Cả lớp chú ý theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
BT 19 (tr43 - SGK) (15')
a) và 
Ta có: 
MTC = 
 ; 
b) và 
MTC = 
c) 
MTC = y
BT 20 (tr43 - SGK)
Ta có:
MTC = 
BT 15 (tr19- sbt)
a) 
b) MTC = 
IV. Củng cố: (3')
- HS nhắc lại các bước qui đồng mẫu thức các phân thức 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Ôn tập lại các bước làm bài toán
- Làm các bài tập 14, 16 (tr18 - SBT)
- Ôn lại phép cộng 2 phân số (Toán 7)

File đính kèm:

  • docT27.doc
Bài giảng liên quan