Giáo án môn Toán - Tiết 29: Phép trừ các phân thức đại số

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

 - HS biết cách viết phân thức đối của một phân thức

- HS nẵm vững qui tắc đổi dấu.

- HS biết cách làm tính trừ và thực hiện một dãy phép trừ

* Kĩ năng: - Rèn kĩ năng trừ phân thức đại số

* Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc trong học tập, say mê học toán.

B. Chuẩn bị:

* GV:

- Bảng phụ bài tập 28 (tr49 - SGK)

* HS: Bảng phụ, bút dạ

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 29: Phép trừ các phân thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 29
Ngày soạn:26/11/2008 
Ngày dạy:28/11/2008 
Đ6: Phép trừ các phân thức đại số
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
	- HS biết cách viết phân thức đối của một phân thức
- HS nẵm vững qui tắc đổi dấu.
- HS biết cách làm tính trừ và thực hiện một dãy phép trừ
* Kĩ năng: - Rèn kĩ năng trừ phân thức đại số
* Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc trong học tập, say mê học toán.
B. Chuẩn bị:
* GV:
- Bảng phụ bài tập 28 (tr49 - SGK)
* HS: Bảng phụ, bút dạ
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (7') 
Thực hiện phép tính sau:
+ HS1: 
+ HS2: 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- GV yêu cầu học sinh làm ?1
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm bài.
- GV nêu ra phân thức đối
? Thế nào là 2 PT đối ?
- HS đứng tại chỗ trả lời
- GV yêu cầu học sinh làm ?2
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời
 ? hãy nêu quy tắc trừ hai phân thức đại số ?
- 1 học sinh đọc qui tắc.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?3
- Cả lớp hoạt động nhóm làm bài vào bảng phụ
- HS các nhóm treo bảng phụ.
- HS nhận xét chéo giữa các nhóm.
s
 Yêu cầu học sinh làm ?4
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm bài.
1. Phân thức đối (7')
?1
Làm tính cộng: 
= 
 Gọi là 2 phân thức đối
* Tổng quát: Phân thức có phân thức đối là và ngược lại.
?2
Phân thức đối của là 
2. Phép trừ (20')
* Qui tắc: SGK 
?3
MTC = 
?4 Thực hiện phép tính
IV. Củng cố: (8')
- Y/c học sinh làm bài tập 28 (tr49 - SGK) (HS lên bảng làm)
a) 
b) 
- BT 29 (tr50 - SGK) (2 học sinh lên bảng làm câu b, c)
b) 
c) 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo SGK, chú ý nắm được qui tắc đổi dấu, các bước giải bài toán trừ 2 phân thức.
- Làm bài tập 30, 31, 32 (tr50 - SGK), 24, 25 (tr20, 21 - SBT)

File đính kèm:

  • docT29.doc
Bài giảng liên quan