Giáo án môn Toán - Tiết 30: Luyện tập

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Biết sử dụng qui tắc đổi dấu trong quá trình biến đổi phân thức, qui đồng phân thức.

* Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ các phân thức đại số.

- Áp dụng vào giải các bài toán thực tế.

* Thái độ:

 - Cẩn thận, say mê học toán, yêu thích môn học.

B. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 34 (tr50 - SGK ).

- HS: Bảng phụ, bút dạ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 30: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 30
Ngày soạn:29/11/2008 
Ngày dạy: 01/12/2008 
 luyện tập 
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Biết sử dụng qui tắc đổi dấu trong quá trình biến đổi phân thức, qui đồng phân thức.
* Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ các phân thức đại số.
- áp dụng vào giải các bài toán thực tế.
* Thái độ: 
	- Cẩn thận, say mê học toán, yêu thích môn học.
B. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 34 (tr50 - SGK ).
- HS: Bảng phụ, bút dạ.
C. Phương phấp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (8') 
Làm phép tính sau
+ HS1: 
+ HS2: 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- GV đưa bảng phụ ghi đầu bài 34. 
- HS chú ý theo dõi và làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm
 ? Hãy nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
? Bài làm cửa bạn làm dúng chưa?
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn
- GV sửa lỗi cho học sinh và cách trình bày.
- GV yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài
- 1 học sinh đọc đề bài
? Hãy nêu cách làm.
- Cả lớp suy nghĩ, 1 học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm
- HS khác bổ sung (nếu chưa đầy đủ)
- GV yêu cầu học sinh làm bài.
- Cả lớp làm bài vào vở, 2 học sinh lên bảng trình bày.
- Cả lớp nhận xét bài làm của 2 bạn
- GV chốt lại cách giải bài toán
- 1 học sinh đọc đề bài
- GV cho học sinh tìm hiểu đề bài và hướng dẫn học sinh làm.
- GV cho HS hoạt động nhóm
- HS hoạt động nhóm.
- Cả lớp nhận xét bài làm của nhóm khác.
BT 34 (tr50 - SGK) (10')
a) 
b) 
= (1)
MTC : 
BT 35 (tr50 - SGK) (14')
 Thực hiện phép tính
a) 
MTC = 
b) 
 (3)
MTC = 
BT 36 (tr51 - SGK) (10')
a) Số sản phẩm sản xuất trong một ngày theo kế hoạch là (sản phẩm)
- Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày (sản phẩm)
- Số sản phẩm làm thêm trong một ngày là:
 - (sản phẩm)
IV. Củng cố: (1')
- GV lưu ý HS : Kết quả phép tính nên rút gọn (nếu có thể).
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Làm lại các bài tập trên, ôn lại qui tắc đổi dấu.
- Làm bài tập 36b (tr51 - SGK); các bài tập 26, 27, 28 (tr21 - SBT)
- Ôn lại phép nhân các phân số.

File đính kèm:

  • docT30.doc
Bài giảng liên quan