Giáo án môn Toán - Tiết 31: Phép nhân các phân thức đại số

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

- HS nắm vững và thực hiện vận duụng tốt qui tắc nhân 2 phân thức

- Nắm được các tính chất giao hoán, kết hợp, . của phép nhân và coys thức nhận xét bài toán cụ thể để vận dụng

* Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng tính toán.

* Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học trong việc giải toán

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 31: Phép nhân các phân thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 31
Ngày soạn:29/11/2008 
Ngày dạy: 02/11/2008 
Đ7: Phép nhân các phân thức đại số
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- HS nắm vững và thực hiện vận duụng tốt qui tắc nhân 2 phân thức
- Nắm được các tính chất giao hoán, kết hợp, ... của phép nhân và coys thức nhận xét bài toán cụ thể để vận dụng
* Kĩ năng:
	- Rèn kĩ năng tính toán.
* Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học trong việc giải toán	 
B. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi các tính chất một số bài tập thay cho ?2, ?3 trong SGK 
Nội dung bảng phụ:
?2 Thực hiện các phép tính
; ; 
?3 Thưc hiện các phép tính sau:
; ; 
	- HS : Giấy nháp.
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (3') 
- Hãy nhắc lại quy tắc trừ phân thức đại số ? 
- HS dưới lớp nhận xét.
III. Bài mới: 31'
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
? Nêu qui tắc nhân 2 phân số.
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời:
- Yêu cầu học sinh làm ?1
- Cả lớp làm bài
- 1 học sinh lên bảng làm
? Vậy để nhân 2 phân thức đại số ta làm như thế nào?
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.
- HS nghiên cứu ví dụ trong SGK 
- GV treo bảng phụ nội dung ?2
- Chia lớp làm 6 nhóm, 2 nhóm làm 1 câu
- Đại diện nhóm lên trình bày
- GV cùng cả lớp nhận xét 
- GV treo bảng phụ có nội dung ?3 lên bảng.
- Tiến hành các bước như ?2
? Trong phép nhân các phân số có tính chất nào ?
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên 
- GV treo bảng phụ ghi các tính chất của phép nhân phân thức.
? Hãy nhắc lại các tính chất của phép nhân phân thức ?
- HS trả lời.
- Yêu cầu học sinh làm ?4
- Cả lớp làm bài
- 1 HS lên bảng làm
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng. 
?1 Ta có:
* Qui tắc:
- VD: SGK 
?2
*
* 
* 
?3
*
* 
* 
?4 
 ĐS: 
IV. Củng cố: (8')
Bài tập 38 (tr52 - SGK)
a) 
b) 
c) 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo SGK, nắm chắc các tính chất của phép nhân phân thức
- Làm các bài tập 39, 40, 41 (tr53 - SGK)
- Làm bài tập 32 35 (tr22 - SBT)

File đính kèm:

  • docT31.doc
Bài giảng liên quan