Giáo án môn Toán - Tiết 32: Phép chia các phân thức đại số

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

- HS biết được nghịch đảo của phân thức là phân thức

- Vận dụng tốt qui tắcchia các phân thức đại số

- Nắm vững thứ tự thực hiện các phép tính khi có một dãy những phép chia và phép nhân.

* Kĩ năng:

- Rèn kí năng thực hiện phép chia phân thức đại số.

* Thái độ: - Cẩn thận trong tính toán, yêu thích môn học.

B. Chuẩn bị:

- GV: bảng phụ ghi các công thức sau:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 32: Phép chia các phân thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 32
Ngày soạn: 01/12/2008 
Ngày dạy: 03/12/2008 
Đ8: Phép chia các phân thức đại số
A. Mục tiêu:
* Kiến thức: 
- HS biết được nghịch đảo của phân thức là phân thức 
- Vận dụng tốt qui tắcchia các phân thức đại số
- Nắm vững thứ tự thực hiện các phép tính khi có một dãy những phép chia và phép nhân.
* Kĩ năng: 
- Rèn kí năng thực hiện phép chia phân thức đại số.
* Thái độ: - Cẩn thận trong tính toán, yêu thích môn học.
B. Chuẩn bị:
- GV: bảng phụ ghi các công thức sau:
+ Bảng phụ ghi bài 45 (tr55 - SGK)
- HS : Giấy nháp .
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân .
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (8') 
- Thực hiện phép tính:
HS1: HS2: 
III. Bài mới: 
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- Yêu cầu cả lớp làm ?1
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm bài.
? Bạn làm bài đúng chưa?
- GV thông báo 2 phân thức đó là nghịch đảo.
? Thế nào là 2 phân thức nghịch đảo ?
- HS đứng tại chỗ trả lời.
- GV yêu cầu cả lớp làm ?2
? Từ những bài tập ở trên em hãy nêu qui tắc chia 2 phân thức.
- Một học sinh đứng tại chỗ trả lời
- GV đưa bảng phụ lên bảng
- HS chú ý theo dõi.
- Y/c học sinh làm ?3
- Cả lớp làm bìa voà vở.
- 1 học sinh lên bảng làm bài.
? Tương tự như phân số, nêu thứ tự thực hiện các phép toán ?
- HS: Thực hiện từ trái sang phải.
- Cả lớp làm bài vào vở
- 1 học sinh lên bảng làm.
- GV thu vở của một số học sinh và chấm điểm
1. Phân thức nghịch đảo (9')
?1 Làm tính nhân
* Khái niệm: SGK 
 có phân thức nghịch đảo là 
 có phân thức nghịch đảo là 
?2
a) có nghịch đảo là 
b) có nghịch đảo là 
2. Phép chia (10')
* Qui tắc: SGK 
?3
?4
IV. Củng cố: (15')
BT 42 (tr54 - SGK) (2 học sinh lên bảng làm)
a) 
b) 
BT 44 (tr54 - SGK) (HS thảo luận nhóm)
Tìm đa thức Q biết:
Bài 45 (tr55 - SGK) (GV treo bảng phụ lên bảng? Cả lớp thảo luận nhóm để làm bài)
 (1)
 (2)
Vậy phải điền vào dãy (2) là: 
Và phải điền vào dãy (1) là: 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Nắm vững phân thức nghịch đảo, qui tắc chia hai phân thức
- Làm bài tập 43 (tr54 - SGK) , bài tập 36 43 (SBT)

File đính kèm:

  • docT32.doc
Bài giảng liên quan