Giáo án môn Toán - Tiết 33: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

 - HS có khái niệm về biểu thức hữu tỉ, biết rằng mỗi phân thức và đa thức đều là những biểu thức hữu tỉ.

- HS biết cách biểu diễn 1 biểu thức hữu tỉ dưới dạng 1 dãy các phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biến đổi một biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán trong biểu thức để nó biến thành 1 phân thức đại số.

* Kĩ năng:

- HS có kĩ năng thành thạo các phép toán trên các phân thức, biết cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định.

* Thái độ:

 - Cẩn thận trong giải bài tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 33: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 33
Ngày soạn:05/12/2008 
Ngày dạy:07/12/2008 
Đ9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ
giá trị của phân thức
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
	- HS có khái niệm về biểu thức hữu tỉ, biết rằng mỗi phân thức và đa thức đều là những biểu thức hữu tỉ.
- HS biết cách biểu diễn 1 biểu thức hữu tỉ dưới dạng 1 dãy các phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biến đổi một biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán trong biểu thức để nó biến thành 1 phân thức đại số.
* Kĩ năng:
- HS có kĩ năng thành thạo các phép toán trên các phân thức, biết cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định.
* Thái độ:
	- Cẩn thận trong giải bài tập.
B. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ 
- HS: Giấy nháp.
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (7') 
Thực hiện các phép tính.
HS1: HS2: 
III. Bài mới: 
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- GV đưa ra ví dụ và giới thiệu cho học sinh 
- HS chú ý theo dõi.
? Lấy ví dụ về cácbiểu thức hữu tỉ.
- Học sinh đứng tại chỗ lấy ví dụ.
- GV giới thiệu
? Thực hiện phép tính: 
- Cả lớp làm bài ra nháp, một HS lên bảng trình bày.
? Bài làm của bạn đúng chưa ?
- Cả lớp nhận xét bài làm của bạn bằng cách trả lời câu hỏi của GV.
- GV yêu cầu học sinh làm ?1
- Cả lớp làm bài, 1 học sinh lên bảng làm.
- GV giới thiệu về điều kiện xác định
- GV đưa ví dụ 2 lên máy chiếu và hướng dẫn học sinh 
- HS chú ý theo dõi.
- GV yêu cầu học sinh làm ?2
- 1 học sinh lên bảng làm câu a
- GV hướng dẫn học sinh làm bài.
? Điều kiện xác định ở đây là gì ?
- HS trả lời.
1. Biểu thức hữu tỉ (7')
VD:
Biểu thức biểu thị phép 
chia cho 
2. Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành một phân thức (10')
VD: Biến đổi biểu thức thành 1 PT
?1 
3. Giá trị của phân thức (15')
?2 Cho phân thức 
a) ĐKXĐ:
b) 
Với x = 1000000 thì 
Với x = -1 không thoả mãn đk của x
IV. Củng cố: (3')
- HS nhắc lại các bước biến đổi biểu thức thành một phân thức
- Cách tìm ĐKXĐ của một phân thức
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo SGK 
- Làm các bài tập 46, 47, 48 (tr57, 58 - SGK)
- Làm bài tập 48, 49 (tr25 - SBT)
	HD 48: c) Tìm x khi 
 d) Tìm x: kết luận

File đính kèm:

  • docT33.doc