Giáo án môn Toán - Tiết 34: Luyện tập

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

 - Học sinh có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên phân thức đại số, cách biến đổi biểu thức thành một phân thức đại số.

* Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định, cách tính giá trị của một phân thức.

* Thái độ:

 - Cẩn thận, chính xác, khoa học.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Phấn mầu, bút dạ

- Học sinh: Giấy nháp , bảng phụ, bút dạ.

C. Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.

D. Tiến trình bài giảng:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 34: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tuần 17
Tiết 34
Ngày soạn:06/12/2008 
Ngày dạy: 07/12/2008 
 luyện tập
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
	- Học sinh có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên phân thức đại số, cách biến đổi biểu thức thành một phân thức đại số.
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định, cách tính giá trị của một phân thức.
* Thái độ:
 - Cẩn thận, chính xác, khoa học.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn mầu, bút dạ
- Học sinh: Giấy nháp , bảng phụ, bút dạ.
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (7') 
- 2 học sinh lên bảng làm câu a, b bài 50 (tr58 - SGK)
HS nhận xét, GV cho điểm.
III. Bài mới: 
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
- GV yêu cầu học sinh làm bài.
- Cả lớp làm bài ra nháp.
- 2 học sinh lên bảng trình bày.
- Lớp nhận xét kết quả, cách trình bày.
- Giáo viên chốt kết quả, lưu ý cách trình bày khoa học.
- Giáo viên yêu cầu cả lớp thảo luận.
- Cả lớp thảo luận theo nhóm và làm bài vào bảng phụ.
- Giáo viên yêu cầu HS treo bảng phụ.
- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.
 - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.
? Điều kiện xác định ở đây là gì ?
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng lam. 
? ĐKXĐ ở đây là gì ?
- HS trả lời.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS nhận xét.
Bài tập 51 (tr58 - SGK) (8')
Bài tập 53a (tr58 -SGK) (5')
* 
* 
* 
Bài tập 55 (tr59 - SGK) (10')
Cho phân thức: 
a) ĐKXĐ: 
c) Bạn sai khi x = - 1 thì không thoả mãn đk của x
Với các giá trị thì cóa thể tính được giá trị của biểu thức.
Bài tập 56 (tr59 -SGK) (10')
a) ĐKXĐ: 
c) Vì thoả mãn điều kiện XĐ khi đó giá trị của biểu thức bằng:
IV. Củng cố: (2')
- Học sinh nhắc lại các bước làm bài.
- Giáo viên chú ý cho học sinh khi tính giá trị của biểu thức cần chú ý ĐKXĐ.
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Làm các bài 52, 54 (tr58, 59 - SGK)
- Bài 45, 47, 54, 55, 56 (tr25, 26 - sbt)
- Trả lời câu hỏi 1 6 (Trong phần ôn tập chương II)

File đính kèm:

  • docT34.doc
Bài giảng liên quan