Giáo án môn Toán - Tiết 35: Kiểm tra 45 phút

A. Mục tiêu:

* Kiến thức: - Kiểm tra kiến thức của HS về.

 + Rút gọn phân thức đại số .

 + Phân tích đa thức thành nhân tử.

 + Chia phân thức đại số.

 - Khắc sâu cho học sinh về kiến thức trong chương II

* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán về phân thức.

* Thái độ: - Có ý thức áp dụng kiến thức đã học vào giải bài toán

B. Chuẩn bị:

 - Mỗi HS một đề kiểm tra.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 35: Kiểm tra 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 35.
Kiểm tra 45 phút
A. Mục tiêu:
* Kiến thức: - Kiểm tra kiến thức của HS về.
	+ Rút gọn phân thức đại số .
	+ Phân tích đa thức thành nhân tử.
	+ Chia phân thức đại số.
 - Khắc sâu cho học sinh về kiến thức trong chương II
* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán về phân thức. 
* Thái độ: - Có ý thức áp dụng kiến thức đã học vào giải bài toán
B. Chuẩn bị:
	- Mỗi HS một đề kiểm tra.
C. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra: (44') 
Đề:
 Câu 1.(1đ') Kết quả rút gọn phân thức 
	A. 	B. (x + 3)2
	C. x - 3	C. 
 Câu 2.(2đ') Điền đa thức thích hợp vào chỗ trống
.
Câu 3 (3đ') Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 
 a2 + b2 - 2a + 2b - 2ab.
 Câu 3:(2đ') Cho biểu thức:
	A = 
a. Rút gọn A.
b. Tính giá trị của A khi x = 3
 Câu 4:(2đ') Cho biểu thức A = 
a. Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A xác định.
b. Tính giá trị của biểu thức A khi x = - 28.
Đáp án và biểu điểm. 
Câu 1 ý a. (1đ').
Câu 2 ý a, b mỗi ý đúng 0,5 đ. ý c đúng 1đ'.
a) x + 1. 	b) x2 - xy + y2 	c) x 
Câu 3 , 4. Mỗi ý đúng 1 điểm.

File đính kèm:

  • docT35.doc
Bài giảng liên quan