Giáo án môn Toán - Tiết 35: Luyện tập

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

 - HS thấy được vai trò quan trọng của việc phân tích đa thức thành nhân tử vào việc rút gọn phân thức, áp dụng quy tắc đổi dấu

* Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân thức, cách làm đối với dạng toán rút gọn phân thức.

*Thái độ:

 - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong trong việc rút gọn phân thức.

B. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi nội dung 3 bài tập trang 40

- HS: Bảng phụ, bút dạ

C. Phương pháp:

 - Nêu và giả quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ, hoạt động cá nhân.

D. Tiến trình bài giảng:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 35: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 25
Ngày soạn:15/11/2008 
Ngày dạy:17/11/2008 
 Luyện tập
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
	- HS thấy được vai trò quan trọng của việc phân tích đa thức thành nhân tử vào việc rút gọn phân thức, áp dụng quy tắc đổi dấu
* Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân thức, cách làm đối với dạng toán rút gọn phân thức.
*Thái độ: 
	- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong trong việc rút gọn phân thức.
B. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung 3 bài tập trang 40
- HS: Bảng phụ, bút dạ
C. Phương pháp:
	- Nêu và giả quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (8') Rút gọn phân thức sau:
HS 1: HS 2: 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV, HS
 Nội dung
- GV đưa bảng phụ ghi nội dung bài tập 2
- HS thảo luận theo nhóm và làm bài vào bảng phụ.
- GV yêu cầu HS treo bảng phụ.
- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.
- GV treo bảng phụ bài tập 13
- HS nghiên cứu và làm bài vào vở
- 2 học sinh lên bảng làm bài
- GV chốt lại: Trong quá trình rút gọn phân thức, nhiều bài toán ta cần áp dụng quy tắc đổi dấu để làm xuất hiện nhân tử chung.
- GV đưa ra bài tập 
? Nêu cách chứng minh 
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV
- GV có thể gợi ý
? Rút gọn phân thức vế trái của đẳng thức
- HS cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm
BT 12 (tr40- SGK) (8')
Rút gọn phân thức:
BT 13 (tr40- SGK) (10')
BT 10 (tr17 - SBT) (7')
Chứng minh đẳng thức sau
Ta có:
Vậy 
iV. Hướng dẫn về nhà: (2')
- Ôn tập lại các tính chất của phân thức
- Làm lại các bài tập trên
- Làm bài tập 11 (tr17 - SGK)
- Ôn lại cách qui đồng mẫu số của 2 phân số

File đính kèm:

  • docT25.doc
Bài giảng liên quan