Giáo án môn Toán - Tiết 36: Ôn tập học kì I

A. Mục tiêu:

* Kiến thức:

- Học sinh được ôn lại các phép toán trên đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, nhân chia các đa thức.

* Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng giải bài tập, phân tích đa thức thành nhân tử.

* Thái độ:

 - Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.

B. Chuẩn bị:

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 36: Ôn tập học kì I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 36
Ngày soạn:06/12/2008 
Ngày dạy: 08/12/2008.
ôn tập học kì I
A. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Học sinh được ôn lại các phép toán trên đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, nhân chia các đa thức.
* Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng giải bài tập, phân tích đa thức thành nhân tử...
* Thái độ:
	- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Bảng phụ ghi các bài tập .
* Bài tập 1:Điền vào dấu để được hằng đẳng thức đúng. ( Phiếu học tập)
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
- HS: Bảng phụ, bút dạ. 
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động hợp tác nhóm nhỏ, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (5') 
- Hãy nhác lại kiến thức đã học trong học kì I ?
- HS nhắc lại, HS khác nhận xét, GV chốt lại.
III. Bài mới: 
Hoạt động của thày, trò
Ghi bảng
- Giáo viên đưa bảng phụ bài tập 1 
- Cả lớp thảo luận theo nhóm và làm ra nháp. 
- Nêu nội dung các hằng đẳng thức.
- 2 học sinh lên bảng viết 7 hđt và phát biểu bằng lời.
? Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ?
- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.
- Giáo viên đưa bảng phụ ghi bài tập .
- Cả lớp suy nghĩ và làm bài theo nhóm vào bảng phụ. 
- Giáo viên yêu cầu HS treo bảng phụ
- Học sinh nhận xét chéo giữa các nhóm.
- Giáo viên treo bảng phụ ghi đề bài 
- Học sinh suy nghĩ làm bài.
? Hãy nêu cách làm.
- Học sinh: 
+ Cách 1: thay trực tiếp
+ Cách 2: biến đổi sau đó thay giá trị của x vào.
2 em hãy lên bảng làm bài tập này.
Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
? Bạn làm bài đã đúng chưa ?
 Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
- Giáo viên ghi nội dung bài tập lên bảng.
- 2 học sinh lên bảng làm bài.
- Cả lớp làm bài độc lập.
- Cả lớp làm bài, 2 học sinh lên bảng trình bày
- Giáo viên yêu câu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn 
- HS nhận xét bài làm của bạn.
I. Lý thuyết (10')
* 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
* Phân tích đa thức thành nhân tử
- Đặt nhân tử chung
- Dùng hằng đẳng thức
- Nhóm các hạng tử
- Phối hợp nhiều phương pháp
- Tách hạng tử
* Chia đa thức cho đa thức
 (A+B):C = A:C + B:C
Đa thức A chi hết cho đa thức B nếu tồn tại Q / A = B.Q thì AB.
II. Luyện tập (26')
Dạng toán 1: Tính giá trị của biểu thức (8')
Bài tập 1: 
Tính giá trị của bt với
a) x = 5 b) x = 
Ta có 
= 
Khi x = 5 giá trị của biểu thức là:
Khi x = giá trị của biểu thức là:
Dạng toán 2: Chứng minh đẳg thức (10')
Bài tập 2: CMR:
Bài giải: 
Vì 
Dạng toán 3: Tìm x (8')
Bài tập 3: Tìm x biết: 
ĐS: a) x = 6, x= - 4
 b) 
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Ôn tập toàn bộ kiến thức chương I (ôn theo câu hỏi phần ôn tập chương)
	- Làm lại các bài tập ở dạng trên, chú ý bài toán phân tích đt thành nhân tử.

File đính kèm:

  • docT36.doc
Bài giảng liên quan