Giáo án môn Toán - Tiết 40: Trả bài kiểm tra học kì

A. Mục tiêu:

 - Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp phân môn: đại số.

- Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.

- Học sinh được củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm tra tổng hợp.

- Học sinh tự sửa chữa sai sót trong bài.

 

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Chấm bài, đánh giá ưu nhược điểm của học sinh.

- Học sinh: Xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập .

C. Tiến trình bài giảng:

I. Tổ chức lớp: (1')

II. Kiểm tra bài cũ: (2')

- Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT vào vở bài tập của học sinh.

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 40: Trả bài kiểm tra học kì, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 14/12/2008
Ngày giảng: 17/12/2008
Tiết: 40
 trả bài kiểm tra học kì
(Phần đại số)
A. Mục tiêu:
	- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp phân môn: đại số.
- Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.
- Học sinh được củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm tra tổng hợp.
- Học sinh tự sửa chữa sai sót trong bài.
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Chấm bài, đánh giá ưu nhược điểm của học sinh..
- Học sinh: Xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập .
C. Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (2') 
- Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT vào vở bài tập của học sinh.
III. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
 - Chữa bài HK phần tự luận: (40').
Câu 1 (1đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 
 x2 + y2 - 2x + 2y - 2xy.
Câu 2: (2đ) 
Cho biểu thức:
a. Rút gọn A.
b. Tính giá trị của A khi x = 1. 
Câu 3:(1đ) Cho biểu thức A = 
a. Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A xác định.
b. Tính giá trị của biểu thức A khi x = - 28
Câu 1, (1đ)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 
 x2 + y2 - 2x + 2y - 2xy.
	= ( x2 - 2xy + y2) - 2 ( x - y ) 	(0,5 đ)
	= (x - y)(x - y - 2)	 	(0,5đ)
Câu 2: (2đ)
Cho biểu thức:
a. Rút gọn A.
b. Tính giá trị của A khi x = 1. 
Giải:
a,
 	(1đ)
b, Với x = 1 ta có: 	(1đ)
Câu 3 (1đ) 
a, ĐKXĐ x - 2, x 2 	(0,5đ).
b, 
 	(0,5đ)
IV. Hướng dẫn về nhà.
- Về nhà làm các bài tập chưa chữa trong phần ôn tập cuối năm.

File đính kèm:

  • docT40.doc
Bài giảng liên quan