Giáo án Sinh học 11 - Tiết 43 - Bài 41: Thực hành quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: - Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở gà.

 - Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở tằm và ếch.

 - Phân tích được sự sai khác giữa hai kiểu sinh trưởng và phát triển.

 - Biết được công nghệ ấp trứng gà, công nghệ nuôi tằm.

2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin.

 - Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát).

3. Thái độ: - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn chăn nuôi sản xuất.

B. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

 

doc1 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 03/10/2016 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Sinh học 11 - Tiết 43 - Bài 41: Thực hành quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 43: Bài 41: THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ ĐỘNG VẬT
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Kiến thức:	- Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở gà.
	- Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở tằm và ếch.
	- Phân tích được sự sai khác giữa hai kiểu sinh trưởng và phát triển.
	- Biết được công nghệ ấp trứng gà, công nghệ nuôi tằm.	
Kỹ năng: 	- Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin.
	 - Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát).
Thái độ: 	 - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn chăn nuôi sản xuất.
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
CHUẨN BỊ:
Giáo viên: -Tài liệu: SGK, SGV 
- ĐDDH: H40.1, 40.2; 37.1 SGK và băng hình về sự sinh trưởng, phát triển của một số động vật.	
Học sinh:	- Học bài cũ theo câu hỏi cuối bài-Xem trước bài 40
PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC: 
- Tích cực hoá các hoạt động nhận thức của HS chủ yếu thông qua việc quan sát phân tích kênh hình và thực hiện các lệnh trong SGK.
- Tăng cường sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi.
TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC:
Ổn định:
KTBC:	Câu 1, 2, 3, 4 trang 141 SGK.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Em hãy phân tích, so sánh sự khác nhau về hình thái và lối sống của tằm, nhộng và ngài
- Em hãy phân tích, so sánh sự khác nhau về hình thái và lối sống của nòng nọc và ếch để thấy rõ sự biến thái từ nòng nọc thành ếch
a. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở gà: tranh 40.1
b. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở tằm:Tranh 37.1
c. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở ếch: Tranh 40.2 
Thu hoạch:
- Lập bảng nhận xét về sự sai khác giữa kiểu sinh trưởng và phát triển không qua biến thái và qua biến thái.
- Tóm tắt về các giai đọan phát triển của gà, tằm, ếch.
- Nêu sơ lược về kỹ thuật ấp trứng gà, kỹ thuật chăn nuôi tằm.
Củng cố: 
Dặn dò: Về nhà viết bản thu họach và nộp vào tiết tới + Xem trước bài 41 SGK.
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 
RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docTiet 43.doc