Giáo án Sinh học 6 - Tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật

Đại diện một nhóm báo cáo kết quả, gọi nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- HS hoàn thiện kiến thức.

Sắp xếp theo trật tự đúng: 1.a; 2.d; 3.b; 4.g; 5.c; 6.e

- 1 HS đọc lại toàn bộ thông tin đã hoàn chỉnh.

- cho HS thảo luận theo nhóm bàn để trả lời các câu hỏi:

* Tổ tiên chung của các thực vật là cơ thể đơn bào có cấu tạo đơn giản chúng sống ở trong các đại dương.

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 03/10/2016 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Sinh học 6 - Tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 13/3/2010
Ngày giảng: 15/3/2010
TIẾT 54. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS phát biểu được giới thực vật xuất hiện và phát triển từ dạnh đơn giản đến dạng phức tạp hơn, tiến hoá hơn. TV hạt kín chiếm ưu thế và tiến hoá hơn cả trong giới TV.
- Nêu rõ được mối quan hệ giữa điều kiện sốngvà các giai đoạn phát triển của thực vật và sự thích nghi của chúng.
2. Kĩ năng: HS biết cách quan sát, phân tích tranh, phát hiện kiến thức, tổng hợp kiến thức.
3. Thái độ: HS có hứng thú say mê học tập bộ môn.
II. Đồ dùng dạy - học:
1.Giáo viên: Sơ đồ phát triển của giới thực vật.
2. Học sinh: 
+ Đọc trước bài 44.
+ Xem lại kiến thức về: các ngành thực vật đã học.
III. Phương pháp: vấn đáp - gợi mở; quan sát; Hoạt động nhóm.
VI. Tổ chức dạy - học:
Khởi động:
Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ. Gây hứng thú cho HS
Thời gian: 5'
Đồ dùng dạy học: ko
Cách tiến hành:
Kiểm tra bài cũ :
+ Thế nào là phân loại thực vật?
+ Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.
Vào bài: Giới tực vật từ những dạng Tảo đơn giản nhất đến những cây Hạt kín cấu tạo phức tạp có quan hệ gì với nhau và con đường phát triển của chúng diễn ra như thế nào?
Hoạt động 1
Tìm hiểu quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật.
- Mục tiêu: HS hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống ở dưới nước lên cạn. Nêu được mối quan hệ giữa điều kiện sống sự thích nghi của TV.
- Thời gian: 25'
- Đồ dùng dạy học: Sơ đồ phát triển của giới thực vật.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV treo sơ đồ phát triển của giới thực vật yêu cầu HS quan sát.
- GV yêu cầu HS đọc các câu phần lệnh từ a) đến g)
- Yêu cầu các nhóm thảo luận (2 bàn) để sắp xếp các câu sao cho hợp lí.
- GV gọi đại diện một nhóm báo cáo kết quả, gọi nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét và bổ sung (nếu cần)
- GV gọi 1 HS đọc lại toàn bộ thông tin đã hoàn chỉnh.
- GV tiếp tục cho HS thảo luận theo nhóm bàn để trả lời các câu hỏi:
+ Tổ tiên chung của các thực vật là gì?
+ Giới thực vật (Từ tảo đến Hạt kín) đã tiến hoá như thế nào (về đặc điểm cấu tạo và sinh sản)?
+ Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường sống thay đổi?
- Gọi đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét và kết luận.
1.Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật.
- HS quan sát sơ đồ.
- HS nghiên cứu phân lệnh.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả, gọi nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- HS hoàn thiện kiến thức.
Sắp xếp theo trật tự đúng: 1.a; 2.d; 3.b; 4.g; 5.c; 6.e
- 1 HS đọc lại toàn bộ thông tin đã hoàn chỉnh.
- cho HS thảo luận theo nhóm bàn để trả lời các câu hỏi:
* Tổ tiên chung của các thực vật là cơ thể đơn bào có cấu tạo đơn giản chúng sống ở trong các đại dương.
* Sự tiến hoá của giới thực vật:
- Tảo: chưa có thân, rễ, lá.
- Rêu: có thân, lá, rễ giả, sinh sản bằng bào tử.
- Dương xỉ: Có thân, lá, rễ, sinh sản bằng bào tử.
- Hạt trần: Có thân, lá, rễ, có hạt nằm trên lá noãn hở.
- Hạt kín: Có thân, lá, rễ, có hạt nằm trong quả, có hoa và quả.
* Sự xuất hiện của các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường sống thay đổi là rất đa dạng, thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
- HS hoàn thiện kiến thức.
Hoạt động 2:
Tìm hiểu các giai đoạn phát triển của giới thực vật.
- Mục tiêu: HS nêu được 3 giai đoạn phát triển chính của giới thực vật.
- Thời gian: 10'
- Đồ dùng dạy học: ko
- Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát lại sơ đồ phát triển của giới thực vật.
+ Nêu rõ 3 giai đoạn phát triển của thực vật là gì?
- GV nhận xét.
GV giúp HS nhận xét từng giai đoạn với các câu hỏi gợi ý:
+ Em có nhận xét gì về điều kiện môi trường?
+ Nhóm thực vật nào xuất hiện và phát triển?
+ Sự thích nghi với điều kiện môi trường?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét và bổ sung.
2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật.
* Quá trình phát triển của giới thực vật gồm có 3 giai đoạn chính:
- Sự xuất hiện của các thực vật ở nước
- Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.
- Sự xuất hiện và lần lượt chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.
- HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Yêu cầu:
- Sự xuất hiện của các thực vật ở nước:
+ Môi trường sống: nước.
+ Nhóm thực vật xuất hiện: Tảo nguyên thuỷ.
+ Đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường: Cơ thể đơn giản: Không có rễ, thân, lá.
- Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.
+ Môi trường sống: thay đổi: Các lục điạ mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.
+ Nhóm thực vật xuất hiện: Những thực vật ở cạn đầu tiên (Quyết trần) => rêu.sau đó đến Quyết cổ đại (Khí hậu nóng và ẩm)=> Hạt trần(khí hậu khô và lạnh)
+ Đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường: Những thực vật có thân, rễ, lá xuất hiện.
- Sự xuất hiện và lần lượt chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín: Những thực vật này rất đa dạng(khoảng 3000 loài) vì chúng thích nghi được với mọi điều kiến sống (ở nước, ở cạn, vùng đồng bằng, trên núi cao...)
V. Tổng kết và hướng dẫn về nhà:
1. Tổng kết: GV yêu cầu HS làm bài tập
Bài tập: Điền vào chỗ trống trong các câu sau đâybằng những từ thích hợp đã biết:
+ Tổ tiên chung của mọi sinh vật cũng như của giới thực vật ngày nay là...........chúng xuất hiện trong các...........
+ Dạng thực vật xuất hiện đầu tiên là............., dạng thực vật xuất hiện sau cùng là..................
+ Các thực vật ở cạn bao gồm.................
+ Sự chuyển môi trường sống từ dưới..............lên.................là nguyên nhân chính khiến thực vật phát triển từ thấp đến cao.
+ Sự xuất hiện của các dạng thực vậtmới trong quá trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của.................
2. Hướng dẫn về nhà: Học bài và trả lời câu hỏi SGK
- Đọc trước bài 45 ở nhà.

File đính kèm:

  • doct54.doc