Giáo án Thể dục 11 (Chương trình cả năm) - Năm học 2010-2011

I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU:

1/ MỤC TIÊU:

Đá cầu : Ôn : kĩ thuật di chuuyển bước lướt

 + Tâng giật cầu

 Nhảy xa : Ôn tập mô phỏng chân lăng chân giậm

 Học Phối hợp chạy đã - giậm nhảy – trên không

 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên

2/ YÊU CẦU :

- Học sinh ổn định tổ chức lớp .

- Tích cực tập luyện .

- Đa số học sinh nắm được kĩ thuật đá cầu và nhảy xa .

II/ PHƯƠNG TIỆN:

1/ SÂN BÃI – DỤNG CỤ:

- 1 hố nhảy xa

- 2 sân đá cầu

- Bàn chang cát

2/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Cầu 20 quả

 

doc168 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 12/10/2015 | Lượt xem: 1080 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 11 (Chương trình cả năm) - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Còi 
2/ Đồ dùng dạy học:
Bóng 20 quả
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản: 
TTTC: + Ôn luyện hoàn thiện kĩ thuật môn TTTC ( chuẩn bị kiểm tra )
- Giáo viên làm mẫu kĩ thuật động tác 
- Giáo viên phân tích kĩ thuật 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện 
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:
- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình tập luyện.
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết:32 ngày tháng năm 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
- Kiểm tra Môn TTTC 
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Kiểm tra nghiêm túc 
Đa số học sinh đạt yêu cầu của giáo viên 
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
Sân tập
Vôi
còi
2/ Đồ dùng dạy học:
 - Bóng 
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp 
- Giáo viên phổ biến nôi dung giờ kiểm tra 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 2 lần 8 nhịp 
+ Động tác lườn: Tập 2 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 2 lần 8 nhịp
+ Động tác lưng bụng: 2 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 2 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 2 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
Giáo viên phổ biến hình thức kiểm tra cho học sinh được biết.
Giáo viên nhắc nhỡ học sinh nghiêm túc trong khi kiểm tra, sau đó gọi học sinh theo danh sách sổ cái, nam kiểm tra trước nữ kiểm tra sau 
C/ Kết thúc:
- Giáo viên đọc điểm cho học sinh nếu thấy cần thiết 
- Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện nội dung bài chuẩn bị học tiết sau 
6 phút
35
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 33	 ngày tháng năm 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
 - Ôn tập, kiểm tra học kì I Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được nội dung bài học
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
1 hố nhảy cao
Bàn chang cát 
2/ Đồ dùng dạy học:
 - Thước 
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
a Nhảy cao: + Luyện tập nhảy cao nâng cao thành tích 
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật 
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng: Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết:34 ngày tháng năm 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
 - Kiểm tra học kì I 
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Kiểm tra nghiêm túc 
Đa số học sinh đạt yêu cầu của giáo viên 
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
Sân tập
Bàn chang 
Cột xào nhảy cao 
2/ Đồ dùng dạy học:
 - thước 
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp 
- Giáo viên phổ biến nôi dung giờ kiểm tra 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 2 lần 8 nhịp 
+ Động tác lườn: Tập 2 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 2 lần 8 nhịp
+ Động tác lưng bụng: 2 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 2 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 2 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
Giáo viên phổ biến hình thức kiểm tra cho học sinh được biết.
Giáo viên nhắc nhỡ học sinh nghiêm túc trong khi kiểm tra, sau đó gọi học sinh theo danh sách sổ cái, nam kiểm tra trước nữ kiểm tra sau 
C/ Kết thúc:
- Giáo viên đọc điểm cho học sinh nếu thấy cần thiết 
- Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện nội dung bài chuẩn bị học tiết sau 
6 phút
35
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 35 -36	 ngày tháng năm 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
Chế độ rèn luyện thân thể 
Nội dung: Bật xa tậi chổ 
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được nội dung bài học
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
1 hố nhảy xa
Bàn chang cát 
2/ Đồ dùng dạy học:
Thước 
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung bài 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 
+ Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản: 
Chế độ rèn luyện thân thể 
nội dung: Bật xa tậi chổ 
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật 
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố: Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Gv hướng dẫn hs về nhà tậpluyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 37	 ngày 11 tháng 1 năm 2009
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
 - Đá cầu : Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 10
 + Học kĩ thuật di chuyển bước lướt tâng “ giật ”cầu 
 - Nhảy xa : Học một số bài tập phát triển thể lực
 + Mô phỏng động tác chân lăng , chân giậm 
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được kĩ thuật đá cầu và nhảy xa .
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
1 hố nhảy xa 
2 sân đá cầu 
Bàn chang cát 
2/ Đồ dùng dạy học:
Cầu 20 quả
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác lườn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
a/Đá cầu: - Đá cầu : Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 10
 + Học kĩ thuật di chuyển bước lướt tâng “ giật ”cầu 
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật 
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật đá cầu sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
b/ Nhảy xa: 
- Nhảy xa : Học một số bài tập phát triển thể lực
 + Mô phỏng động tác chân lăng , chân giậm 
- Giáo viên làm mẫu kĩ thuật động tác 
- Giáo viên phân tích kĩ thuật 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện 
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện kĩ thuật tiếp đất sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:
- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình tập luyện.
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 38	 ngày 11 tháng 1 năm2009 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
Đá cầu : Ôn : kĩ thuật di chuuyển bước lướt 
 + Tâng giật cầu 
 Nhảy xa : Ôn tập mô phỏng chân lăng chân giậm 
 Học Phối hợp chạy đã - giậm nhảy – trên không 
 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được kĩ thuật đá cầu và nhảy xa .
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
1 hố nhảy xa 
2 sân đá cầu 
Bàn chang cát 
2/ Đồ dùng dạy học:
Cầu 20 quả
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
a/Đá cầu: Ôn : kĩ thuật di chuuyển bước lướt 
+ Tâng giật cầu 
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật 
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật đá cầu sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
b/ Nhảy xa: 
Nhảy xa : Ôn tập mô phỏng chân lăng chân giậm 
 Học Phối hợp chạy đã - giậm nhảy – trên không 
- Giáo viên làm mẫu kĩ thuật động tác 
- Giáo viên phân tích kĩ thuật 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện 
* Chạy bền: Nam 1000m
 Nữ 500m
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện kĩ thuật tiếp đất sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:
- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình tập luyện.
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 39	 ngày 18 tháng 1 năm2009 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
Đá cầu : Ôn : Tâng giật cầu 
 Học : Tâng cầu nhịp 1 đã tấn công bằng mu bàn chân 
Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà - giậm nhảy- trên không – tiếp đất 
 Một số bài tập bổ trợ
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được kĩ thuật đá cầu và nhảy xa .
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
1 hố nhảy xa 
2 sân đá cầu 
Bàn chang cát 
2/ Đồ dùng dạy học:
Cầu 20 quả
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác lườn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lưng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
a/Đá cầu: Ôn : Tâng giật cầu 
 Học : Tâng cầu nhịp 1 đã tấn công bằng mu bàn chân 
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật 
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật đá cầu sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
b/ Nhảy xa: 
- Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà - giậm nhảy- trên không – tiếp đất 
 Một số bài tập bổ trợ
- Giáo viên làm mẫu kĩ thuật động tác 
- Giáo viên phân tích kĩ thuật 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện 
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện kĩ thuật tiếp đất sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:
- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình tập luyện.
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 40	 ngày 18 tháng 1 năm 2009
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
Đá cầu : Ôn : một số kĩ thuật đã học
 Học kĩ thuật đánh cầu tấn công 
Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất 
 Một số bài tập bổ trợ 
Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên cách đo mạch 
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được kĩ thuật đá cầu và nhảy xa .
II/ phương tiện: 
1/ sân bãi – Dụng cụ: 
1 hố nhảy xa 
2 sân đá cầu 
Bàn chang cát 
2/ Đồ dùng dạy học:
Cầu 20 quả
Nội dung
TG
Phương pháp
A/ Chuẩn bị: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số 
 - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ 
 - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học 
 - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác lườn: Tập 3 lần 8 nhịp 
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lưng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối 
 - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
B/ Cơ bản:
a/Đá cầu: Ôn : một số kĩ thuật đã học
 Học kĩ thuật đánh cầu tấn công 
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật 
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật đá cầu sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
b/ Nhảy xa: 
- Ôn phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất 
 Một số bài tập bổ trợ 
- Giáo viên làm mẫu kĩ thuật động tác 
- Giáo viên phân tích kĩ thuật 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện 
* Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên cách đo mạch 
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét 
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:
- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng 
- Giáo viên nhận xét giờ học 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện 
8 phút
33
phút
4
phút
Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X
 Đội hình khởi động:
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
X
 Đội hình tập luyện.
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X
X X X X X X X 
X X X X X X X 2 hàng ngồi
X X X X X X X
 X X GV
 X
 Đội hình kết thúc:
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
 X
Tiết: 41	 ngày 1 tháng 2 năm2009 
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu: 
Đá cầu : Ôn : + Một số kĩ thuật đã học
Nhảy xa: Ôn : Tập hoàn 

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 11 ca nam.doc