Giáo án Thể dục 6 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

+ Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác Đà một bước - đá lăng ; Xuất phát cao chạy nhanh 20-50m; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh; biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.

+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh; Đà một bước - đá lăng.

+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Trên sân TD của trường.

- Còi; đường chạy.

 

doc67 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
iờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV nêu yêu cầu thực hiện đ/tác.
- Chia nhóm tập luyện cho HS theo tổ.
x x x x x x x x x x
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
- GV chia nhóm tập luyện cho học sinh theo tổ, chú ý quan sát sửa sai động tác trong quá trình học sinh thực hiện
- HS t/hiện theo hướng dẫn của GV, t/hiện theo pp dòng chảy.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
- GV hướng dẫn HS luật chơi, cách chơi dõ dàng. Tổ chức cho HS chơi đúng luật.
- Phân chia lớp thành các đội chơi cân sức.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
Ngày soạn: 16 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 02 / 2011.
Tiết 50:	Bật Nhảy - Chạy nhanh - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác chạy đà tự do – nhảy xa; một số bài tập phát triển tốc độ; biết cách chơi trò chơi nhảy cừu.
	- Biết cách phân phối sức và chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ đã học và tham gia chơi trò chơi nhiệt tình.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác bật xa tại chỗ?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: Trò chơi: “Nhảy cừu”
2. Chạy nhanh: 
+ Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh:
- Nhảy vào vòng tròn tiếp sức
- Ai nhanh hơn :
3. Chạy bền.
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam : 400m ; Nữ : 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
xx
xx
xx
xx
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
xx
xx
xx
xx
- GV chia nhóm tập luyện theo giới tính, y/c học sinh thực hiện 3 – 4 vòng sân với 60 – 70% sức.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV, hoàn thành cự li.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
	Ngày 21 tháng 02 năm 2011.
Ngày soạn: 22 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 02 / 2011.
Tiết 51:	Bật Nhảy - Chạy nhanh
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác Đà một bước - đá lăng ; Xuất phát cao chạy nhanh 20-50m; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh; biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh; Đà một bước - đá lăng.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; đường chạy.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện chạy đà tự do nhảy xa?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
Ôn động tác Đà một bước - đá lăng.
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
2. Chạy nhanh: 
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20–50m 
+ Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh
- Lò cò chọi gà:
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV nêu yêu cầu thực hiện đ/tác.
- Chia nhóm tập luyện cho HS theo tổ.
x x x x x x x x x x
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
- GV chia nhóm tập luyện cho học sinh theo tổ, chú ý quan sát sửa sai động tác trong quá trình học sinh thực hiện
- HS t/hiện theo hướng dẫn của GV, t/hiện theo pp dòng chảy.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
- GV hướng dẫn HS luật chơi, cách chơi dõ dàng. Tổ chức cho HS chơi đúng luật.
- Phân chia lớp thành các đội chơi cân sức.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
Ngày soạn: 24 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 02 / 2011.
Tiết 52:	Bật Nhảy - Chạy nhanh - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác Đà một bước – giậm nhảy đá lăng; biết cách chơi một số trò chơi èn luyện phan ứng nhanh .
	- Biết cách phân phối sức và chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ đã học và tham gia chơi trò chơi nhiệt tình.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi, ván giậm ; hố cát.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác bật xa tại chỗ?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
 + Ôn động tác Đà một bước - giậm nhảy đá lăng.
 + Trò chơi:” Nhảy cừu”
2. Chạy nhanh: 
+ Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh:
- Nhảy vào vòng tròn tiếp sức
- Ai nhanh hơn :
3. Chạy bền.
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam : 400m ; Nữ : 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
xx
xx
xx
xx
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
xx
xx
xx
xx
- GV chia nhóm tập luyện theo giới tính, y/c học sinh thực hiện 3 – 4 vòng sân với 60 – 70% sức.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV, hoàn thành cự li.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
	Ngày 28 tháng 02 năm 2011.
Ngày soạn: 27 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 53:	Bật Nhảy - Chạy nhanh
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:	- Bật nhảy: Biết cách thực hiện các động tác Đà ba bước giậm nhảy đá lăng; trò chơi.
- Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 20-50m; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh; biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh; Đà ba bước – giậm nhảy đá lăng.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; đường chạy.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
Ôn động tác Đà ba bước – giậm nhảy đá lăng.
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
2. Chạy nhanh: 
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20–50m 
+ Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh
- Lò cò chọi gà:
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV nêu yêu cầu thực hiện đ/tác.
- Chia nhóm tập luyện cho HS theo tổ.
x x x x x x x x x x
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
- GV chia nhóm tập luyện cho học sinh theo tổ, chú ý quan sát sửa sai động tác trong quá trình học sinh thực hiện
- HS t/hiện theo hướng dẫn của GV, t/hiện theo pp dòng chảy.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
- GV hướng dẫn HS luật chơi, cách chơi dõ dàng. Tổ chức cho HS chơi đúng luật.
- Phân chia lớp thành các đội chơi cân sức.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
Ngày soạn: 28 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 54:	Bật Nhảy - Chạy nhanh - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:	- Bật nhảy: Biết cách thực hiện các động tác Bật xa
- Chạy nhanh: Biết cách chơi một số trò chơi èn luyện phan ứng nhanh
	- Chạy bền: Biết cách phân phối sức và chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật Bật xa; Biết cách tổ chức trò chơi và tham gia chơi trò chơi nhiệt tình.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi, ván giậm ; hố cát.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác bật xa tại chỗ?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
 + Ôn động tác Bật xa:
 + Trò chơi:” Nhảy cừu”
2. Chạy nhanh: 
+ Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh:
- Nhảy vào vòng tròn tiếp sức
- Ai nhanh hơn :
3. Chạy bền.
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam : 400m ; Nữ : 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
xx
xx
xx
xx
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
xx
xx
xx
xx
- GV chia nhóm tập luyện theo giới tính, y/c học sinh thực hiện 3 – 4 vòng sân với 60 – 70% sức.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV, hoàn thành cự li.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
	Ngày 07 tháng 03 năm 2011.
Ngày soạn: 08 / 03 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 55:	Bật Nhảy - Chạy nhanh
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:	- Bật nhảy: Biết cách thực hiện và tổ chức trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”.
- Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 20-50m; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh; biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m; tham gia trò chơi nhiệt tình.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; đường chạy.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
2. Chạy nhanh: 
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20–50m 
+ Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh
- Ai nhanh hơn :
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV hướng dẫn cụ thể luật chơi, cách tiến hành trò chơi.
- HS tham gia chơi nhiệt tình.
- GV chia lớp thành các đội chơi có số người tham gia tương đương nhau.
- Tổ chức trò chơi diễn gia theo ba hiệp tìm ra đội thắng thua.
- GV chia nhóm tập luyện cho học sinh theo tổ, chú ý quan sát sửa sai động tác trong quá trình học sinh thực hiện
- HS t/hiện theo hướng dẫn của GV, t/hiện theo pp dòng chảy.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
- GV hướng dẫn HS luật chơi, cách chơi dõ dàng. Tổ chức cho HS chơi đúng luật.
- Phân chia lớp thành các đội chơi cân sức.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
Ngày soạn: 09 / 03 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 56:	Kiểm tra: Chạy nhanh
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:	- Biết cách thực hiện các động tác kĩ thuật từng giai đoạn đảm bảo yêu cầu cần đạt được.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật xuất phát cao – chạy nhanh.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi, ván giậm ; hố cát.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Không kiểm tra?
B. Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao, kĩ thuật bước chạy và thành tích.
2. Cách cho điểm:
- Điểm 9 - 10: 
Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát, kĩ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức “Giỏi” theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
- Điểm 7 – 8”
Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát, kĩ thuật bước chạy, thành tích đạt mức “Khá” theo TC RLTT
- Điểm 5 – 6:
Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật (xuất phát và bước chạy), thành tích đạt ở mức “Đạt” TC RLTT hoặc kĩ thuật thực hiện đúng, nhưng thành tích không đạt ở mức “Đạt” TC RLTT.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ họ.
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nêu yêu cầu. Học sinh thực hiện động tác.
- GV hướng dẫn cụ thể nội dung, yêu cầu kiểm tra
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 1 – 2 HS 
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần: Xuất phát cao – chạy nhanh 60m.
- Trường hợp đặc biệt GV có thể kiểm tra lần 2, không được điểm tối đa quá 8.
- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên, thực hiện đúng theo lượt kiểm tra của mình.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân.
	Ngày 14 tháng 03 năm 2011.
Ngày soạn: 15 / 03 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 57:	Bật Nhảy - Đá cầu - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:	- Bật nhảy: Biết cách thực hiện và tổ chức trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”.
- Đá cầu: Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi.
- Chạy bền: Biết cách phân phối sức khi chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các động tác kĩ thuật tâng cầu bằng đùi; cách thức tổ chức trò chơi.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi; Cầu ; sân cầu.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
6A:......./26..........................................
6B:......../28.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Không kiểm tra?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
2. Đá cầu: 
Học : Tâng cầu bằng đùi :
- Đứng chân thuận phía sau hơi co gối, nửa bàn chân trên chạm đất, trọng tâm dồn vào chân trước, Tay cùng phía chân thuận cầm cầu, tay kia buông tự nhiên, mắt nhìn cầu.
- Tung cầu lên cao khoảng 0,3-0,5m cách ngực khoảng 0,2-0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, co gối chân thuận, dùng đùi tâng cầu lên cao. Tiếp theo di chuyển theo hướng cầu rơi để tâng cầu lên. Tâng cầu liên tục.
3. Chạy bền :
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam : 400m ; Nữ : 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: C.bị cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 6 chuan kien thuc - HKII.doc