Giáo án Thể dục 6 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011

1/ Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp.

- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”

2/ Phần cơ bản:

* Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số:

- Lần 1: GV điều khiển, nhận xét.

- Chia tổ tập luyện(HS thay nhau chỉ huy), GV quan sát uốn nắn.

- Tập hợp nhận xét.

* Học động tác đi chuyển hướng phải, trái:

- Nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích.

- Học sinh bắt chước làm theo.

(GV dùng còi phát lệnh cho HS thực hiện)

- Sau mỗi lược thực hiện GV uốn nắn, nhận xét.

* Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột”

- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.

- Nêu cách chơi và luật.

- Lần đầu chơi thử.

- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.

- Nhận xét.

 

doc9 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 739 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Thể dục 6 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TUẦN 6
Từ ngày 21/9/2010 đến ngày 24/9/2010
LỚP: 1
BÀI 6:
 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
 I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng.
- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái( có thể còn chậm).
- Bước đầu làm quen với trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Hát 1 bài.
- Chạy nhẹ nhàng vòng sân trường 30 – 40m.
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
2/ Phần cơ bản:
* Ôn tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái(xoay):
- Lần 1 GV tập hợp, nhận xét.
- Lần 2&3 cán sự tập hợp, GV uốn nắn, sửa sai.
* Quay phải, quay trái:
- Nhận biết hướng phải, trái.
- GV hô khẩu lệnh, HS quay(không yêu kĩ thuật).
* Ôn trò chơi: “Qua đường lội”:
- Nêu tên trò chơi, tập hợp đội hình.
- Nhắc lại cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Hát 1 bài.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
3p
2p
5p
5p
10p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X
 ∆
LỚP 2
BÀI 11: 
ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – ĐI ĐỀU
 I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay, hông và đầu gối.
- Trò chơi khởi động.
2/ Phần cơ bản:
* Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng:
- Lần 1: GV hô nhịp, làm mẫu.
- Nhận xét.
- Lần 2,3: Cán sự hô nhịp nhưng không làm mẫu
- Nhận xét.
* Ôn trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi!”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nhắc lại cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Cúi người thả lỏng.
- Nhảy thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
 2p
2p
2p
10p
5p
 2p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
Tập theo đội hình hàng ngang. 
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
BÀI 12: 
KIỂM TRA 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay, hông và đầu gối.
- Trò chơi khởi động.
2/ Phần cơ bản:
* Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng:
- Lần 1: GV hô nhịp, làm mẫu.
- Nhận xét.
- Lần 2,3: Cán sự hô nhịp nhưng không làm mẫu
- Nhận xét.
* Ôn trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi!”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nhắc lại cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Cúi người thả lỏng.
- Nhảy thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
 2p
2p
2p
10p
5p
 2p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
Tập theo đội hình hàng ngang. 
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
LỚP 3
BÀI 11: 
ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
 I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái.
- Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát.
- Chạy thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi “Chui qua hầm”
2/ Phần cơ bản:
* Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng dọc:
- Lần 1,2: GV điều khiển, nhận xét.
- Chia tổ tập luyện, HS thay nhau điều khiển, GV quan sát uốn nắn.
- Nhận xét.
* Ôn đi vượt chướng ngại vật:
- Lần đầu cả lớp thực hiện theo hàng ngang.
- Sau cả lớp thực hiện nội dung theo hàng dọc(em nọ cách em kia 3m).
- Mỗi lần thực hiện GV nhận xét.
* Trò chơi: “Chui qua hầm”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nêu cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
2p
2p
9p
8p
6p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X
 ∆
BÀI 12: 
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
 I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
- Biết cách đi chuyển hướng phải, trái ở mức độ ban đầu.
- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp.
- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
2/ Phần cơ bản:
* Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số:
- Lần 1: GV điều khiển, nhận xét.
- Chia tổ tập luyện(HS thay nhau chỉ huy), GV quan sát uốn nắn.
- Tập hợp nhận xét.
* Học động tác đi chuyển hướng phải, trái:
- Nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích.
- Học sinh bắt chước làm theo.
(GV dùng còi phát lệnh cho HS thực hiện)
- Sau mỗi lược thực hiện GV uốn nắn, nhận xét.
* Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nêu cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
2p
6p
10p
6p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X
 ∆
LỚP 4
BÀI 11: 
TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
 I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.
- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
2/ Phần cơ bản:
a/Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại:
- Lần 1: GV điều khiển.
- Sau chia tổ tập luyện, GV qs, uốn nắn.
- Tập hợp trình diễn.
- Nhận xét.
b/ Trò chơi vận động: “Kết bạn”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nêu cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
2p
15p
6p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X
 ∆
BÀI 12: 	
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP – TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”
 I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, 1 khăn.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp
- Trò chơi “Thi xếp hàng”
2/ Phần cơ bản:
a/Đội hình đội ngũ: Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp:
- GV điều khiển 1 lần.
- Chia tổ tập luyện, GV QS uốn nắn HS sai.
- Tập hợp trình diễn.
- Nhận xét. 
b/ Trò chơi vận động: “Ném trúng đích”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nêu cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
2p
2p
14p
8p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
LỚP 5
BÀI 11:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, biết cách đổi chân khi sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp.
- Kiểm tra bài cũ.
2/ Phần cơ bản:
a/Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.
- Lần 1,2: GV điều khiển.
- Chia tổ tập luyện, GV qs uốn nắn.
- Tập hợp cả lớp để củng cố.
- Nhận xét.
b/ Trò chơi vận động: “Chuyển đồ vật”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nêu lại cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
2p
2p
12p
8p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
BÀI 12: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, biết cách đổi chân khi sai nhịp.
 - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Hướng dẫn
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông.
- Trò chơi “Làm theo tín hiệu”
2/ Phần cơ bản:
a/Đội hình đội ngũ: Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Lần 1: Cán sự điều khiển.
- Chia tổ tập luyện, GV qs uốn nắn.
- Tập hợp trình diễn.
- Nhận xét.
- Tập hợp cả lớp 1 lần củng cố.
b/ Trò chơi vận động: “Lăn bóng bằng tay”
- Nêu tên trò chơi.Tập hợp đội hình.
- Nêu lại cách chơi và luật.
- Lần đầu chơi thử.
- Sau tiến hành chơi thưởng phạt.
- Nhận xét.
3/ Phần kết thúc:
- Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
1p
2p
2p
12p
8p
2p
2p
1p
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
 ∆

File đính kèm:

  • doctuan 6.doc
Bài giảng liên quan