Giáo án Thể dục 7 - Học kỳ I - Năm học 2011-2012

I- Mục tiêu

1- Nhiêm vụ:

- ĐHĐN: Biến đổi đội hình 0-3-6-9; Biến đổi đội hình 0-2- 4 (kiểm tra 15 phút)

- Chạy nhanh: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Học tư thế sẵn sàng xuất phát

2- Yêu cầu:

a. Kiến thức:

+ Biết biến đổi đội hình 0-3-6-9, các khẩu lệnh và cách thực hiện được đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp;

+ Biết cách thực hiện tư thế ngồi xổm xuất phát; Biết cách thực hiện tư thế sẫn sàng xuất phát

b. Kĩ năng:

+ Biết các khẩu lệnh và biến đổi được đội hình 0-3-6-9, thực hiện được đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp;

+ Thực hiện tư thế ngồi xổm xuất phát; Biết cách thực hiện tư thế sẫn sàng xuất phát

c. Thái độ: Giáo dục cho HS

+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.

+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.

II- Địa điểm, phương tiện

1. Địa điểm: Tại sân tập của trường

2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT

 

doc72 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Học kỳ I - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 7
Ngày soạn: / 10 2010
Tiết 14
Ngày giảng: / 10/ 2010
đhđn - chạy nhanh 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- ĐHĐN: đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
- Chạy nhanh: Ôn tư thế sẫn sàng xuất phát. Ôn xuất phát cao chạy 40m
2- Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện được đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
+ Biết cách thực hiện tư thế sẫn sàng xuất phát. xuất phát cao chạy 40m
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện được đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
+ Thực hiện được tư thế sẫn sàng xuất phát, xuất phát cao chạy 40m
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bìa TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
a. ĐHĐN: 
- ĐHĐN: đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
b. Chạy nhanh: 
- Chạy nhanh: 
+ Ôn tư thế sẫn sàng xuất phát
+ Ôn xuất phát cao chạy 40m
* Củng cố: 
2 - 3 em lên tập đi đều - đúng lại
28 -30p
8-10p 
 8-10p
 ĐHTL
 €€€€€€€€ 
 €
€€€€€€€€
 € 
 €€€€€€€€
 €
GV cho CSL lên điều khiển lớp tập đồng loạt 1 -2 lần, sau đó chia thành 4nhóm luyện tập, GV quan sát sửa sai.
 ĐHTL
x x x x x x
x x x x x x	
x x x x x x	
x x x x x x	
 X
- GV nêu y/c tập luyện, hs tập
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai.
- 2 - 3 em lên lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 8
Ngày soạn: 6 / 10 2010
Tiết 15
Ngày giảng: 7 / 10/ 2010
Kiểm tra đhđn 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- ĐHĐN: Tập hợp hầng dọc, Quay phải, quay trái, quay đằng sau: đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết các khẩu lệnh và cách Tập hợp hầng dọc, Quay phải, quay trái, quay đằng sau: đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện đúng Tập hợp hầng dọc, Quay phải, quay trái, quay đằng sau: đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bìa TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
ĐHĐN: 
- ĐHĐN: Tập hợp hầng dọc, Quay phải, quay trái, quay đằng sau: đi đều, đứng lại đi đều vòng phải, (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; 
Cách cho điểm:
 Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh
 + Điểm 9 - 10: Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng quy định, theo đúng khẩu lệnh.
 + Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng, nhưng chưa đẹp.
 + Điểm 5 - 6: Có 1 - 2 kỹ năng sai, các kỹ năng còn lại thực hiện tương đối chính xác.
 + Điểm 3 - 4: Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên.
- Trường hợp khác do Gv quy định
28 -30p
8-10p 
 8-10p
 ĐHTL
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€
 €gv 
 €€€€€	
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 em
- nhóm kiểm tra xong lớp nhận xét sửa sai, GV nhận xét bổ xung
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ kiểm tra và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 8
Ngày soạn: 11 / 10/ 2010
Tiết 16
Ngày giảng: 12 / 10/ 2010
chạy nhanh - tttc
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Chạy nhanh: Nâng cao kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m
- TTTC: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
 2- Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
+ Biết cách thực hiện Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân 
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
+ Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bài TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
a. Chạy nhanh: 
kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
b. TTTC:
 Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
* Củng cố: 
2 - 3 em lên đẫn bóng
28 -30p
10-15 p 
 10-15p
 Đ
 ĐHTL
x x x x x x
x x x x x x	
x x x x x x	
x x x x x x	
 X
- GV nêu y/c tập luyện, hs tập
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai.
 ĐHTL
x x x x 
x x x x 
 €gv
- GV giảng giải thị phạm động tác, 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên
- 2 - 3 em lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 9
Ngày soạn: 13 / 10/ 2010
Tiết 17
Ngày giảng: 14 / 10/ 2010
chạy nhanh - chạy bền
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy 60m Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy 
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy 60m. Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy 
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật xuất phát cao chạy 60m Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. Duy trì và nâng cao sức bền
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bài TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
a. Chạy nhanh: 
- Xuất phát cao chạy 60m 
- Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy 
* Củng cố: 
Trong chạy bền lúc đầu cần chạy rất nhanh đúng hay sai?
28 -30p
10-15 p 
2-3l
 10-15p
 Đ
 ĐHTL
x x x x x x
x x x x x x	
x x x x x x	
x x x x x x	
 X
- GV nêu y/c tập luyện, hs tập
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai.
 ĐHtrò chơi
 €
€€€€€ O
 €€€€€	 O
 Xp 
 €gv
- GV chia đội, phổ biến luật chơi,
- HS chơi trò chơi
- Chạy đúng cự li, chú ý quan sát đường chạy.
- Biết cách vượt chướng ngại vật
- Chạy xong đi lại theo vòng tròn cúi người thả lỏng tập một số động tác bài TD: Vươn thở, chân, bụng, điều hòa
- 1 - 2 em trả lời, lớp nhận xét, GV nhận xét.
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 9
Ngày soạn: 20 / 10/ 2010
Tiết 18
Ngày giảng: 21 / 10/ 2010
chạy nhanh - TTTC
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Chạy nhanh: Nâng cao kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m
- TTTC: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
 2- Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
+ Biết cách thực hiện Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân 
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
+ Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bài TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
a. Chạy nhanh: 
kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
b. TTTC:
 Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
* Củng cố: 
2 - 3 em lên đẫn bóng
28 -30p
10-15 p 
 10-15p
 Đ
 ĐHTL
x x x x x x
x x x x x x	
x x x x x x	
x x x x x x	
 X
- GV nêu y/c tập luyện, hs tập
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai.
 ĐHTL
x x x x 
x x x x 
 €gv
- GV giảng giải thị phạm động tác, 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên
- 2 - 3 em lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 9
Ngày soạn: 24 / 10/ 2010
Tiết 19
Ngày giảng: 5 / 10/ 2010
TTTC - chạy bền 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- TTTC: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy
 2- Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân 
+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy 
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. Duy trì và nâng cao sức bền
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bài TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. TTTC:
 Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy 
* Củng cố: 
2 - 3 em lên đẫn bóng
28 -30p
10-15 p 
 10-15p
 ĐHTL
x x x x 
x x x x 
 €gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên
- Chạy đúng cự li, chú ý quan sát đường chạy.
- Biết cách vượt chướng ngại vật
- Chạy xong đi lại theo vòng tròn cúi người thả lỏng tập một số động tác bài TD: Vươn thở, chân, bụng, điều hòa
- 2 - 3 em lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 11
Ngày soạn: 27 / 10/ 2010
Tiết 20
Ngày giảng: 28 / 10/ 2010
chạy nhanh - TTTC
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Chạy nhanh: Nâng cao kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m
- TTTC: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
 2- Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
+ Biết cách thực hiện Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân 
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
+ Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch xuất phát, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bài TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
a. Chạy nhanh: 
kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
b. TTTC:
- Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân
- Đá bóng theo vòng tròn
* Củng cố: 
2 - 3 em lên đẫn bóng
28 -30p
10-15 p 
 10-15p
 Đ
 ĐHTL
x x x x x x
x x x x x x	
x x x x x x	
x x x x x x	
 X
- GV nêu y/c tập luyện, hs tập
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai.
 ĐHTL
x x x x 
x x x x 
 €gv
- GV giảng giải thị phạm động tác, 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên
- 2 - 3 em lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 11
Ngày soạn: 31 / 10/ 2010
Tiết 21
Ngày giảng: 1 / 11/ 2010
Kiểm tra chạy nhanh 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
 Kiểm tra chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 60m
 2- Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
 Biết cách thực hiện xuất phát cao – chạy nhanh 60m 
b. Kĩ năng:
 Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao – chạy nhanh 60m . Đạt tiêu chuẩn RLTT (Chạy nhanh 60m)
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức trong kiểm tra
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường và trên đường chạy
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, đồng hồ, vệ sinh sân bãi, kẻ vạch kiểm tra 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Tập bài TD khởi động 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2- phần cơ bản
Kiểm tra chạy nhanh: 
Xuất phát cao - chạy nhanh 60m:
- Kỹ thuật xuất phát cao.
- Kỹ thuật bước chạy.
- Thành tích.
Cách đánh giá, cho điểm
- Điểm 9 – 

File đính kèm:

  • docTD 7 ki 1 (2011-2012).doc